Overslaan en naar de inhoud gaan
veiligheid

Veiligheid

De burgemeesters van de 34 gemeenten in de eenheid Noord-Holland hebben samen met het Openbaar Ministerie en de politie een vierjarig plan – het Integraal Meerjaren Beleidsplan Veiligheid - geschreven aan welke prioriteiten zij willen werken in de periode 2019 – 2022. Dit zijn:

  • Aanpak van criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving;
  • Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein;
  • Contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme;
  • Aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit

Het projectteam NH Samen Veilig is in 2018 gevormd om de projectleiding voor de vier IMV thema’s te verzorgen en de projecten integraal te organiseren: alle samenwerkende partijen in Noord-Holland dragen bij aan de realisering van de doelstellingen. Per project zijn projectgroepen samengesteld en bestuurlijke ambassadeurs (burgemeesters) aangezocht om een aanjagende rol te vervullen. Het programma is in 2019 van start gegaan.

De voortgang op de thema’s komt in de Driehoek Westfriesland aan de orde. De gemeente Koggenland maakt geen deel uit van de Driehoek Westfriesland, Koggenland valt namelijk onder Heerhugowaard.