Over het Pact

Het Pact van Westfriesland is een samenwerkingsverband tussen de 7 gemeenten van Westfriesland. Samen met maatschappelijke partners bouwen we aan een sterke, zorgzame en duurzame regio. Een regio waar het goed wonen, werken en leven is. Een van de aantrekkelijkste regio’s van Nederland. Voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Een prachtige ambitie, maar die bereik je niet zomaar. De woningbouwopgave, energietransitie, toenemende zorgvraag en tekorten op de arbeidsmarkt vragen om een vergaande gezamenlijke aanpak van overheid, ondernemers en onderwijs.

Met het Pact van Westfriesland ligt er een stevige basis om die uitdagingen met elkaar aan te gaan. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over woningbouw, economie, energietransitie, zorg, arbeidsmarkt en vrije tijd. Onder deze thema’s zijn concrete projecten opgezet en resultaten bereikt. Neem bijvoorbeeld de Woondeal, het duurzaam ondernemersloket, de Zorgacademie, het Westfries WoonZorgPact en Circulair Westfriesland.

Regiosecretaris Piet Vriend vertelt in deze video hoe de 7 gemeenten van Westfriesland er ook in 2024 weer gezamenlijk hard aan gaan werken om de regio sterker en aantrekkelijker te maken.

Samenwerking binnen de triple helix

De komende periode richten we ons op een versterking van de samenwerking met maatschappelijke partners. Dat doen we volgens het triple helix-model: de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Gelijkwaardigheid, co-creatie en het realiseren van publiek-private partnerships zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Dat betekent samen investeren, samen ontwikkelen en samen oogsten. Kansen creëren en benutten, samen sterker worden. En vooral samen impact maken. Voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de regio. Met het Pact als vliegwiel voor de samenwerking.

Het Pact sluit daarbij zoveel mogelijk aan op bestaand regionaal beleid en op lopende initiatieven.

Meer gedetailleerde informatie over de thema’s en de projecten staat in het uitvoeringsprogramma.

2022_Enkhuizen_Haven

6 thema's volgens het uitvoeringsplan:

Nieuws

Regio Westfriesland kan helpen bij realiseren ambities MRA

Nieuw toeristisch magazine Beleef Westfriesland nu verkrijgbaar!

Westfriesland doet mee aan nieuwe telling dak- en thuisloosheid

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.