Overslaan en naar de inhoud gaan

icon
Duurzaamheid
luisteren printen

11 feb 2021
Westfriesland slaat circulaire weg in
11 feb 2021

Westfriesland slaat circulaire weg in

Westfriesland gaat werk maken van een regionale circulaire economie. Die ambitie spraken de partners van Duurzaam Ondernemend Westfriesland en de gemeentecolleges in grote meerderheid uit in het laatste interbestuurlijke overleg (VVRE). Zij scharen zich achter de gezamenlijke circulaire strategie en bijbehorende actieagenda.

Westfriesland wil in 2040 energieneutraal zijn. Daar past een economie bij waarbij het accent ligt op het sparen, hergebruiken en recyclen van grondstoffen. Het besluit in de VVRE is een duidelijke aanzet om te komen tot zo’n circulaire economie. “Het is een nieuwe stap om de milieu-impact van onze bedrijvigheid te verminderen en te werken aan een toekomstbestendige en gezonde regionale economie”, aldus wethouder duurzaamheid van Gemeente Medemblik, Harry Nederpelt.

Pareltjes

De regionale strategie en actieagenda zijn opgesteld door het collectief Duurzaam Ondernemend Westfriesland waarbij overheden, ondernemers en kennisorganisaties zijn aangesloten. Aan de basis ligt de Masterclass Circulair Westfriesland van maart 2020, die veel input uit de praktijk opleverde. Uitgangspunt is dat er al pareltjes zijn van circulair ondernemerschap in de regio, of het nu gaat om het terugwinnen van grondstoffen uit sneakers of het omzetten van mest in warmte en in een vervanger van stro voor koeien. Maar het zijn er nog te weinig. Door kennis, kunde en enthousiasme te bundelen, te experimenteren en te leren van elkaar moet circulair ondernemen een impuls krijgen. Tot en met 2022 richt de actieagenda zich op sectoren waar de milieu-impact groot is. Denk aan de bouw, industrie, landbouw en horeca/recreatie. Provincie, gemeentes, ondernemers en kennisinstellingen werken in deze sectoren samen in concrete circulaire verbeterprojecten.

Groen licht

Landelijk is bepaald dat Nederland in 2050 circulair moet zijn. De lichten staan nu op groen om samen in de regio de circulaire route verder te verkennen. “Op basis van de opgedane ervaringen kunnen we na 2022 onze inspanningen verbreden en versnellen”, zegt wethouder duurzaamheid van gemeente Drechterland, Jeroen Broeders. “Ik ben ervan overtuigd dat een circulaire economie niet alleen goed is voor het milieu, het biedt ondernemers ook kansen.”

De eerste actie op de circulaire actieagenda was het organiseren van een serie livestreams in de afgelopen Week van de Circulaire Economie. Ondernemers en experts bogen zich over de vraag of circulair ondernemen ook een verdienmodel kan zijn. Deze livestreams zijn nog terug te zien. Ga naar www.circulairwestfriesland.nl en laat je inspireren.

actieagenda circulair westfriesland

10 feb 2021
Gertjan Nijpels onverwacht overleden
10 feb 2021

Gertjan Nijpels onverwacht overleden

Gertjan NijpelsMet grote droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van Gertjan Nijpels, Burgemeester van Opmeer en lid van de stuurgroep Pact van Westfriesland 7.1. De heer Nijpels was vanaf het eerste uur betrokken bij de samenwerking binnen de regio Westfriesland. Wij herinneren ons de heer Nijpels als een bevlogen bestuurder met een tomeloze inzet voor onze prachtige regio Westfriesland. Tegelijkertijd hield hij altijd de belangen van zijn eigen gemeente Opmeer scherp in het oog. De heer Nijpels heeft veel betekend voor de samenwerking tussen de Westfriese gemeentes. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Zijn gulle schaterlach zal nog lange tijd naklinken in Westfriesland.

08 feb 2021
Terugblik bestuurlijke overleggen
08 feb 2021

Terugblik bestuurlijke overleggen

Tijdens de VVRE vergadering (gezamenlijk vergadering van wethouders Verkeer, vervoer, ruimte en economie) van 4 februari 2021 werd onder andere gesproken over energieneutrale bedrijventerreinen en circulair Westfriesland. Op de agenda van Madivosa (Maatschappelijke dienstverlening en sociale aangelegenheden) stond onder andere de aanpak laaggeletterdheid op de agenda.

Energieneutrale bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een energieneutraal Westfriesland. Om ondernemers hierbij te helpen willen de partijen die samenwerken in Duurzaam Ondernemend Westfriesland (bedrijfsleven en overheid) een stichting energieneutrale bedrijventerreinen oprichten. Deze stichting helpt ondernemers onder andere met gratis, onafhankelijk advies en ondersteuning. De Westfriese gemeenten is gevraagd om de stichting met een subsidie te ondersteunen. De VVRE heeft zich in principe uitgesproken voor de oprichting van de stichting waarbij de voorwaarden nog nader uitgewerkt gaan worden. Dit is de volgende stap.

De VVRE stemt in met de actieagenda Circulair Westfriesland. Deze actieagenda richt zich op samenwerking tussen bedrijven, organisaties en de gemeenten en heeft als doel een Westfriese circulair economie aan te jagen en op te bouwen. De samenwerking richt zich vooral op inkoop, onderlinge kennisdeling en gezamenlijke projecten. De actieagenda is tot stand gekomen door samenwerking binnen Duurzaam Ondernemend Westfriesland. Gemeente Stede Broec heeft aangegeven geen actieve rol te spelen in de uitvoering van de actieagenda.

Via een presentatie werden de bestuurders van het Madivosa overleg geïnformeerd over de stand van zaken rond de Westfriese aanpak van laaggeletterdheid. Afgesproken is een beleidsnotitie op te stellen die later dit jaar in het Madivosa aan de orde komt.

