Westfriese gemeenten gaan voortgang woningbouw centraal monitoren

Vanaf 27 juni 2024 kunnen de 7 gemeenten van Westfriesland de voortgang van de woningbouw in de regio nauwlettend in de gaten houden via het nieuwe registratiesysteem Dashboard Westfriesland. Zo is precies na te gaan of de doelstelling van 12.500 woningen bouwen tot 2030 uit de Woondeal Noord-Holland gehaald wordt en waar versneld kan worden. Een mooi resultaat van het Pact van Westfriesland.

De 7 gemeenten hebben met de provincie Noord-Holland en het Rijk de Woondeal Noord-Holland Noord gesloten. Daarin is vastgelegd hoeveel woningen ze per jaar moeten opleveren om te komen tot de 12.500 woningen die er in 2030 nodig zijn om aan de woningbehoefte in de regio te voldoen. Om voldoende woningen te bouwen hebben de gemeenten afspraken gemaakt over mogelijke, nieuwe en bestaande woningbouwlocaties met het aantal en type woningen, en wanneer welke locatie ontwikkeld kan gaan worden.

Collega’s van de 7 gemeenten en samenwerkingspartners DeSom en Primaned vieren het live gaan van het regionale dashboard om de woningbouw in Westfriesland te monitoren

Versnellingsmaatregelen

Om dit regionaal te kunnen monitoren, houdt elke gemeente bij welke woningbouwprojecten er zijn, en wat voor type woningen er worden gebouwd. Ook registreren ze hoeveel woningen er jaarlijks worden opgeleverd, wat eventuele knelpunten zijn en/of waardoor vertraging ontstaat.

In het digitale registratiesysteem Dashboard Westfriesland kunnen de 7 gemeenten gegevens met elkaar delen. Daarmee komt er een goed overzicht van de aantallen en typen woningen in de regio. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om als dat nodig is versnellingsmaatregelen te nemen. Wethouder Marcel ten Have van gemeente Drechterland: ‘Het Dashboard Westfriesland geeft inzicht in de voortgang van de woningbouw in heel Westfriesland. Dit maakt het voor ons als bestuurders gemakkelijker om in te grijpen en bij te sturen als dat nodig is. En de woningbouw in Westfriesland op stoom te houden. Het is een mooi resultaat dat we met elkaar hebben gerealiseerd.’

Alleen voor intern gebruik

Het Dashboard Westfriesland is alleen voor intern gebruik. Dit houdt in dat het Dashboard alleen toegankelijk is voor medewerkers met aandachtsgebied wonen van de 7 Westfriese gemeenten. Zij monitoren of de gegevens in het Dashboard actueel en compleet zijn en hebben regelmatig overleg met bestuurders en collega’s. De gegevens worden uit het planningsprogramma MS Projects opgehaald waar de 7 gemeenten mee werken. Organisaties, inwoners en andere belangstellenden kunnen gegevens over de woningbouw in Westfriesland inzien via de monitor plancapaciteit https://plancapaciteit.nl/.

Het Dashboard Westfriesland is een samenwerking van de 7 gemeenten met Shared Service Center DeSom en Primaned.

Wonen in Westfriesland

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.