Samenwerking essentieel om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen

Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in West-Friesland gaan samenwerken om langer thuis wonen op een goede manier te kunnen (blijven) realiseren voor kwetsbare mensen.  Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Westfries WoonZorgPact (WFWZP). ‘Samenwerken is een voorwaarde om de zorg toegankelijk te houden voor de groeiende groep ouderen in onze regio,’ aldus Frido Kraanen, bestuurder Omring en voorzitter WFWZP.

Afspraken Westfries Woonzorgpact

Door verschillende landelijke ontwikkelingen wordt het steeds moeilijker toegankelijke en betaalbare zorg te blijven bieden. Er is sprake van een vergrijzingsgolf, krapte op de arbeidsmarkt, complexer wordende zorg en kwetsbare ouderen die steeds langer thuis wonen. In West-Friesland ligt de groei van het aantal ouderen daarbij een stuk hoger dan in de rest van Nederland.

Partijen handen ineen geslagen

Als antwoord op deze ontwikkelingen hebben de zeven  gemeenten van Regio Westfriesland, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, huisartsen én burgerinitiatief Zorg Zoals de Westfries het Wil, de handen ineen geslagen en het Wesfries WoonZorgPact (WFWZP) gesloten. Hierbij aangespoord door zorgverzekeraar/zorgkantoor VGZ.

Frido Kraanen, bestuurder Omring en voorzitter WFWZP: ‘De uitdaging is groot. Voor West-Friesland in het bijzonder, want als we deze opgave niet in samenhang benaderen zijn de gevolgen groot. Samenwerking is daarom geen keuze, maar een randvoorwaarde. Dat we die opgave met verve aangaan, mag de West-Friese bevolking van ons verwachten. Het helpt enorm dat we met het WFWZP één coördinatiepunt hebben georganiseerd voor alle gemeenten.’

De aanpak

De aanpak van het WFWZP steunt op drie pijlers. Als eerste wil het WFWZP inwoners ervan bewust maken dat het zorg- en welzijnslandschap er anders uit gaat zien. Dan gaat het over het aantal huisartsen dat afneemt en dat een plek krijgen in een verpleeghuis steeds lastiger wordt. Ten tweede buigt het WFWZP zich over de vraag hoe én met welke initiatieven ouderen langer thuis kunnen wonen. Denk aan het opzetten van een netwerk rondom de inwoner om op terug te vallen en waar een hulpvraag kan worden neergelegd. En als laatste gaat het over nieuwe woonvormen waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. De eigen woning is namelijk veelal niet geschikt voor het leveren van (zware) zorg of staat niet in een goede omgeving.

In kaart brengen hoeveel (zorg)woningen nodig zijn

Voor de laatste pijler heeft het WFWZP in kaart gebracht hoeveel en wat voor passende (zorg)woningen er per gemeente gebouwd moeten worden. Dit zijn onder andere zelfstandige, geclusterde woningen waar eventuele zorg efficiënt geleverd kan worden. De woningen staan het liefst dichtbij voorzieningen en zijn voorbereid op het leveren van (zware) zorg thuis. Denk hierbij aan het inbouwen van speciale technologie, voldoende ruime badkamers etc. Voorzieningen zoals een supermarkt zijn van belang vanwege de sociale functie, maar ook om ouderen zo vitaal mogelijk te houden én eigen regie te geven. 

Marjon van der Ven, wethouder gemeente Hoorn: ‘Gemeenten spelen in deze opgave een belangrijke rol. Onder andere als initiatiefnemer van locaties voor (nieuwe) woonconcepten, en als co-organisator van initiatieven om langer thuis wonen mogelijk te maken. Dat we als regio al goed zijn georganiseerd is een groot voordeel. Zo kunnen gemeenten bij het opstellen van hun woonzorgvisie hun partners uit het WFWZP raadplegen, over hoe ze bijvoorbeeld aan de landelijke regelgeving moeten voldoen.’

Planning

Het doel is om in 2030 ca. 2200 geclusterde en geschikte woningen voor ouderen te hebben. Maar ook dat ouderen, die in hun huidige woning blijven, zich veilig en gezien voelen, en met voldoende kwaliteit van leven oud kunnen worden. Voor de nabije toekomst wordt er ingezet op nieuwbouw. Maar ook transformatie van de huidige complexen kan één van de oplossingsrichtingen zijn. Dit omdat aan nieuwbouw vaak een langdurig proces vooraf gaat én er geen tijd te verliezen is. Na 2030 wordt de opgave groter. Daarom is het van belang om regionale ontwikkelingen te blijven volgen en hierop in te spelen.

Achtergrondinformatie regionale ontwikkelingen

In Nederland worden we geconfronteerd met veel oudere mensen, vooral in de regio West Friesland. Tussen 2021 en 2030 zal het aantal mensen van 75 jaar en ouder in Nederland met ongeveer 40% toenemen, maar in West Friesland zal deze groep met ongeveer 55% groeien. Dit zorgt voor belangrijke vragen over zorg, welzijn, hulp en huisvesting voor ouderen. Het is onmogelijk om de benodigde voorzieningen evenredig te laten groeien vanwege een afname van jongere mensen (ontgroening) en de wens om zorgkosten onder controle te houden. Ook valt op dat het aantal huishoudens in West-Friesland met meer dan 6.000 toeneemt, voornamelijk door ouderen boven de 75 jaar (ongeveer 6.600 extra huishoudens), terwijl het aantal huishoudens met jongere mensen daalt met ongeveer 700. Het is dus erg belangrijk om passende oplossingen te vinden voor de veranderende woonbehoeften..

Welke gemeenten bedient het WFWZP?

De 7 gemeenten van Regio Westfriesland zijn: Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland, Opmeer, Stede Broec en Koggenland.

Meer informatie

Het WFWZP is één van de netwerken vanuit de actielijn Gezond Oud Worden binnen Noord-Holland Noord Gezond (NHN Gezond). In deze actielijn houden VONK in de regio Noord Kennemerland en VVNV in de kop van Noord-Holland zich ook bezig met dezelfde vraagstukken in deze regio. Samen doen we er alles aan om de gezondste regio van Nederland te zijn! Vragen? Stuur gerust een email naar info@wfwzp.nl.

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.