Overslaan en naar de inhoud gaan

werken
Werken
luisteren printen

Techniekpact Westfriesland

Techniekpact Westfriesland

Hoe zorgen we ervoor dat het techniekonderwijs beter aansluit bij de arbeidsmarkt? In het Techniekpact Westfriesland werken onderwijsinstellingen, (leer)bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten in Westfriesland samen om de mismatch tussen de vraag vanuit de techniekbedrijven en aanbod vanuit het onderwijs aan te pakken. Hiervoor zijn drie doelstellingen geformuleerd:

  1. Bedrijven en brancheorganisaties kijken samen met de scholen naar het programma van de techniekopleidingen. Op basis van wat de leerlingen straks nodig hebben aan kennis en kunde wordt een curriculum voor het technisch vmbo ingericht. Dit curriculum is zowel voor het onderwijs als voor het bedrijfsleven optimaal. 
  2. Alle partijen werken samen aan training en coaching van techniekdocenten, instructeurs en praktijk. Deze training en coaching vormt een vast onderdeel in het HRM beleid van de scholen. 
  3. Door te zorgen voor een goed kwantitatief en kwalitatief evenwicht tussen vraag en aanbod in de technieksectoren op de regionale arbeidsmarkt wordt de instroom in de techniekopleidingen verbeterd. 

Met deze aanpak moet de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het vmbo worden vergroot. Ook moet het bijdragen aan een betere doorstroom vanuit het vmbo naar de techniekopleidingen van het mbo. Het Techniekpact loopt vier jaar (2020 – 2024) en vormt de eerste basis.

Kijk voor meer informatie op de website van Techniekpact Westfriesland (https://sterktechniekonderwijs/regio/techniekpactonderwijs)

Amsterdam first, Westfriesland second

Amsterdam first, Westfriesland second

Kan Westfriesland Amsterdam helpen? Als het aan de studenten ligt die dit filmpje maakten zeker! Voor de Westfriese Bedrijvengroep maakten zij deze film.

Project: Verduurzaming bedrijventerreinen

Project: Verduurzaming bedrijventerreinen

In 2017 start het project verduurzaming bedrijventerreinen. Met de verduurzaming van bedrijventerreinen is veel energie te besparen en te vergroenen. Ondanks korte terugverdientijden van energiebesparende maatregelen maken nog maar weinig bedrijven financiële middelen vrij voor verduurzaming. Veel beschikbare subsidiegelden blijven onbenut. Het project is er op gericht om de vele initiatieven die er zijn te verbinden, te stroomlijnen en organiseren van heldere communicatie naar bedrijven.

Project: Startersloket Westfriesland

Project: Startersloket Westfriesland

Startersloket Westfriesland is in 2017 ontstaan vanuit een samenwerking tussen de 7 Westfriese gemeenten en Stichting Startersloket. Het Startersloket biedt een onafhankelijk klankbord aan iedere oriënterende en (startende) ondernemer uit Westfriesland. Iedere inwoner uit de regio is welkom om deel te nemen aan informatieve trainingen gerelateerd aan het ondernemerschap.

Naast de mogelijkheid tot het volgen van deze trainingen heeft iedere gemeente een eigen online Startersloket. Hier kunnen inwoners zich voorbereiden en oriënteren op het ondernemerschap. Iedere gemeente heeft een eigen platform met informatie en inspiratie. Denk aan een uitgebreide kennisbank, rekentools, downloads en blogs. En komt de ondernemer in spe er zelf niet uit, dan is er een mogelijkheid om met een adviseur van het Startersloket te chatten, bellen of mailen onder kantoortijden.

Met de trainingen en informatie van het Startersloket Westfriesland maakt je een serieuze start als ondernemer.

Kijk op www.startersloket.nl/westfriesland voor de agenda en bezoek direct het Startersloket van jouw gemeente. 

Project: Nature’s Talent

Project: Nature’s Talent

Met het het project ‘Nature’s Talent’ willen de Westfriese gemeenten de zaadsector in Westfriesland een extra impuls gaan geven door scholieren en studenten te interesseren voor het vak. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord werkt met Seed Valley en GreenPort Noord-Holland Noord samen om de carriéremogelijkheden in de zaadveredelingsindustrie onder de aandacht te brengen.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs maken kennis met de boeiende wereld van de zaadverdeling. De Plant Rover VERY DISCO is ontwikkeld om plantenproeven het klaslokaal in te brengen. Het is een mobiele experimenteerruimte waarin planten onder LED-verlichting worden geplaatst. Aan de hand van speciaal ontwikkeld lesmateriaal onderzoeken de jongeren invloed van licht, infecties en voeding op planten. Voor HBO en WO studenten is er de Summerschool. Een zomerprogramma met gastcolleges en bezoeken aan zaadbedrijven.