Wilt u meer weten over bovenstaande of andere onderwerpen uit de bestuurlijke vergaderingen van 4 februari, neem dan contact op met het regioteam Westfriesland, info@regiowestfriesland.nl.

05 feb 2021
Samir Bashara verkozen tot Beste Bestuurder onder 40
05 feb 2021

Samir Bashara verkozen tot Beste Bestuurder onder 40

Binnenlands Bestuur heeft bekendgemaakt dat de Hoornse wethouder Samir Bashara de winnaar is van de verkiezing Beste Jonge Bestuurder van het jaar 2020. In de categorie Beste Bestuurder onder de 40 jaar, kreeg de Hoornse bestuurder de meeste stemmen van het publiek. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Hoorn

22 jan 2021
Circulaire economie biedt kansen voor ondernemers
22 jan 2021

Circulaire economie biedt kansen voor ondernemers

In de landelijke Week van de Circulaire Economie (1 t/m 5 februari) organiseert regio Westfriesland in samenwerking met gemeente Alkmaar en Omgevingsdienst NHN een serie livestreams over circulair ondernemen. In deze livestreams ontdekken ondernemers hoe zij zuinig kunnen omspringen met grondstoffen en daarmee geld kunnen verdienen. Kijk mee en ontdek hoe circulair ondernemen voor jouw bedrijf een verdienmodel kan worden.

Ontdek wat jij kan doen!

Wil jij ontdekken wat circulair denken en doen voor jouw bedrijf kan betekenen? Kijk en chat dan mee tijdens de livestreams! Deze worden uitgezonden via www.circulairwestfriesland.nl en vinden elke werkdag plaats om 12.00 en 14.00 uur. De onderwerpen variëren van inkopen en aanbesteden tot geld verdienen en textielverwerking op circulaire wijze.

Programma

Maandag 1 februari, 12.00 uurOndernemers produceren circulair energie: Een business case die werkt! 
Maandag 1 februari, 14.00 uur: Duurzaam groeien: Tips & tools voor circulair ondernemen
Dinsdag 2 februari, 12.00 uur: Circulair boert goed!
Woensdag 3 februari, 12.00 uur: Masterclass Circulair Inkopen: Inkoopinzichten van insiders
Woensdag 3 februari, 14.00 uur: Circulair Textiel: Ondernemers pak je kans in deze keten!
Donderdag 4 februari, 12.00 uur: Circulair Geld verdienen; deze ondernemer doet het!
Vrijdag 5 februari, 12.00 uur: Circulair Renoveren & Ontwikkelen: Het pionieren voorbij

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw - circulair - gebruikt. Dat is noodzakelijk, omdat de aarde anders uitgeput raakt. Regio Westfriesland werkt samen met gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland aan de doelstelling om de verspilling van grondstoffen in de Noord-Hollandse economie te verminderen. In 2030 willen we 50% van het afvalmateriaal terugbrengen naar oorspronkelijke grondstoffen. Zo komen deze stoffen weer beschikbaar voor ondernemers en voor de productie van nieuwe goederen. In 2050 moet heel Nederland circulair zijn.

Kansen

De circulaire economie is niet alleen noodzakelijk vanuit milieuoogpunt, het biedt ook kansen, meent wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt van Gemeente Medemblik. “In de livestreams vertellen ondernemers welke circulaire stappen zij hebben gezet en hoe zij die rendabel maken. We hopen dat andere ondernemers daardoor geïnspireerd raken en ook gaan meedraaien in de circulaire economie.”

“Goed dat ondernemers zich op deze manier kunnen verdiepen in de circulaire economie. Er liggen economische kansen voor ondernemers, terwijl we tegelijkertijd kunnen zorgen voor minder verspilling. Het vraagt om innovatie en slimmer samenwerken door bijvoorbeeld ketens te vormen”, aldus wethouder duurzaamheid Christian Braak van Gemeente Alkmaar.

De livestreams worden mogelijk gemaakt door gemeenten Alkmaar, Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer, West-Friese Bedrijven Groep (WBG), Rabobank West-Friesland, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Omgevingsdienst NHN.

De Andréhoeve in Spierdijk; Nederlands diervriendelijkste en duurzaamste stal
De Andréhoeve in Spierdijk; Nederlands diervriendelijkste en duurzaamste stal! Eigenaar André Schilder is tafelgast bij de livestream Duurzaam groeien: tips & tools voor circulair ondernemen op 1 februari om 14.00 uur.

 

16 dec 2020
Klimaatadaptatie: een strategie met ambities
16 dec 2020

Klimaatadaptatie: een strategie met ambities

Martijn Steenstra
Martijn Steenstra
 

Regio Westfriesland heeft de laatste hand gelegd aan de mogelijke strategieën voor klimaatadaptatie. Begin 2021 is het aan de gemeenteraden om keuzes te maken. “Je hebt de inbreng van betrokken partijen uit de samenleving nodig om het beeld scherp te krijgen”, zeggen Martijn Steenstra en Koos Brouwer.

Dat bleek al tijdens de eerste stap in dit proces. Daarbij was het zaak om per klimaatthema (droogte, hitte, wateroverlast, overstromingen, bodemdaling en waterkwaliteit) te verkennen waar in de regio klimaatverandering tot problemen zou kunnen leiden. Aan de ene kant vormden de berekeningen en aannames in de Klimaatatlas van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het uitgangspunt voor deze ‘stresstest’. Aan de andere kant werd deze basisinformatie verrijkt door maatschappelijke participatie in zogenaamde klimaatateliers.

Ondergelopen wegen

Koos Brouwer (coördinator samenwerking waterketen en ruimtelijke adaptatie Westfriesland): “De klimaatateliers leverden waardevolle inzichten op. Zo werden we nog eens gewezen op de strategische positie van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Stel dat de toegangswegen door hevige regenval blank komen te staan en het ziekenhuis praktisch onbereikbaar wordt. Dan hebben niet alleen de inwoners van Hoorn een probleem, maar de hele regio. Daar moet je over nadenken.” “Wat voor mij helder werd in de stresstest is dat in elke wijk aanpassingen nodig zijn. Oftewel, we moeten een lange adem hebben in dit proces”, vult Martijn Steenstra (senior adviseur water en ruime van ingenieursadviesbureau Sweco) aan.

