Energietransitie & Klimaatadaptatie

Westfriesland wil in 2040 energie- en klimaatneutraal en aardgasvrij zijn, en in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust. De samenwerkingspartners binnen het Pact van Westfriesland bevorderen het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie, en de ontwikkeling van geothermie (aardwarmte) en waterstof. Daarnaast wordt met de afspraken binnen het Pact de regio voorbereid op klimaatverandering zodat deze is opgewassen tegen overstromingen, wateroverlast en droogte. Een belangrijk aandachtspunt is het draagvlak en eigenaarschap van inwoners en ondernemers. Doel is om te voldoen aan de eisen van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en het Klimaatakkoord.

Projecten

Projecten die we binnen dit thema gezamenlijk oppakken met het Pact van Westfriesland zijn:

Zonnepanelen

Contact

Regioteam Westfriesland
E-mail: info@regiowestfriesland.nl
Telefoon: 0229 - 252200

Nieuws

Herijking RES 2024 : zoekgebieden voor zonne- en windenergie in Westfriesland aangepast

Regio Westfriesland zet stap naar toekomstbestendig bouwen

Gezamenlijke aanvraag Regio Deal ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.