Regio Deal: start inventarisatie initiatieven en projecten

Werk jij aan een initiatief, programma of project dat misschien in aanmerking komt voor een bijdrage uit de Regio Deal Noord-Holland Noord (NHN)? Of heb je een innovatief idee hiervoor? En wil je weten hoe je dit aanmeldt en bij wie, en aan welke voorwaarden het moet voldoen? Of ben je gewoon benieuwd wat de Regio Deal inhoudt? Lees dan verder.

Je hebt er vast wel over gehoord, de Regio Deal. NHN heeft 32,5 miljoen euro toegekend gekregen van het Rijk voor versterken van de brede welvaart in de regio. En brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden (= welzijn).

65 miljoen euro

De Regio Deal NHN is het resultaat van een unieke samenwerking, waarbij 17 gemeenten, ondernemers en het onderwijs uit NHN gezamenlijk een voorstel hebben ingediend. Het uitgangspunt is dat partners uit de regio minimaal hetzelfde bedrag bijdragen. Dit betekent dat er in totaal 65 miljoen euro beschikbaar komt voor lokale projecten en initiatieven.

Regio Deal als aanjager

De 3 regio’s die verenigd zijn in NHN, waaronder Regio Westfriesland, zijn hier heel blij mee. De Regio Deal is namelijk een enorme aanjager om initiatieven en projecten die bijdragen aan de doelstellingen uit dit voorstel gezamenlijk op te pakken. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de uitstroom van jongeren tegen te gaan en het onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren.

Dealmaking-fase: geschikte projecten inventariseren

Met de toekenning van 32,5 miljoen aan het voorstel van NHN, is de zogenaamde dealmaking-fase gestart. In deze fase komt het ministerie daadwerkelijk de regio in om projecten door te spreken die passen binnen het voorstel en financiën te alloceren. Een dealmaker van het Rijk begeleidt NHN in de te nemen stappen. Het resultaat is een convenant waarin de afspraken van de deal zijn vastgelegd, met een inhoudelijk programma, de organisatie, financiën en planning.

Eisen en voorwaarden geschikte projecten

Projecten die in aanmerking komen om te worden opgenomen in de Regio Deal NHN moeten in ieder geval bijdragen aan de doelstellingen uit het voorstel dat is ingediend. Die doelstellingen zijn:

  • Het behouden en aantrekken van praktijkgericht geschoolden en meer theoretisch opgeleiden naar de regio.
  • Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor huidige en toekomstige ondernemers, met name die zich aansluiten bij de NHN topsectoren (Agri&Food, Energie, Water&Maritiem).
  • Het bieden van een aantrekkelijke en bereikbare leefomgeving.

Daarnaast gaat het om projecten op NHN-niveau. Zodat niet alleen één gemeente of één subregio er baat bij heeft, maar geheel Noord-Holland Noord. Ten slotte hoeft het in de Regio Deal niet perse om nieuwe projecten of initiatieven te gaan. Ook bestaande projecten die in een nieuwe fase komen, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de Regio Deal.

Een doelstelling van de Regio Deal NHN is het aantrekken en behouden van technisch en praktisch geschoolden

Programmabureau Regio Deal NHN

Om met elkaar tot een goede breed-gedragen en inspirerende deal te komen, is er een programmabureau ingericht met onder andere Hans Huibers en Janbart van Ginkel als programmaregisseurs. Dit programmabureau zal zich bezig houden met zowel het maken van de deal als het plannen van de werkzaamheden na inwerkingtreding

Kwartiermaker voor Regio Westfriesland

Daarnaast is Bhartie Brandsma voor Regio Westfriesland als kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker is de linking pin tussen het programmabureau en Regio Westfriesland.

Project aanmelden en/of meer informatie?

Ben jij bezig met een mooi initiatief of heb je ideeën voor innovatieve projecten die voldoen aan de criteria van de Regio Deal? Wil je meer informatie? Neem dan contact op met kwartiermaker Bhartie Brandsma. Haar emailadres is bbrandsma@opmeer.nl. Telefoon 0623162161.

Meer informatie over de ambitie, doelstellingen, de vertaling daarvan naar programmalijnen en de eisen van de Regio Deal NHN vind je Home – Regio Deal NHN – Ruimte voor ontwikkeling.


Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

6 juni 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.