Overslaan en naar de inhoud gaan
ruimtelijke ordening

Ruimtelijke Ordening

De ruimtelijke indeling van Westfriesland is vooral een taak van de zeven gemeenten. Bijvoorbeeld: waar komen winkelcentra, woningen en bedrijven? Het gaat om de vraag waar welke functie het meest geschikt is.

Westfriesland richt zich op de toekomst en speelt in op de vergrijzing door de woningvoorraad levensloopgeschikt te maken. Het marktgebied van winkels, het onderwijs en de zorg- en medische voorzieningen wordt  steeds groter. Dit leidt vaak tot concentratie van de (grotere) voorzieningen in steden en dorpen. Daardoor komt de leefbaarheid in de kleinere kernen onder druk te staan. Westfriesland houdt zich bezig met de vraag: “Hoe behouden we voorzieningen op aanvaardbare afstand en zijn er nieuwe vormen en combinaties van voorzieningen mogelijk?”

Westfriesland is een agrarische regio. Het landschap is erdoor gevormd. De sector verandert. De schaalvergroting, de verbreding van de sector en het innovatiever worden van de sector zetten door. Schaalvergroting is van invloed op het landschap. Westfriesland wil echter ook aantrekkelijk blijven voor bewoners en toeristen.

In de structuurschets Westfriesland zijn ambities en doelstellingen geformuleerd die er voor  zorgen dat onze regio aantrekkelijk blijft en dat voorzieningen, woningen en bedrijven voor iedereen bereikbaar zijn.
Bekijk de samenvatting of de volledige structuurschets Westfriesland.