Overslaan en naar de inhoud gaan
toerisme in Westfriesland

Toerisme

We willen tot de top 10 toeristische regio’s in Nederland behoren. Westfriesland heeft veel parels: de unique selling points van de regio. Deze willen we goed in beeld brengen en voor de juiste product/marktcombinaties zorgen. Hierbij gaat het over:

  • de cultuurhistorisch en landschappelijke waarden;
  • de waterrecreatie: verbetering van havenfaciliteiten en achterlandverbindingen/vaarroutes, beweg- en bevaarwijzering, combineren van havenfaciliteiten met camperplaatsen en WIFI toegang;
  • het creëren van kansen door samenwerking met de metropoolregio Amsterdam.

Lokaal werken ondernemers al samen met gemeenten. Om regionale projecten van de grond te krijgen moeten we ook op regionaal niveau met elkaar samenwerken. En onszelf zichtbaar maken binnen Holland boven Amsterdam als aantrekkelijke toeristische regio. Daarmee willen we het volgende bereiken in 2018/2019:

  • Westfriesland heeft voldoende voorzieningen en gelijktijdig is het authentieke landschap versterkt en beleefbaar. Het behoudt zijn identiteit;
  • de bekendheid van de regio Westfriesland is vergroot;
  • Westfriesland onderscheidt zich van andere regio’s;
  • Westfriesland heeft meer dag- en verblijfsbezoekers en zij besteden meer.

In deze korte video van het Recreatieschap Westfriesland ziet u meer over natuur en recreatie in onze regio.