Overslaan en naar de inhoud gaan

welzijn
Welzijn
luisteren printen

Transformatie Sociaal Domein: zorginkoop 2019-2021 als instrument

Transformatie Sociaal Domein: zorginkoop 2019-2021 als instrument

Transformatie Sociaal Domein: zorginkoop 2019-2021 als instrument De zeven West-friese gemeenten hebben als ambitie het binnen het beschikbaar budget realiseren van adequate en kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor inwoners, jeugdigen en gezinnen. Inwoners moeten een beroep op zorg en ondersteuning kunnen doen, die bij voorkeur dichtbij is in hun leefomgeving. Hierbij rekening houdend met de aanwezige mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheden van de inwoner zelf en zijn omgeving. Deze ambitie heeft geleid tot een  maatschappelijke veranderopgave; de transformatie van het sociaal domein.  

Samenwerking bestuurlijk bekrachtigd

De colleges van de zeven West-friese gemeenten hebben deze ambitie bestuurlijk vastgelegd in het Uitvoeringskader Sociaal Domein. Dit uitvoeringskader dient als leidraad voor zowel de gemeentelijke organisaties als voor (zorg)partijen, die betrokken zijn bij het sociaal domein in West-friesland. Het kader is o.a. vertaald in een 'uitvoeringskader Inkoopstrategie Sociaal Domein 2019'.

Uitvoeringskader als instrument voor transformatie sociaal domein

Met het gezamenlijke uitvoeringskader en de inkoopstrategie wil de regio West-Friesland het transformatieproces binnen het sociaal domein stimuleren. Dit doet de regio West-Friesland door per 2019/2020 te gaan werken met ondersteuningsprofielen, arrangementen en resultaat gestuurd werken. Door deze nieuwe manier van werken en bekostigen ontstaat er meer ruimte komen voor de professional om combinaties van zorg en ondersteuning (arrangementen) in te zetten, die bijdragen aan de resultaten die inwoners/jeugdige, gezin willen bereiken. Daarbij wordt men meer op het eigen vermogen tot regie en zelforganisatie aangesproken én het biedt ruimte voor een integrale aanpak en innovaties.  

Scope van de partners in de samenwerking

Met dit uitvoeringskader sociaal domein beogen de gemeenten ruimte en flexibiliteit te faciliteren in plaats van in beton gegoten regels en procedures. Hierbij beseffen gemeenten, dat de transformatieopgave groot is en dat dit vraagt om zakelijk partnerschap. Dit partnerschap wordt gekenmerkt door een continue dialoog op basis van vertrouwen tussen inwoners, jeugdigen/gezinnen, gemeenten en zorgaanbieders van hulp en ondersteuning, waar zakelijkheid wordt opgezocht. Dit betekent aan de ene kant het loslaten van denken in producten en protocollen en aan de andere kant scherp zijn op doen waar inwoners, jeugdigen/gezinnen behoefte aan hebben. Wat zich vertaalt in maatwerk en goede en meetbare resultaten. Het uitvoeringskader richt zich op de inkoop van Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning. Echter wordt er een koppeling gemaakt met andere domeinen zoals het onderwijs en participatie. Zonder een goede verbinding met deze domeinen zijn effectieve jeugdhulp en Wmo-ondersteuning niet mogelijk.