Overslaan en naar de inhoud gaan

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
luisteren printen

Project: Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

Project: Corridorstudie Amsterdam-Hoorn

De Corridorstudie is een onderzoek naar maatregelen die na 2020 de bereikbaarheid moeten verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de betrokken overheden in het gebied. De partners kijken met een brede blik naar het gebied en hebben oog voor de hele omgeving. Ze kijken naar zowel de weg als het openbaar vervoer en zoeken naar samenhang met andere factoren zoals woningbouw, natuur en landschap en energie en milieu.
De regio Westfriesland is ook aangesloten. Met name de A7 bij Hoorn en de bereikbaarheid van het OV-knooppunt Hoorn zijn benoemd in de corridorstudie.

Meer informatie vindt u hier:
www.corridoramsterdamhoorn.nl