Overslaan en naar de inhoud gaan

toerisme
Toerisme
luisteren printen

App maakt toerist wegwijs in Westfriesland

App maakt toerist wegwijs in Westfriesland

Toeristen die naar de regio Westfriesland komen kunnen gebruik maken van de ‘Gouden Eeuw tour’ app. Deze gratis app maakt gebruik van Augmented Reality. Gebruikers worden dan ook rondgeleid door een eigen virtuele gids. Een historisch karakter uit de Gouden Eeuw vertelt over het ‘icoon’ (historisch gebouw) dat wordt bezocht. Ook geeft de app een inkijkje achter de gevels en maakt het zelfs mogelijk om door alles heen te kijken wat voor of zelfs onder je staat.

Meer weten? Bekijk het nieuwsbericht op de website van de gemeente Hoorn.

Westfriesland in vogelvlucht

Westfriesland in vogelvlucht

 

Project: Toeristische Marketing binnen de Westfriese samenwerking

Project: Toeristische Marketing binnen de Westfriese samenwerking

De regio Westfriesland werkt samen aan de bevordering van het toerisme en in het bijzonder promotie en marketing van Westfriesland. Samen optrekken en versnippering tegengaan is belangrijk. Het doel is meer toeristen naar Westfriesland te brengen. We sluiten hierbij aan bij 'Holland boven Amsterdam' waarin wordt samen gewerkt  aan de gebiedspromotie van Noord-Holland Noord. De gemeenten doen op lokaal en regionaal niveau mee. Hierbij gaat het om:

  • afstemming en coördinatie tussen gemeenten onderling, met de andere regio’s en Holland boven Amsterdam;
  • afstemming en coördinatie met en tussen de Westfriese ondernemers, versterking samenwerking;
  • komen tot een Westfriese agenda; bundeling/ samenvoeging van middelen en activiteiten;
  • borging Westfriese producten: WFO en Waterweken.
Project: Vitaliteit verblijfsaccommodaties

Project: Vitaliteit verblijfsaccommodaties

De regio werkt aan de ontwikkeling van een samenhangend regionaal programma voor verblijfsrecreatie, samen met de andere regio’s in Noord-Holland Noord. Hierbij gaat het om:

  1. het optimaal faciliteren van de marktvraag in deze sector, zowel in de vorm van nieuwe ontwikkelingen, als ook uitbreiding en herstructurering van bestaand aanbod.
  2. het kunnen voldoen aan de Ladder Duurzame Verstedelijking en de provinciale ruimtelijke verordening en uitvoering geven aan de 'handreiking Verblijfsrecreatie' van de provincie.

Dat betekent regionale visievorming en afstemming om tot (her)ontwikkeling te komen.