Het gesprek met de samenleving werd voortgezet met een enquête en digitale sessies. “Door corona moesten ook wij snel schakelen”, lacht Koos. Na de inventarisatie van kwetsbaarheden en de weging op kans en impact stonden in deze online risicodialoogsessies eind juni/begin juli de oplossingen en de aanpak centraal.

“Die sessies hadden we expres breed ingestoken”, aldus Martijn. “Kom maar op met jullie suggesties en ideeën. Een van de dingen die naar voren kwam was de verwevenheid van dit thema met andere opgaves in de (openbare) ruimte, zoals woningbouw. Uiteindelijk moet alles landen in integrale projecten. Hoe organiseer je dat?” Koos: “Wat mij opviel was dat er breed draagvlak is voor groene oplossingen, zoals de aanleg van wadi’s en het planten van bomen. Dat heeft ook zijn weerslag gevonden in de strategieën.”

Drie ambitieniveaus

Al deze verkenningen, inzichten en opties moesten nu verwerkt worden tot een Westfriese aanpak van klimaatadaptatie. “Maar wel zo dat er voor de politiek nog iets te kiezen valt”, benadrukt Koos. “Zij moeten bepalen hoe belangrijk zij dit thema vinden.” Daarbij heeft Sweco teruggegrepen op een methodiek die ook elders in Nederland wordt toegepast. Martijn: “We hebben drie ambitieniveaus A, B en C vastgesteld, die de volle breedte van klimaatadaptatie bestrijken. Per ambitie is in de bijbehorende strategie beschreven hoe we het punt op de horizon kunnen bereiken (zie de toelichting op de drie niveaus onderaan dit artikel).”

Koos: “Bij ambitieniveau A doe je het minimale en richt je je op het oplossen van de grootste knelpunten. In dit scenario vraag je weinig van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partijen, maar accepteer je ook meer risico. Bij B en C ga je kwaliteit toevoegen aan de ruimte. Er is sprake van vergroening en de biodiversiteit neemt toe. Er wordt nu wel een maatschappelijke bijdrage verwacht. Het is aan de lokale overheid om die te activeren en te faciliteren.”

Besluitvorming

In het regionaal bestuurlijk afstemmingsoverleg van begin december is bepaald om adaptiestrategie B te kiezen als uitgangspunt voor de raadsadvisering. Koos: “Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden om te bepalen met welke ambitie zij invulling willen geven aan klimaatadaptatie. Die besluitvorming in de zeven gemeenten vindt plaats in februari 2021. Samen vormen die besluiten ‘de klimaatadaptatiestrategie Westfriesland’.”

De volgende stap is het bepalen van de uitvoeringsagenda voor de periode 2021-2025. Martijn: “Hierin werken we de strategie uit in acties waarmee we klimaatadaptatie borgen in beleid en handelen. Zo werkt de strategie dan weer door in de programmering van wijken, gekoppeld aan andere opgaves en ingebed in de Omgevingswet. In jaarplannen worden de plannen nader ingevuld met planning en budget.” Koos: “Bovendien gaan we de grootste kwetsbaarheden direct aanpakken. Hierbij trekken we uiteraard ook weer op met onze stakeholders.”

De uitgangspunten bij de ambities zijn:

 • Ambitie A: Gaat ervan uit dat in 2050 meer risico wordt geaccepteerd. Dat betekent dat we in de toekomst vaker hinder of schade zullen ervaren door wateroverlast, hitte, droogte en een verslechterende waterkwaliteit dan nu.
 • Ambitie B: Richt zich op een beschermingsniveau in 2050 dat vergelijkbaar is met dat van nu. We groeien mee met de effecten van klimaatverandering en moeten dus maatregelen nemen.
 • Ambitie C: Streeft naar een beschermingsniveau in 2050 dat hoger is dan dat van nu. Dit is een vooruitstrevende aanpak en vergt ingrijpende maatregelen. De inzet van inwoners, bedrijven en andere partijen is onmisbaar.
Koos Brouwer
Koos Brouwer

 

16 dec 2020
Kansen benutten met ruimtelijke klimaatadaptatie
16 dec 2020

Kansen benutten met ruimtelijke klimaatadaptatie

Optreden tegen klimaatverandering blijft niet bij het nemen van een paar maatregelen. Het is veel ingrijpender dan dat. “We gaan onze leefomgeving veranderen”, stelt Samir Bashara, wethouder van Gemeente Hoorn en een van de portefeuillehouders klimaatadaptatie in regio Westfriesland.

Welke vorm van klimaatverandering heeft op u indruk gemaakt?

“Het is verleidelijk om de grote bosbranden in Australië te noemen begin dit jaar, veroorzaakt door extreme hitte en droogte. Volgens mij staan die nog op ieders netvlies gebrand. Maar als ik eerlijk ben, maak ik mij veel meer zorgen over het sluipende proces dat de opwarming van de aarde is. Dat we de laatste jaren in Nederland geen echte winters meer meegemaakt hebben. Dat we vroeger al bij 30 graden Celsius spraken over een warme dag, maar dat we nu regelmatig de 40 graden aantikken. Als je je dat echt realiseert, slaat de schrik je om het hart.”

Met welke klimaatinvloeden heeft Hoorn te maken?

