Terugblik 1e Regiodag: ondernemende mindset nodig voor succesvolle aanpak regionale opgaven

Op 2 november jl. vond de 1e Regiodag plaats. Alle colleges B&W van de 7 gemeenten van Regio Westfriesland kwamen op deze dag naar het gemeentehuis van Opmeer voor hun reguliere overleggen (ABZ, VVRE en Madivosa) en een gezamenlijk lunchprogramma. Gastspreker was prof. dr. ir Henk Kievit van de Nyenrode Business Universiteit, specialist in regionale samenwerking. Hieronder een korte samenvatting van zijn presentatie. 

Dezelfde uitgangspunten

Kievit liet de colleges inzien dat een goede samenwerking begint met het goed definiëren en afstemmen van de uitgangspunten. “Hebben we het bijvoorbeeld over hetzelfde als we spreken over ‘de samenleving’?” Als de uitgangspunten niet van tevoren duidelijk zijn gedefinieerd en afgestemd, kan er allerlei ruis ontstaan binnen de samenwerking.

Gezamenlijke ambities

Verder liet hij aan de hand van een voorbeeldproject zien dat een gezamenlijk opgesteld kader een voorwaarde is om succesvol te zijn met een gezamenlijke aanpak van grote regionale opgaven. Bijvoorbeeld in de vorm van een strategische agenda “waarmee de triple helix partijen binnen de regio afspreken wat zij met elkaar willen bereiken en hoe zij dat willen gaan doen. Partijen committeren zich hieraan. Ze spreken af dat zij hun strategische ambities en inspanningen zoveel mogelijk met elkaar in lijn brengen èn onder de vlag van de regionale samenwerking brengen.”

Ondernemende mindset

Tenslotte benadrukte Kievit het belang van ‘entrepreneurial mindset’ bij alle partners van een triple helix-samenwerking. “Voor bijvoorbeeld de energietransitie zijn maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen nodig. Om dit goed te laten werken moeten bedrijven, instellingen en overheden flexibel zijn. Dat doet een sterk beroep op ondernemende vaardigheden van alle partijen, zoals het nemen van initiatieven, het zien van kansen, het hebben van een proactieve houding gericht op innovatieve oplossingen en het inschatten van risico’s.”

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.