Overslaan en naar de inhoud gaan
Wonen

Wonen

De regio Westfriesland is een aantrekkelijke regio om te wonen. Dit willen we graag zo houden en daarom maken we met elkaar afspraken. Dit doen we door het maken van een regionale woonvisie die onze ambities bevat op het gebied van het wonen in Westfriesland. Naast het aantrekkelijk houden van onze regio als woonregio is dat bijvoorbeeld de ambitie om voldoende betaalbare woningen te hebben en om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Bij de woonvisie maken we ook een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda bevat onder andere een regionale woningbouwprogrammering. Zo maken we met elkaar afspraken over hoeveel woningen we gaan bouwen, maar nog belangrijker: hoe we toekomstgericht vorm kunnen geven aan onze regio. De regionale woonvisie komt tot stand in samenwerking met marktpartijen, belangenorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen en mede-overheden. 

We werken nu aan een regionale woonvisie en een uitvoeringsagenda. We verwachten in 2017 deze vast te kunnen stellen en tot uitvoering over te gaan. Op dit moment voeren we nog de bestaande regionale woonvisie uit.