“Wij zijn een verstedelijkte gemeente. Hittestress en wateroverlast zijn sterk verbonden aan de bebouwde omgeving, ook bij ons, met name in de oudere wijken. Klimaatadaptatie staat hoog op de agenda van onze wijkaanpak. Kunnen we bijvoorbeeld groen toevoegen of de afwatering beter regelen? Als een van de weinige gemeenten hebben we een ‘bomenbeleidsplan’ opgesteld. Nu werken we toe naar een gemeentelijke groenvisie. In die visie wegen we ook de klimaatimpact mee. Waar moeten we bomen neerzetten voor de schaduwwerking en waar voor het bij elkaar houden van de bodem? En welk type boom is dan nodig? Zo gedetailleerd werken we het uit.”

Wat veel mensen niet weten: ook het nieuwe Hoornse stadsstrand is een staaltje klimaatadaptatie…

“Klopt helemaal. Onze kustbescherming moet klimaatbestendig worden. Dan kun je de bestaande dijk gaan verzwaren. Maar wij hebben samen met het hoogheemraadschap ervoor gekozen om voor deze dijk een oeverdijk aan te leggen. Die loopt schuin af naar het water en biedt ruimte voor natuur, strand en recreatie. Zo koppel je verschillende opgaves en maak je ruimtelijke adaptatie ook leuk. Het succes zit hem in samenwerken en kansen benutten. Het zorgt voor meer maatschappelijk draagvlak.”

Hoe belangrijk is dat?

“Super belangrijk. Wat je zult zien is dat we stap voor stap onze leefomgeving gaan aapassen. Of het nu gaat om het creëren van een strand, het aanleggen van nieuwe waterbergingen of het vergroenen van een stad. Daarvoor moeten we een zorgvuldig proces doorlopen, waarin we mensen vragen om mee te denken en mee te doen.”

Wat bedoel je met ‘meedoen’?

“Klimaatverandering is zo’n groot vraagstuk. Dat kunnen we als overheid niet alleen oplossen. Daar hebben we de hulp van iedereen bij nodig. Mensen kunnen bijdragen door de tegels in de tuin in te ruilen voor meer groen. Beter voor de afwatering. In Hoorn maken we het mogelijk dat inwoners een stuk openbaar groen adopteren en dat beplanten en onderhouden. Aantrekkelijk als je groene vingers hebt, maar geen eigen tuin. Want dat is in mijn beleving ook de rol van de gemeente bij klimaatadaptatie. Als je mensen wilt activeren, zul je ze ook tegemoet moeten komen. De komende jaren zullen we goed moeten nadenken hoe we die samenwerking inhoud willen geven.”

Samir Bashara
Samir Bashara

 

01 dec 2020
Ondersteuning voor innovatieve MKB bedrijven
01 dec 2020

Ondersteuning voor innovatieve MKB bedrijven

Vanaf 26 november kunnen grote- en kleine ondernemers zich inschrijven voor het vernieuwde MKB-versnellingsprogramma van de Provincie Noord-Holland, GO!-NH. GO!-NH stimuleert de ontwikkeling van duurzame innovaties van MKB-bedrijven door ze kosteloos te ondersteunen.  De bestaande GO!-NH Accelerator wordt aangevuld met de programma’s GO!-NH Growth en GO!-NH Scale. Daarnaast komen er extra masterclasses in de GO!-NH Academy. MKB bedrijven, start-ups en scale-ups kunnen zich vanaf nu inschrijven via de website van GO!-NH. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de verschillende programma’s. Inschrijven voor GO!-NH Accelerator en voor GO!-NH Growth kan tot 9 februari, de programma’s starten in maart 2021.

GO!-NH is een programma van de provincie Noord-Holland. Deze wordt uitgevoerd door een consortium van Innomics en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.  

GO!-NH

26 nov 2020
Westfriesland stelt vragen over ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7
26 nov 2020

Westfriesland stelt vragen over ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7

De regio Westfriesland is het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1. In een brief aan gemeenteraad van Hollands Kroon geeft het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE) aan dat de ruimtelijke effecten van het bestemmingsplan onvoldoende in kaart zijn gebracht. Westfriesland heeft vragen over de in het plan beschreven mogelijkheid om kantoren in het gebied te realiseren, als onderdeel van de geplande datacentra. Het gaat dan met name om de ligging; in het landelijk gebied, zonder OV-knooppunt. Bovendien vraag de regio zich af of er wel behoefte is aan extra kantoren. Recent onderzoek van de provincie Noord-Holland laat zien dat er tot 2030 in Noord-Holland Noord voldoende kantoorruimte beschikbaar is.  Ook zijn er vragen over de nut en noodzaak van datacentra en de gevolgen voor de energietransitie.

Westfriesland roept op tot bovenregionaal overleg over de effecten van de voorgenomen plannen op de omgeving. Al eerder stelde de regio Westfriesland vergelijkbare vragen over het Gebiedsplan Wieringermeer.

Lees hier de volledige zienswijze

03 nov 2020
Ruim 30 projecten geven invulling aan ambities voor Westfriesland
03 nov 2020

Ruim 30 projecten geven invulling aan ambities voor Westfriesland

Met het vaststellen van een dynamisch Uitvoeringsprogramma met ruim 30 regionale projecten is de regio Westfriesland klaar om optimaal in te spelen op actuele ontwikkelingen, nu en in de toekomst. Het Uitvoeringsprogramma geeft invulling aan de ambitie om een aantrekkelijke Top-tienregio te zijn op het gebied van wonen, werken, zorg, onderwijs, verkeer en vrije tijd. Het is opgesteld door de zeven Westfriese gemeenten in nauwe samenwerking met Westfriese partners zoals ondernemers, maatschappelijke -, zorg- en onderwijsinstellingen. De projecten, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een regionaal woonakkoord, kennen een looptijd van 2 tot 5 jaar.

