Overslaan en naar de inhoud gaan
werken in Westfriesland

Werken

De Westfriese gemeenten werken samen aan versterking van de regionale economie en een goed georganiseerd vestigingsklimaat. De clusters Agribusiness, Leisure en Health zijn als speerpuntclusters aangemerkt. Wij bieden ondernemers ruimte, een goede (digitale) infrastructuur, werken aan regeldrukvermindering en proactieve ondernemersdienstverlening. Duurzame innovatie is de sleutel voor ontwikkeling, evenals kennis- en talentontwikkeling. Goede samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs/onderzoek en overheden voor de creatie van een passend en toekomstgericht arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk. Op Noord-Holland Noord niveau werken we samen met de metropoolregio Amsterdam. Bij alles wat wij ondernemen zoeken we naar duurzame oplossingen.

Programma Regionaal Economische Agenda (REA)

De REA projecten richten zich op de hoofdthema’s:

  • Een vitale regionale economie: projecten specifiek gericht op de Greenport NHN, recreatie en toerisme, nautische bedrijven, maakindustrie, gezondheidssector en bouw- en woningmarkt.
  • Regionaal afgestemde werkomgeving en infrastructurele verbeteringen: projecten specifiek gericht op (verduurzaming) bedrijvenlocaties, digitale ontsluiting, verblijfsaccommodaties, en innovatieve werklocaties.
  • Westfriesland als regionaal gesprekspartner: projecten specifiek gericht op ondernemersdienstverlening en regeldrukvermindering.
  • Westfriese samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek: projecten specifiek gericht op Agritechcampus en kennis- en talentontwikkeling.
  • Positionering Westfriese economie: projecten specifiek gericht op marketing en promotie van de regio en lobby.