Overslaan en naar de inhoud gaan
Wonen

Wonen

De regio Westfriesland is een aantrekkelijke regio om te wonen. Dat willen we graag zo houden en daarom maken we met elkaar afspraken. In de regionale woonvisie hebben de zeven Westfriese gemeenten hun ambities vastgelegd ten aanzien van het wonen in onze regio. Naast het aantrekkelijk houden van onze regio als woonregio is dat bijvoorbeeld de ambitie om voldoende betaalbare woningen te hebben en om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Op 24 november sloten de Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland een woonakkoord, met daarin een tiental belangrijke doelen en acties van uiteenlopende aard. Zo zijn er afspraken gemaakt over het aantal en de diversiteit van de nieuw te bouwen woningen en zijn er plannen voor woningbouw in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Ook het verduurzamen van bestaande woningen, aardgasvrije bouw en het bouwen met oog voor het veranderende klimaat zijn belangrijke onderwerpen in dit akkoord.

Regionaal woonakkoord 2020 - 2025

Regionale Woonvisie Westfriesland 2017