Welke projecten staan de komende jaren op het programma?
De projecten uit het Uitvoeringsprogramma sluiten aan bij de ambities uit het Pact van Westfriesland 7.1. Ambities die ertoe bijdragen dat Westfriesland een regio wordt waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn. Een plek dus waar het niet alleen fijn wonen, werken en leren is, maar ook een plek waar we voor elkaar zorgen. Een plek waar anderen graag op bezoek komen. In samenwerking met alle partijen zijn ruim 30 projecten geformuleerd die hier aan bij gaan dragen. Het gaat om projecten voor de korte (2 jaar) of voor een langere (2-5 jaar) periode. Voorbeelden zijn:

 • Het opstellen van een regionaal woonakkoord.
 • Het ontwikkelen van een regionale mobiliteitsstrategie.
 • De aanpak van huisvesting voor buitenlandse werknemers.
 • Het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma voor een energieneutraal en klimaatbestendig Westfriesland.
 • Het ontwikkelen van een MKB strategie.
 • Het oprichten van een ZorgAcademy.
 • Het vitaliseren van verblijfsrecreatie.
 • Het ontwikkelen van acties die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.
 • Het geven van advies en ondersteuning om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.

Verder lezen

Pact van Westfriesland 7.1 en Uitvoeringsprogramma

Bestuurlijke besluitvorming

Omringdijk

10 sep 2020
Westfriese raadsleden bespreken Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland
10 sep 2020

Westfriese raadsleden bespreken Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland

Tijdens de digitale regionale raadsledenbijeenkomst van 9 september stond het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland op de agenda. De raadsleden konden met elkaar in gesprek over eventueel in te dienen moties en amendementen. Verschillende raadsleden maakten van de gelegenheid gebruik om hun mening te geven over de onderwerpen die in het Uitvoeringsprogramma benoemd staan:

 • SPD en GBD uit Drechterland stelden een amendement voor over de wens om gezamenlijk een constructieve aanpak ter voorkoming van (verdere escalatie van) vechtscheidingen toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma.
 • SPD en GBD uit Drechterland stelden een amendement voor over het toevoegen van terugdringen van medicijnmisbruik aan het programma jeugd, alcohol en drugs en om het programma te verruimen naar alle inwoners in plaats van alleen jeugd.
 • Fractie Tonnaer (ondersteund door meerdere Hoornse fracties) uit Hoorn stelden een motie voor om te lobbyen voor de verdubbeling van het spoor tussen Hoorn en Enkhuizen.
 • GroenLinks uit Medemblik stelde een amendement voor over de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten, met het voorstel goede huisvesting en de controle en handhaving als twee losse punten op te nemen.
 • GroenLinks en PWF uit Medemblik stelden een amendement voor over het integreren van de input van de regionale raadsledenbijeenkomst van 11 maart in het uitvoeringsprogramma in plaats van het apart op te nemen als bijlage.
 • CDA uit Koggenland stelde een amendement voor om de ambitie voor Westfriesland energieneutraal (nu: 2040) in lijn te brengen met de ambitie van het rijk.

Daarnaast sprak de VVD uit Stede Broec zijn zorg uit over de balans in de bestuurlijke aansturing van het Pact en de betrokkenheid van de raad bij het Pact. De VVD uit Stede Broec merkte op dat het nieuwe Pact veel meer punten heeft dan het oude Pact en vroeg de collega raadsleden of dat gezien het beschikbare geld en ambtelijke capaciteit realistisch is. Tenslotte vroeg de PWF uit Medemblik om betere afstemming bij activiteiten die langs de grenzen van de individuele gemeenten lopen.

De komende twee maanden staat het Uitvoeringsprogramma op de agenda van de commissies en de raden. Op 20 oktober neemt Hoorn als laatste gemeenteraad een besluit over het Uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland. 

03 sep 2020
Gemeenteraden buigen zich over uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland
03 sep 2020

Gemeenteraden buigen zich over uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland

De komende twee maanden nemen de zeven Westfriese gemeenten een besluit over het uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland. Op 9 september is het Uitvoeringsprogramma het onderwerp van de regionale raadsledenbijeenkomst. Tijdens deze (digitale) bijeenkomst kunnen de raadsleden hun ideeën over in te zetten raadsinstrumenten (moties, amendementen) met elkaar delen en afstemmen. Deze bijeenkomst is niet voor publiek toegankelijk. Na de raadsledenbijeenkomst volgt bespreking van het uitvoeringsprogramma in de verschillende lokale commissies, waarna besluitvorming in de zeven gemeenteraden volgt. Gemeente Medemblik bijt het spits af met de commissievergadering op 10 september en behandeling in de gemeenteraad op 24 september. De laatste gemeenteraad is die van Hoorn, die op 20 oktober vergadert. Hieronder vindt u het overzicht van alle vergaderdata in de regio waarbij het uitvoeringsprogramma op de agenda staat. Data zijn onder voorbehoud, meer informatie vindt u op de afzonderlijke websites van de zeven gemeenten.

Drechterland: 14 september commissie, 28 september gemeenteraad

Enkhuizen: 14 september commissie, 29 september gemeenteraad

Hoorn: 22 september commissie, 20 oktober gemeenteraad

Koggenland: 5 oktober rechtstreeks gemeenteraad

Medemblik: 10 september commissie, 24 september gemeenteraad

Opmeer: 22 september commissie, 8 oktober gemeenteraad

Stede Broec: 10 september commissie, 28 september gemeenteraad

Koggenland

01 sep 2020
Coronaproof gluren bij de duurzame buren
01 sep 2020

Coronaproof gluren bij de duurzame buren

De Westfriese gemeenten organiseren in september een nieuw evenement, ‘Gluren bij de Duurzame Buren’. Van 20 t/m 26 september kunnen inwoners uit Westfriesland een week lang, dagelijks, digitaal binnen gluren bij zeven Westfriese huiseigenaren die hun woning duurzaam verbouwd hebben en hun ervaringen graag delen.

