Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderwijs
Onderwijs
luisteren printen

Techniekpact Westfriesland

Techniekpact Westfriesland

Hoe zorgen we ervoor dat het techniekonderwijs beter aansluit bij de arbeidsmarkt? In het Techniekpact Westfriesland werken onderwijsinstellingen, (leer)bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten in Westfriesland samen om de mismatch tussen de vraag vanuit de techniekbedrijven en aanbod vanuit het onderwijs aan te pakken. Hiervoor zijn drie doelstellingen geformuleerd:

  1. Bedrijven en brancheorganisaties kijken samen met de scholen naar het programma van de techniekopleidingen. Op basis van wat de leerlingen straks nodig hebben aan kennis en kunde wordt een curriculum voor het technisch vmbo ingericht. Dit curriculum is zowel voor het onderwijs als voor het bedrijfsleven optimaal. 
  2. Alle partijen werken samen aan training en coaching van techniekdocenten, instructeurs en praktijk. Deze training en coaching vormt een vast onderdeel in het HRM beleid van de scholen. 
  3. Door te zorgen voor een goed kwantitatief en kwalitatief evenwicht tussen vraag en aanbod in de technieksectoren op de regionale arbeidsmarkt wordt de instroom in de techniekopleidingen verbeterd. 

Met deze aanpak moet de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het vmbo worden vergroot. Ook moet het bijdragen aan een betere doorstroom vanuit het vmbo naar de techniekopleidingen van het mbo. Het Techniekpact loopt vier jaar (2020 – 2024) en vormt de eerste basis.

Kijk voor meer informatie op de website van Techniekpact Westfriesland (https://sterktechniekonderwijs/regio/techniekpactonderwijs)

Project: Cultuleren

Project: Cultuleren

De Westfriese gemeenten vinden het belangrijk dat basisscholen kwalitatief goed cultuuronderwijs bieden. De Blauwe Schuit is het project Cultuleren gestart samen met de Westfriese Bibliotheken. Het doel tot 2021 is: basisscholen in staat stellen samen met culturele instellingen en ondernemers kwalitatief goed cultuuronderwijs te bieden. Belangrijk hierbij is dat ze ervoor zorgen dat dit structureel onderdeel van het onderwijsprogramma wordt. De nadruk ligt op het verdiepen van cultuuronderwijs op scholen die al meedoen en het vergroten van het aantal deelnemende scholen. Vanuit het rijk is er subsidie voor dit project.

Kijk voor meer informatie op de website van Cultuleren.

Project: Nature’s Talent

Project: Nature’s Talent

Met het het project ‘Nature’s Talent’ willen de Westfriese gemeenten de zaadsector in Westfriesland een extra impuls gaan geven door scholieren en studenten te interesseren voor het vak. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord werkt met Seed Valley en GreenPort Noord-Holland Noord samen om de carriéremogelijkheden in de zaadveredelingsindustrie onder de aandacht te brengen.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs maken kennis met de boeiende wereld van de zaadverdeling. De Plant Rover VERY DISCO is ontwikkeld om plantenproeven het klaslokaal in te brengen. Het is een mobiele experimenteerruimte waarin planten onder LED-verlichting worden geplaatst. Aan de hand van speciaal ontwikkeld lesmateriaal onderzoeken de jongeren invloed van licht, infecties en voeding op planten. Voor HBO en WO studenten is er de Summerschool. Een zomerprogramma met gastcolleges en bezoeken aan zaadbedrijven.

Project: Regionale Nieuwkomersvoorziening

Project: Regionale Nieuwkomersvoorziening

Ieder jaar vestigen zich in Westfriesland tientallen kinderen van buitenlandse afkomst. Om deze kinderen een zo goed mogelijke kans op een succesvolle schoolloopbaan te gunnen krijgen zij extra (taal)ondersteuning in een nieuwkomersklas. Door middel van een speciaal ontwikkeld programma wordt de kinderen onderwezen in het begrijpen, spreken en toepassen van de Nederlandse taal in de schoolse situatie. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan overige vakken als lezen, schrijven, begrijpend lezen, rekenen, spelling en de creatieve vakken. In één jaar worden de kinderen voorbereid op het instromen binnen het reguliere onderwijs in hun eigen woonomgeving. Met ingang van 2015 hebben de gezamenlijke schoolbesturen in het Westfriese primair onderwijs en de gemeenten de handen in één geslagen om een dekkend aanbod aan nieuwkomersonderwijs in Westfriesland te realiseren voor kinderen van 6 tot 12 jaar.