Westfriesland doet mee aan nieuwe telling dak- en thuisloosheid

Na de geslaagde ETHOS telling dak- en thuisloosheid vorig jaar in Noordoost-Brabant, doen dit jaar maar liefst 55 gemeenten uit zes regio’s mee aan de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. In de regio Westfriesland brengen rond 9 april meer dan 50 organisaties dak- en thuisloze mensen in kaart. Doel is inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Alleen zo kunnen gemeenten effectief beleid maken voor de aanpak van dak- en thuisloosheid.

‘Bij de ETHOS telling wordt dakloosheid gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak onder de radar blijven’, vertelt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds. ‘Vorig jaar is in Nederland voor het eerst op deze manier geteld. In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren. Ook bleek bijna een derde van de getelde volwassenen vrouw. Bovendien verbleef de meerderheid niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen, maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan. Heel anders dus dan het stereotype beeld. Met deze bevindingen konden de deelnemende gemeenten gericht aan de slag gaan.’

Point-in-time telling

De ETHOS telling is een ééndaagse telling in een gemeente of regio, een zogenoemde point-in-time-meting. Rond 9 april brengen in Westfriesland onder andere gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvangorganisaties, buurthuizen, kerken, woningcorporaties, maatschappelijk werk, bewindvoerders, scholen en politie dak- en thuisloze mensen in kaart. Juist die diversiteit leidt tot een vollediger beeld.

Solidariteit

‘Het is van vitaal belang dat we niet alleen focussen op het bieden van onderdak, maar ook op het bieden van de nodige ondersteuning en begeleiding om mensen weer op weg te helpen naar zelfredzaamheid. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we echt het verschil maken en zorgen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om goed te functioneren,’ verklaart wethouder Karin Hakhoff. De wethouder roept tevens op tot solidariteit en empathie binnen de samenleving. ‘Het is belangrijk dat we ons allemaal bewust zijn van de uitdagingen waarmee dak- en thuisloze mensen worden geconfronteerd en dat we als samenleving onze verantwoordelijkheid nemen om hen te ondersteunen en te versterken,’ benadrukt zij.

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.