‘Gluren bij de Duurzame Buren’ is een digitale variant op de succesvolle ‘Westfriese Duurzame Open Huizen Dag’ (2019), die dit jaar helaas niet doorgaat in verband met de coronasituatie. Gezien de vele positieve reacties van de bezoekers op dat initiatief, willen de gemeenten toch ook dit jaar Westfriese huiseigenaren inspireren over de energiebesparing- en verduurzamingskansen. Het voordeel van Gluren bij de Duurzame Buren is dat het voor bewoners hartstikke laagdrempelig is om deel te nemen: gewoon achter je laptop, in je eigen woonkamer! Daardoor is het evenement volledig coronaproof.

Veel mogelijkheden voor verduurzamen
“Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden om je woning te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Dan is het goed om eens te zien hoe anderen dat aanpakken of aangepakt hebben. En het leuke is, na de digitale rondleiding kun je live vragen stellen aan de bewoners en de aanwezige experts van het Duurzaam Bouwloket. Ik ga zeker even mee gluren”, aldus wethouder duurzaamheid van gemeente Medemblik, Harry Nederpelt.

Houd de website in de gaten…
Gluren bij de Duurzame Buren wordt georganiseerd door de Westfriese gemeenten in samenwerking met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en het Duurzaam Bouwloket. Begin september is er meer informatie te vinden op de website van het Duurzaam Bouwloket, onder meer informatie over deelnemende woningen en getroffen duurzame maatregelen.

De heer van Wijck was vorig jaar een van de huiseigenaren die liet zien hoe hij zijn huis heeft verduurzaamd.

De heer van Wijck was vorig jaar een van de huiseigenaren die liet zien hoe hij zijn huis heeft verduurzaamd.

15 jul 2020
Colleges Westfriese gemeenten akkoord met Uitvoeringsprogramma en raadsvoorstel Pact van Westfriesland 7.1
15 jul 2020

Colleges Westfriese gemeenten akkoord met Uitvoeringsprogramma en raadsvoorstel Pact van Westfriesland 7.1

Sinds deze week zijn alle colleges van de zeven Westfriese gemeenten akkoord met Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. Hiermee is een mooie volgende stap gezet in het verwezenlijken van een gezamenlijk ambitie voor de regio. Na het zomerreces buigen alle gemeenteraden zich over het Uitvoeringsprogramma. Vaststelling door de raden volgt dit najaar.

Het Uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van concrete projecten die met elkaar invulling geven aan het Pact van Westfriesland 7.1, zeven gemeenten, één geluid. In dit pact is de ambitie uitgesproken om samen te werken aan een regio waar het fijn is om te wonen en te werken, waar we voor elkaar zorgen en waar anderen graag op bezoek komen.

Zes thema’s, 32 projecten
Samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en de maatschappelijke instellingen hebben de Westfriese gemeenten een overzicht gemaakt van de projecten waarmee de regio handen en voeten wil geven aan de gezamenlijke ambitie. Dit Uitvoeringsprogramma beschrijft per thema wat we gaan doen, met wie we dat gaan doen en wanneer. Ook staat bij iedere actie beschreven hoe het bijdraagt aan de uiteindelijke ambitie. Dat heeft geresulteerd in 32 projecten verdeeld over zes thema’s:

 • Wonen, leefbaarheid & bereikbaarheid
 • Energietransitie & klimaatadaptatie
 • Ondernemen & economie
 • Arbeidsmarkt & onderwijs
 • Vrije tijd
 • Sociaal domein

Het Uitvoeringsprogramma is een dynamisch document. In de praktijk betekent dit dat als omstandigheden hiertoe aanleiding geven, er projecten bij kunnen komen of afvallen. Ook kan de actualiteit aanleiding zijn om bepaalde projecten te versnellen of juist te vertragen. Dit moet wel altijd passen binnen de vastgestelde gezamenlijke ambities en maatschappelijke opgaven.

Jan Nieuwenburg, een van de trekkers van het Pact van Westfriesland: “Nu de colleges akkoord zijn met het Uitvoeringsprogramma en het raadsvoorstel, hebben we weer een nieuwe stap gezet richting onze ambitie om van Westfriesland een krachtige en welvarende regio te maken waar het fijn wonen en verblijven is. De beschreven projecten laten goed zien hoe we dat met elkaar gaan doen. De keuze voor een dynamisch uitvoeringsprogramma stelt ons in staat optimaal in te spelen op actuele ontwikkelingen, nu en in de toekomst.”

Besluitvorming door Westfriese gemeenteraden
Het concept Uitvoeringsprogramma is 11 maart jl. besproken tijdens een regionale Raadsledenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hadden alle gemeenteraadsleden de mogelijkheid om hun mening te geven over het programma en suggesties te doen voor aanvullingen en wijzigingen. Deze inbreng wordt straks verwerkt in de uitwerking van de projecten. De komende tijd bespreken de afzonderlijke gemeenteraden van de zeven gemeenten het Uitvoeringsprogramma.

29 jun 2020
Bedankt en houd vol
29 jun 2020

Bedankt en houd vol

Via een advertentie in het Noord-Hollands Dagblad van 27 juni werd de inwoners van Westfriesland een hart onder de riem gestoken. De zeven burgemeesters van de Westfriese gemeenten lieten weten trots te zijn op de manier waarop de Westfriezen zijn omgegaan met de beperkingen die het Corona virus met zich heeft meegebracht. Tegelijkertijd deden de burgemeesters de oproep om vooral nog even vol te houden. Door verstandig te zijn, afstand te houden en de hygiëneregels te blijven volgen.

'bedankt en houd vol' advertentie over Corona

01 mei 2020
Regionale Energiestrategie krijgt vorm
01 mei 2020

Regionale Energiestrategie krijgt vorm

In een tijd waarin het klimaat verandert, is schone, duurzame energie de toekomst. In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt onderzocht in hoeverre het grootschalig toepassen van wind- en zonne-energie aan deze toekomst kan bijdragen. Ook Westfriesland neemt hierin zijn verantwoordelijkheid, hoewel het beseft dat het lastige keuzes met zich mee brengt. Inmiddels is er een eerste globaal beeld.

