“Westfriesland is veel te bescheiden”

Een van de nieuwe gezichten binnen het Pact van Westfriesland is Wiebe Terpstra, sectordirecteur bij het ROC Horizon College. Hij neemt zitting in de Adviesgroep Triple Helix als vertegenwoordiger van het onderwijs. Terpstra is duidelijk een man met een missie. Of eigenlijk 2 missies. Met zijn techniekopleidingen wil hij medewerkers met de juiste skills afleveren voor de opgaven waar de regio voor staat. Daarnaast wil hij Westfriesland beter voor het voetlicht brengen.

Met de oprichting van de Adviesgroep Triple Helix wil Regio Westfriesland de samenwerking binnen de triple helix versterken. Dit is de samenwerking binnen het Pact van Westfriesland tussen de 7 gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs op basis van gelijkwaardigheid, co-creatie en publiek-private partnerships. Terpstra vertegenwoordigt in de Adviesgroep het onderwijs. Zelf ooit opgeleid als timmerman, ontwikkelde hij zich van docent bouwkunde tot manager. Terpstra is nu directeur Techniek, Entree, Anta en VAVO bij het ROC Horizon College en verantwoordelijk voor de locatie in Hoorn.

Aansluiting bij 3 focuspunten

Terpstra is duidelijk een man met een missie. Een missie die Westfriesland vooruit moet helpen. “Onze opleiding wil de juiste medewerkers afleveren voor de opgaven waar de regio voor staat. Techniek staat daarin centraal. En op dat punt vinden we aansluiting bij alle drie de focuspunten van het Pact. Want zowel bij de aanpak van de energietransitie, de woningbouw als de zorginnovatie is de beschikbaarheid en het niveau van de techniekmedewerkers een succesfactor. Het gaat dan niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om soft skills zoals empathie en flexibiliteit. Kun je je inleven in ouderen of mensen met een beperking die een nieuw apparaat onder de knie moeten krijgen? Kun je gemakkelijk meebewegen met nieuwe ontwikkelingen bij het bedrijf waarvoor je werkt?”

Techniekstudenten

Op dit moment studeert slechts een derde van de studenten techniek. Terwijl de vraag naar techniekmensen groot is. “Bij ons ROC blijft dat percentage stabiel maar bij veel andere ROC’s daalt het nog steeds. Om de techniekstudenten voor Westfriesland te behouden moeten we ervoor zorgen dat hier woningen zijn, en banen uiteraard. Ik adviseer ondernemers daarom bij vacatures niet alleen naar mensen met een HBO-diploma te zoeken. Menig bedrijf heb ik al positief verrast met wat onze MBO-studenten kunnen.”

Harder op de trom slaan

De 2e missie van Terpstra is om Westfriesland beter voor het voetlicht te brengen. “We zijn veel te bescheiden. Dat begint er al mee dat Westfriese basisscholen kinderen een voorzichtiger niveau-advies geven dan gemiddeld in Nederland. Maar ook bij ondernemers zie je die bescheidenheid: er zitten hier bedrijven die nummer 1 van Nederland zijn in een bepaalde branche, maar niemand weet dat. We moeten echt wat harder op de trom slaan. Wees trots op waar je mee bezig bent en straal dat uit. Dat geldt ook voor het Pact van Westfriesland. ‘Kijk ons eens: overheid, bedrijfsleven, zorg en onderwijs werken hier heel goed samen.’”

Voor de muziek uitlopen

Voorwaarde voor het goed slagen van die samenwerking is volgens Terpstra dat je elkaar wat gunt en accepteert dat iedere partij een andere rol heeft in het geheel. Maar ook dat je elkaar buiten het Pact als vanzelfsprekende partner opzoekt. “De Adviesgroep moet de drijvende kracht zijn achter de samenwerkingen binnen het Pact. We moeten voor de muziek uitlopen. Wel belangrijk daarbij is om de eigen achterban niet te vergeten. Anderen moeten zich niet buitengesloten voelen en hun eigen netwerken gaan vormen.”

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

6 juni 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.