Regiogedeputeerde Esther Rommel: ‘Zet in op voorzieningen voor jongeren’

Begin juli brengen Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Noord-Holland een bezoek aan Regio Westfriesland voor een verdere kennismaking met de regio en de colleges van de 7 gemeenten. In dit interview vertelt regiogedeputeerde Esther Rommel wat haar indruk is van Regio Westfriesland tot nu toe, wat ze vindt van de samenwerking tussen de 7 gemeenten, binnen Noord-Holland Noord en met de provincie, en waar zij zich sterk voor wil maken als regiogedeputeerde.

U bent regiogedeputeerde van Westfriesland. Wat houdt dit precies in?

Ik ben regiogedeputeerde voor heel Noord-Holland Noord (NHN) waartoe naast Regio Westfriesland ook Regio De Kop en Regio Alkmaar behoren. Dit houdt in dat ik goed volg wat er in NHN gebeurt, regelmatig op bezoek ga bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties, en eventuele knelpunten of andere signalen mee terug neem naar de provincie. Daarnaast probeer ik de samenwerking tussen de provincie en NHN te versterken en bepaalde ontwikkelingen te ondersteunen of aan te jagen. Zo ben ik bijvoorbeeld nauw betrokken bij de totstandkoming van het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord, waarbij de provincie samen met partijen uit de regio werkt aan een integrale toekomstvisie voor NHN.

Als gedeputeerde heb ik onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Havens en Recreatie in mijn portefeuille.

Wat is uw indruk van Regio Westfriesland tot nu toe?

Ik ken Westfriesland redelijk goed uit de tijd dat ik nog fiscaal jurist was in Hoorn. Toen viel me de sterke ondernemersgeest van de Westfriezen al op. En tijdens het Westfries Ondernemersgala in mei dit jaar zag ik die ook weer terug. Niet alleen bij ondernemers, maar ook bij veel andere Westfriezen. Het lijkt wel of het in hun DNA zit. Verder ben ik onder de indruk van de vele grote bedrijven in Westfriesland die het internationaal heel goed doen. Die laten zich niet beperken tot gemeente-, regio- of landsgrenzen. Daar mogen we heel trots op zijn.

Wat heeft tot nu toe de meeste indruk gemaakt?

Ik vind het ontzettend knap dat NHN, dus de 3 regio’s samen, een Regio Deal van 32,5 miljoen euro toegekend heeft gekregen. Daarmee kunnen ze de brede welvaart* versterken. Ook vind ik het een hele goede stap dat de 3 regio’s, het Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier en de provincie samen werken aan het Ontwikkelperspectief. Dit is op eigen initiatief gegaan; NHN is niet door het Rijk aangewezen om dit te doen. Door zelf te bepalen wat voor regio je wilt zijn, en hoe je de ruimte wilt inrichten voor woningen, bedrijven en recreatie, draai je als regio zelf aan de knoppen en gaat een ander dit niet voor jou doen.

Wat weet/vindt u van de samenwerking van de 7 gemeenten binnen Regio Westfriesland?

Ik zie dat de gemeenten elkaar steeds beter gaan vinden. Natuurlijk is het niet alleen maar pais en vree. Westfriesland is heel divers met veel cultuurhistorie in de steden en in de gemeenten daaromheen vind je juist veel agrarisch gebied. De belangen kunnen verschillen en dat vereist dat je naast de belangen van je eigen gemeente ook oog moet hebben voor de belangen van die 6 andere gemeenten. En soms moet je voor het gezamenlijk belang gaan. Dit is niet gemakkelijk maar het gebeurt wel steeds meer.

Wat vindt u van de samenwerking tussen de provincie en Regio Westfriesland? Wat gaat goed, wat kan beter?

Die samenwerking gaat heel goed. Westfriesland had altijd een houding van ‘we hebben niemand nodig, we lossen het zelf wel op’, maar die houding zie ik veranderen. Regio Westfriesland ondervindt nu de toegevoegde waarde van samenwerken op een bredere schaal. Met elkaar sta je immers veel sterker ten opzichte van het Rijk. Dit vraagt wel om bestuurders met lef die over hun eigen gemeentegrenzen heen kunnen kijken. Niet ieder dorp hoeft bijvoorbeeld een supermarkt te hebben of recreatiegebied. Inwoners laten zich immers ook niet begrenzen en kiezen net zo gemakkelijk voor een winkel of park in een dorp of stad iets verder weg. 

Wat is de kracht van onze regio en waar wilt u zich sterk voor maken als regiogedeputeerde van onze regio?

Om een aantrekkelijke regio te blijven is het belangrijk die sterke ondernemersgeest in te zetten op economische groei en woningbouw. Daarbij vind ik het essentieel om jongeren aan de regio te binden. Dus ervoor te zorgen dat zij hier een goede opleiding, werk, een woning en andere voorzieningen kunnen vinden. Deze aandacht voor jongeren zal zowel in de verdere uitwerking van de Regio Deal als in het Ontwikkelperspectief terugkomen.

Wat woningbouw betreft, over het straatje/wijkje erbij is veel te doen. Ook in Westfriesland. Hoe kijkt u hiernaar?

De gemeenten kunnen zelf heel goed bepalen of en waar dit gewenst is. Zij zijn immers het beste in staat om het DNA van hun gemeente te beschermen. De provincie en het Rijk bieden de kaders waarbinnen het kan.

Wat verwacht/hoopt u van het bezoek op 2 juli van GS aan Regio Westfriesland?

Ik vind het heel leuk om met mijn medebestuurders Westfriesland te bezoeken. Het is goed om wat langer met elkaar te spreken over de ontwikkelingen en nog wat voorbeelden te zien van  bedrijven die in Westfriesland zitten. Daarnaast kijk ik uit naar de ongetwijfeld goede gesprekken die we gaan voeren met de colleges van Regio Westfriesland.

*Brede welvaart gaat niet alleen over inkomen, economie of groei. Het gaat ook om hoe prettig en veilig we leven, de kwaliteit van onze omgeving, hoe sterk onze gemeenschap is, het niveau van voorzieningen, onderwijs, werkgelegenheid, duurzaamheid, natuur, bereikbaarheid en de woningmarkt.


Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.