Bij het bepalen van de Regionale Energiestrategie - die voor heel Nederland geldt en hier op Noord-Holland Noord niveau wordt opgesteld – wordt niet over één nacht ijs gegaan. Het heeft in deze fase tal van onderzoeken, analyses, gesprekken en bijeenkomsten in gang gezet. Alleen al in Westfriesland werden zestien zogenaamde ‘ateliers’ georganiseerd waarin een kleine 700 inwoners, agrariërs, ondernemers en andere partijen mee hebben gepraat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van windturbines en zonneweides.

Energieneutraal in 2040

Het resultaat van deze verkenning is nu gebundeld in het voorontwerp concept-RES. Een eerste stap in een langjarig traject om met elkaar over te gaan op een duurzame energievoorziening en voor minder CO2-uitstoot te zorgen. Zo is dat ook afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. Voor Westfriesland is de RES één van de instrumenten om als regio in 2040 ‘energieneutraal’ te zijn. Dat wil zeggen dat er dan net zoveel duurzame energie opgewekt wordt als verbruikt. Daarbij zet de regio ook sterk in op energiebesparing en verduurzaming van woningen en mobiliteit.

Een gevoelig onderwerp

Uit de bijeenkomsten met inwoners en andere betrokkenen voor de concept-RES bleek dat het plaatsen van meer windturbines en zonneweides in de regio een gevoelig onderwerp is. Iedereen begrijpt de noodzaak om te streven naar een duurzame en schone regio en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.

Maar men maakt zich ook zorgen dat de kwaliteit van de natuur en het typische Westfriese open landschap onder druk komt te staan door de zon- en windprojecten. En dat de cultuur-historische waarde van steden en dorpen wordt aangetast. Bovendien moeten de vruchtbare agrarische gronden zoveel mogelijk ontzien worden. Verder zijn mensen ongerust over de negatieve effecten die windturbines kunnen hebben op het woongenot.

Kansrijk?

Kansrijk zijn onder meer zonnepanelen op grote daken, op parkeerplaatsen, langs snelwegen en op bedrijventerreinen (in combinatie met windmolens). Verdeeldheid is er over het opwekken van wind- en zonne-energie op het IJsselmeer en het Markermeer. Als dit aan de orde is, dan wel goed doordacht en zorgvuldig toegepast in overleg met de andere regio’s die aan de meren grenzen.

Deze uitkomsten zijn in het voorontwerp concept-RES vertaald naar potentiële ‘zoekgebieden’. Dit zijn plekken waar zon- en windprojecten in Westfriesland gerealiseerd kunnen worden. Uiteindelijk moeten zij 963 GWh aan hernieuwbare energie kunnen opleveren, bovenop de 228 GWh die nu al wordt opgewekt. Dat houdt in dat deze regio een aandeel neemt van 1.191 GWh (1,2 TWh) in het totale Noord-Holland Noord aanbod van 4,2 TWh in de RES. Dat komt neer op 28% (en 3,4% van de landelijke opgave van 35 TWh).

Opnieuw in gesprek gaan

Maar voordat deze zoekgebieden definitief zijn, gaat de concept-RES in een uitgebreid besluitvormingstraject nog langs allerlei bestuurlijke lagen. Daarnaast wordt een inspraaktraject gestart om de zoekgebieden verder te onderzoeken. Wie is de grondeigenaar? Wie neemt het initiatief voor een windturbine of zonnepanelen? Kunnen de bewoners mede-eigenaar worden? Hoe kunnen betrokkenen het beste samenwerken? In dit stadium kunnen er nog altijd zoekgebieden bij komen of af vallen.

Het geeft precies de status weer van het voorontwerp concept-RES. Het is een tussenstap. Een manier om opnieuw in gesprek te gaan met de samenleving over duurzame energie en met elkaar keuzes te maken. Daarbij houdt Westfriesland nu en de komende jaren de vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen en technologie. Met als duidelijke stip op de horizon een energieneutrale regio in 2040.

Het voorontwerp concept-RES is in te zien op www.energieregionhn.nl/conceptres. Hier kunt u ook vragen stellen over het rapport.

22 apr 2020
Geslaagde masterclass Circulair Westfriesland
22 apr 2020

Geslaagde masterclass Circulair Westfriesland

Op 3 maart vond de masterclass Circulair Westfriesland plaats. Een evenement waarbij ambtenaren en Westfriese ondernemers samen het gesprek aan zijn gegaan over wat circulaire economie is en wat het voor Westfriesland betekent.

Interactief plenair gedeelte
In alle vroegte zijn de ruim 70 deelnemers bij Cinema Oostereiland ontvangen met een uitgebreid ontbijt. Opening van de masterclass was in handen van Harry Nederpelt, wethouder bij gemeente Medemblik. Vervolgens verzorgden Thijs Aarden (OverMorgen) en Olaf Prinsen (Koninklijke Vereniging voor Afval en Reinigingsmanagement)een presentatie over wat circulaire economie is en kan betekenen. Het actuele onderwerp zorgde voor veel interactie met de zaal. Er was ruimte voor vragen en ondernemers deelden hun ervaringen.

Slim leren tijdens werksessies
In aparte werksessies is besproken welke circulaire stappen ondernemers en overheden gaan zetten en wat en wie ze daarvoor nodig hebben. Door de aanwezigheid van ambtenaren en ondernemers ontstond een mooie dynamiek tijdens de werksessie. Ondernemers lopen soms aan tegen wetten en regels welke duurzaam of circulair werken tegengaat. Bovendien bleken veel initiatieven vanuit gemeenten niet bij ondernemers bekend te zijn. Door deze aanpak zijn kan er slimmer van elkaar geleerd worden en weten partijen elkaar beter te vinden. De opgehaalde informatie krijgt een vertaling naar de actieagenda Circulair Westfriesland. In de week van Westfriese circulaire economie later dit jaar wordt de actieagenda gepresenteerd.

