Regio Westfriesland zet stap naar toekomstbestendig bouwen

Op 23 november jl. ondertekenden de 7 gemeenten van Regio Westfriesland het convenant Toekomstbestendig Bouwen. Met deze ondertekening zetten de gemeenten een belangrijke stap voorbij de bestaande richtlijnen voor nieuwe gebouwen. Zo staan er in het convenant ook regels voor een schone leefomgeving. Het doel is de kwaliteit van nieuwe woningen en gebouwen te verhogen en de leefbaarheid in de regio te verbeteren.

Bij het tot stand komen van het convenant zijn de waterschappen, ontwikkelaars en bouwers in de regio nadrukkelijk betrokken. Gezamenlijk hebben zij nagedacht over de toekomst van bouwprojecten in de regio. Een deel van de gemeenten gaf aan behoefte te hebben aan extra duurzaamheids-uitgangspunten die zij kunnen opnemen in hun planvorming. Het convenant voorziet in deze behoefte en stelt gezamenlijke richtlijnen op, die verder gaan dan de reeds bestaande richtlijnen van het Nederlands Bouwbesluit voor nieuwe gebouwen.

Hogere kwaliteit

Wethouder Marjon van der Ven van de gemeente Hoorn, een van de ondertekenaars, benadrukt het belang van deze gezamenlijke stap: “Met het convenant Toekomstbestendig Bouwen geven wij als gemeenten een krachtig signaal af dat we streven naar een hogere kwaliteit van onze gebouwde omgeving en een betere leefbaarheid voor onze inwoners.”

Landelijke doelstellingen

Het convenant is een landelijke methodiek die de 7 gemeenten ondersteunt om circulariteit, energie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, natuur-inclusiviteit en gezonde leefomgeving op te nemen in de woningbouwopgave. Uitgangspunt zijn onder andere de landelijke doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, circulariteit en de energietransitie. Dit betekent dat er gebouwd gaat worden met natuurlijke bouwmaterialen, regenwater gebufferd gaat worden en er energie opgewekt en opgeslagen kan worden. Ook zal er meer rekening worden gehouden met de vergroening. Dit alles zorgt voor een prettige en leefbare regio, nu en in de toekomst.

Flexibel

In het convenant is opgenomen dat gemeenten de richtlijnen flexibel kunnen inzetten doordat voor verschillende ambitieniveaus (goud, zilver, brons) kan worden gekozen. Wethouder en mede-ondertekenaar Herman ter Veen van de gemeente Opmeer: “Met het gebruik van deze ambitieniveaus sluiten de 7 gemeenten aan bij een gemeenschappelijke taal en creëren we een gelijk speelveld.”

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

6 juni 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.