Overslaan en naar de inhoud gaan
toerisme in Westfriesland

Toerisme

We willen tot de top 10 toeristische regio’s in Nederland behoren. Westfriesland heeft veel parels: de unique selling points van de regio. Deze willen we goed in beeld brengen en voor de juiste product/marktcombinaties zorgen. Hierbij gaat het over:

  • Een sterk Westfries cultureel profiel.
  • Een aantrekkelijke regionale evenementenagenda voor sport, cultuur, recreatie en toerisme.
  • Het ontwikkelen van een fijnmazig netwerk van routes en faciliteiten voor wandelen, fietsen en watersport.
  • Het revitaliseren en verduurzamen van verblijfsrecreatie.

Lokaal werken ondernemers al samen met gemeenten. Om regionale projecten van de grond te krijgen moeten we ook op regionaal niveau met elkaar samenwerken. En onszelf zichtbaar maken binnen Holland boven Amsterdam als aantrekkelijke toeristische regio. Daarmee willen we het volgende bereiken:

  • Westfriesland heeft voldoende voorzieningen. Tegelijkertijd zorgen we dat iedereen van het typische en authentieke Westfriese landschap kan genieten. Het behoudt zijn identiteit.
  • De bekendheid van de regio Westfriesland is vergroot;
  • Westfriesland onderscheidt zich van andere regio’s;
  • Westfriesland heeft meer dag- en verblijfsbezoekers, zij besteden meer en zij blijven langer in de regio.

In deze korte video van het Recreatieschap Westfriesland ziet u meer over natuur en recreatie in onze regio.