Organisatie
De Masterclass is het vervolg op ‘de Westfriese Week van de Circulaire economie 2019’, die in mei vorig jaar door het collectief Duurzaam Ondernemend Westfriesland werd georganiseerd. Deze groep bestaat uit de zeven Westfriese gemeenten, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Rabobank, Westfriese Bedrijvengroep en Omgevingsdienst NHN.

22 apr 2020
Samen in gesprek over het opwekken van zon- en windenergie in Westfriesland
22 apr 2020

Samen in gesprek over het opwekken van zon- en windenergie in Westfriesland

Vanaf januari tot februari dit jaar zijn er in Westfriesland 16 ateliers georganiseerd om met inwoners, ondernemers en agrariërs in gesprek te gaan over het opwekken van zon- en windenergie. Zo willen de Westfriese gemeenten komen tot een Regionale Energie Strategie (RES) die bijdraagt aan een duurzame en energieneutrale regio. Er wordt dan evenveel energie opgewekt als verbruikt. Daarbij staat als paal boven water, dat zonder samenwerking de ambitie niet waargemaakt kan worden.

 

Het gesprek op basis van energiescenario’s

Tijdens de bijeenkomsten op lokaal en regionaal niveau hebben de deelnemers gesprekken gevoerd over welke opties voor het opwekken van zon- en windenergie hen het meeste aanspreken en welke juist niet. Dit werd gedaan aan de hand van drie mogelijke energiescenario’s; lokale kracht, bestaande E-infrastructuur en productielandschappen. Bij het energiescenario lokale kracht wordt er uitgegaan van coöperatieve acties. Het energiescenario E-infrastructuur gaat uit van hoe langs bestaande auto-, spoor- en waterwegen windturbines en zonnevelden geplaatst kunnen worden. Het energiescenario productielandschappen gaat uit van het zo veel mogelijk ontzien van landbouwgrond. Per bijeenkomst liepen de voorkeuren hierover uiteen.

Er zijn een aantal duidelijke gemene delers naar voren gekomen in de lokale ateliers. Zonne-energie op grote daken, parkeerplaatsen en langs spoorwegen spreekt het meeste aan. Wat niet aanspreekt is zonne-energie op agrarisch gronden, agrarisch gronden rondom woonkernen en boven fruitteelt. Windenergie langs snelwegen, spoorwegen en het repoweren van bestaande turbines spreekt het meeste aan. Wat niet aanspreekt is windenergie bij stads- en dorpsranden en op agrarische gronden. Daarbij is de aanvullende opmerking dat windenergie op het IJsselmeer en Markermeer wel aanspreekt voor gemeenten die niet liggen aan de meren, en dit niet aanspreekt voor gemeenten liggend aan de meren.

Tijdens de regionale ateliers met agrariërs en ondernemers spreekt zonne-energie opwekken op grote daken en wind op water het meeste aan. Wat beide groepen niet aanspreekt is windenergie op agrarische gronden. Kijk voor meer informatie op www.energieregionhn.nl.

Bekijk hieronder de videoverslagen en de verslagen per atelier.

 

  

    

 

21 apr 2020
Campagne Aardgasvrij Wonen van start
21 apr 2020

Campagne Aardgasvrij Wonen van start

Campagne Aardgasvrij Wonen van start

Op maandag 9 maart is de campagne wijdoenwat.nl over aardgasvrij wonen gestart. De campagne neemt inwoners mee in de overgang naar aardgasvrij wonen in 2050, informeert over de rol van de gemeente en over wat inwoners zelf kunnen doen. Vijftien gemeenten in Noord-Holland en Omgevingsdienst NHN lanceerden samen de nieuwe website www.wijdoenwat.nl, de spil van de campagne.

Op wijdoenwat.nl vertellen inwoners uit de verschillende gemeenten wat zij al hebben gedaan om aardgasvrij te wonen. En wat ze later kunnen doen. Ook wethouders, woningcorporaties en experts van Liander en het Duurzaam Bouwloket beschrijven hoe zij omgaan met aardgasvrij wonen.

Transitievisie Warmte
De gemeenten werken aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 klaar moet zijn. In de visie regelen gemeenten wanneer en hoe gebieden en/of wijken overstappen op andere warmtebronnen. Tijdens de verandering wijst de website wijdoenwat.nl bewoners en ondernemers de weg naar onafhankelijk advies dat aansluit bij de visie van hun eigen gemeente.

WAT.nu? En WAT.later?
Barbara Harskamp, adviseur Duurzaam, Circulair & Klimaat bij Omgevingsdienst NHN, opende de campagne. “Met wijdoenwat.nl laten we zien dat we de tijd hebben om stap voor stap richting aardgasvrij wonen te gaan. Ook komen de gemeenten zelf aan het woord om uit te leggen wat zij doen om deze veranderingen in goede banen te leiden en met haalbare en betaalbare oplossingen te komen.”

Duurzaam Bouwloket
Om inwoners goed te kunnen adviseren werken de gemeenten samen met het Duurzaam Bouwloket. Zij helpen woningeigenaren met onafhankelijk advies en informatie over duurzame woonoplossingen. Denk aan energie besparen, energie opwekken, duurzaam (ver)bouwen en subsidiemogelijkheden.

Waarom aardgasvrij?
Een duurzamere warmtebron is nodig en beter voor het milieu. Door de gaswinning in Groningen ontstaan aardbevingen die schade aan woningen veroorzaken. Ook komt er bij het stoken en koken op aardgas CO2 in de lucht en raakt het Nederlandse aardgas ooit op. Daarom gaan we op zoek naar een duurzaam, klimaatneutraal alternatief.

Hoe de andere warmtebron eruit gaat zien is nog niet duidelijk en zal per gebied verschillen. Mogelijkheden zijn: biogas, waterstofgas, groene energie (wind of zon), elektrische oplossingen, aquathermie, geothermie en innovaties die de komende dertig jaar nog volgen.