Van start met concrete projectplannen voor versterking platteland Westfriesland

Heeft u een goed idee waarmee het platteland van Westfriesland versterkt kan worden? En kunt u dat omzetten naar een doortimmerd projectplan dat daadwerkelijk uitgevoerd kan worden? Lees dan verder en ontdek of uw idee in aanmerking kan komen voor subsidie vanuit de LEADER Westfriesland. Op donderdag 21 maart is de 1e informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in het Oorlogsmuseum in Medemblik. Wilt u hier bij zijn? Meld u hier aan!

LEADER is een Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Regio’s moeten hiervoor zelf een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) indienen. Die voor Westfriesland is eind november door provincie Noord-Holland vastgesteld. Dit betekent dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van start kunnen met het maken van concrete projectplannen voor plattelandsontwikkeling in Westfriesland. De plannen kunnen tussen 2 april 2024 en 17 december 2027 worden ingediend.

Thema’s van LOS Westfriesland

Projectcoördinator Anke de Vries legt uit waar de projectplannen aan moeten voldoen. “In de LOS Westfriesland staan 3 thema’s centraal: vitaal, duurzaam en beleefbaar. Bij vitaal moet je denken aan goede maatschappelijke voorzieningen en een inclusieve arbeidsmarkt die ook jongeren perspectief biedt. Bij duurzaam gaat het om duurzame energie, biodiversiteit en transitie naar een toekomstbestendige agrarische sector. En beleefbaar is het gezamenlijk ontwikkelen en uitdragen van het merk Westfriesland. Alleen plannen die binnen een of meer van deze thema’s vallen, maken kans.

Daarnaast komen vooronderzoeken naar de haalbaarheid van innovatieve ideeën in aanmerking. Wij noemen dit zaaigeld. Het gaat dan om bedragen tussen de 15 en 25 duizend euro.”

Zaaigeld

Ook is het belangrijk dat de projectplannen een duurzaam sociaaleconomisch effect hebben. Dit houdt in dat ze zorgen voor een langdurige verbetering van zowel het welzijn als de welvaart van inwoners en gemeenschappen. Andere beoordelingscriteria zijn haalbaarheid en kwaliteit, en een goede financiële onderbouwing. Over dat laatste zegt Anke: “Projectsubsidies variëren tussen 25.000 en 250.000 euro, waarbij maximaal 50% van de totale projectkosten wordt vergoed. De andere 50% moet de aanvrager zelf inbrengen via eigen kapitaal, andere subsidies of fondsen.”

Aanjaaggroep

De ingediende projectplannen worden door de Lokale Aanjaaggroep (LAG) beoordeeld. In deze groep zitten circa 15 personen met uiteenlopende expertises vanuit zowel de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, én inwoners. “Zij gaan op zoek gaan naar initiatieven, koppelen mensen en ideeën aan elkaar en zullen de projectvoorstellen uiteindelijk beoordelen,” aldus Anke.

Hulp bij opstellen projectplan

Om potentiële aanvragers te helpen tot een projectplan te komen dat een goede kans van slagen heeft, worden er vanaf maart 2024 informatie-, pitch en netwerksessies georganiseerd. De 1e informatiebijeenkomst is op donderdag 21 maart in het Oorlogsmuseum in Medemblik. Op https://padlet.com//Perspectivity/LEADERWestfriesland vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

LEADER stelde bij de totstandkoming van de LOS Westfriesland meerdere eisen. Een belangrijke eis was dat de ontwikkelingsstrategie bottom-up tot stand kwam, wat betekent dat inwoners, bedrijven & organisaties nauw betrokken moesten worden. Zo zijn er 3 grote sessies georganiseerd met zo’n 80 deelnemers die een brede achterban vertegenwoordigden, van jongeren tot ouderen, overheden, bedrijven & maatschappelijke organisaties. Een andere eis is dat naast de LEADER-subsidie minimaal hetzelfde bedrag privaat wordt bijgelegd. Ook is het de bedoeling dat de strategie en de projecten die daaruit volgen de gemeenschap in zijn totaal versterken. Ten slotte moeten LOS-projecten ook innovatief zijn. Dus het platteland echt toekomstbestendig maken.

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.