Overslaan en naar de inhoud gaan
Welzijn

Welzijn

Vanaf 1 januari 2015 zijn de taken van gemeenten uitgebreid met nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en participatie. We werken als Westfriese gemeenten samen om de zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij van (kwetsbare) inwoners te vergroten.

Onze belangrijkste doelstelling daarbij is uitgaan van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk versterken en optimaal benutten, zodat zij zo lang mogelijk veilig thuis kunnen wonen. Zelfstandig of met hulp van de omgeving. Het uitgangspunt daarbij is dat als ondersteuning nodig is, dit zoveel mogelijk vanuit de voorliggende voorzieningen wordt geboden. Als specialistische zorg noodzakelijk is, wordt deze toegespitst op de hulpvraag en zo dicht mogelijk bij de eigen omgeving geboden. Om de ambities voor elkaar te krijgen hebben de regiogemeenten een strategische agenda voor de komende jaren opgesteld. Daarin spelen de volgende onderwerpen een centrale rol: