Regio Westfriesland kan helpen bij realiseren ambities MRA

Hoe kunnen we de verbinding tussen Regio Westfriesland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) versterken? En wat kunnen we leren van de totstandkoming van de strategische agenda van de MRA voor de herijking van het Pact van Westfriesland? Deze twee vragen stonden centraal bij de presentatie van Emiel Reiding en Melissa Rotteveel van de MRA voor de colleges van Westfriesland, tijdens de Regiodag op 4 april jl.

Het is onwaarschijnlijk dat de Noord/Zuid-lijn vanuit Amsterdam wordt doorgetrokken naar Westfriesland. Allereerst omdat de OV-verbinding tussen Amsterdam en Westfriesland al prima is. Maar ook omdat de pendelstromen binnen de MRA van en naar Amsterdam veel groter zijn dan die tussen Westfriesland en Amsterdam. “Dit betekent echter niet dat de verbinding tussen Regio Westfriesland en de MRA niet op andere manieren versterkt kan worden. Integendeel,” zegt directeur Emiel Reiding, “we zijn buren aan twee kanten en de MRA heeft genoeg ambities waarbij Westfriesland een rol kan spelen.”

Directeur Emiel Reiding en programmamanager Melissa Rotteveel bij de presentatie tijdens de Regiodag op 4 april 2024

Nieuwe MRA-agenda

Die ambities staan in de nieuwe strategische agenda voor 2025 – 2028 die nu in concept gereed is. Hierin staan ambities waarvoor de MRA ook partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, sociaal-maatschappelijke instellingen en andere overheden (Rijk en EU) nodig heeft. Om te komen tot deze ambities is op verschillende manieren input gevraagd vanuit de gemeenten en provincies die de MRA vormen. Programmamanager Melissa Rotteveel: “We hebben ze gevraagd wat zij in de nieuwe agenda willen hebben en wat zij nodig hebben. Dat leverde een flinke lijst met ambities op. Die hebben we langs de wegingskaders brede welvaart en meerkernigheid gelegd. Uiteindelijk zijn er acht ambities overgebleven.”

Kaart MRA

Samenwerken met andere regio’s

De ambities in de nieuwe MRA-agenda raken elkaar: niet alles kan tegelijk, niet alles past. “Dit betekent keuzes maken en ‘afruilen’, zegt Emiel Reiding. Wat mag ten koste gaan van wat en in welke mate? En waar kunnen we met andere regio’s samenwerken? Bij dat laatste kan samenwerken met Regio Westfriesland een uitkomst bieden.” In het gesprek tijdens de Regiodag werden de woningbouwopgave, werklocaties, recreatie en de voedselketen alvast als voorbeelden genoemd.

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

6 juni 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.