Overslaan en naar de inhoud gaan
Westfriese Omringdijk

Duurzaamheid

Hoe houden we onze omgeving schoon, veilig en leefbaar? Nu ons klimaat verandert, is deze vraag belangrijker dan ooit. Nederland is aan het verduurzamen, mede onder invloed van de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt. Ook regio Westfriesland neemt haar verantwoordelijkheid. De gemeentes slaan de handen ineen om energie te besparen, duurzame stroom en warmte op te wekken, materialen te hergebruiken en onze leefomgeving weerbaar te maken tegen klimaatextremen.

Niet meer stoken of koken op aardgas
We hebben een ambitieuze duurzame agenda. Als regio willen we in 2040 energieneutraal en aardgasvrij zijn. Wat dit inhoudt? Dat wij in 2040 alle energie die wij als regio verbruiken duurzaam opwekken (onder meer via windturbines of zonnepanelen). En dat wij dan ook niet meer stoken of koken op aardgas. Daarnaast zijn wij in 2050 voorbereid op (extreme) wateroverlast of droogte (klimaatadaptatie). Dat bereiken we bijvoorbeeld door in de eigen achtertuin meer groen te hebben en minder tegels, zodat regenwater beter opgenomen kan worden in de bodem.

Duurzame impact
Op al deze duurzame terreinen zetten we stappen, ook in samenwerkingsverbanden die groter zijn dan onze regio. Want klimaatverandering houdt zich niet aan grenzen. Op deze plek houden we u op de hoogte van alle regionale ontwikkelingen op dit vlak. Eén ding is zeker: een duurzaam Westfriesland is een veelomvattende en ingrijpende opgave. Het heeft impact op onze levenswijze, landschap en economie. Het levert nieuwe kansen op, maar ook nieuwe vraagstukken. Daarom willen we inwoners, ondernemers en agrariërs er nauw bij betrekken. Wat zijn hun ideeën en meningen? Zo bouwen we samen aan een regio waarin het prettig wonen, werken en recreëren is, nu en in de toekomst.

Duurzaamheidsparaplu