Overslaan en naar de inhoud gaan

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
luisteren printen

Project: Harmonisatie van het informatielandschap

Project: Harmonisatie van het informatielandschap

Voor een sterke en aantrekkelijke Westfriese Regio is een goede samenwerking tussen de Westfriese gemeenten onderling en met hun Gemeenschappelijke Regelingen (GR) onontbeerlijk. Dit stelt eisen aan de informatievoorziening, die continuïteit, slagvaardigheid, doelmatigheid en kwaliteit moet bieden. Met het Programma Harmonisatie Informatielandschap zetten de Westfriese gemeenten vanaf voorjaar 2017 gezamenlijk in op de modernisering van hun informatievoorziening en het vervangen van applicaties.

Het Programma Harmonisatie Informatielandschap werkt aan vier doelstellingen:

  1. Het samenvoegen, standaardiseren en digitaliseren van de belangrijkste dienstverleningsprocessen.
  2. De verbetering van doelmatigheid en beheersbaarheid van het informatielandschap door applicaties samen te gebruiken en te beheren.
  3. Het realiseren van duurzaam, toegankelijk en veilig gegevensmanagement voor sturing, analyse en hergebruik van gegevens.
  4. De inrichting van een regionaal informatiemanagementproces om verschillende vragen tijdig op elkaar af te kunnen stemmen.

Het programma is georganiseerd in zeven domeinen die aansluiten op de werkvelden en thema’s van de gemeenten en GR-en. In de domeinen zijn alle gemeenten en de GR-en vertegenwoordigd. Elk domein heeft een toekomstvisie als leidraad om het informatielandschap samen vorm te geven. De uitwerking en realisatie vinden plaats in diverse projecten die ondersteund worden door expertteams op het gebied van architectuur, inkoop, projectmanagement, datagericht werken, privacy en informatiebeveiliging.

Project: Mobiliteit personeel door delen van klussen en projecten

Project: Mobiliteit personeel door delen van klussen en projecten

Klussenbank M7 wordt het mobiliteitsplatform van de 7 Westfriese gemeenten waarop tijdelijke klussen en projecten worden gepubliceerd en waar medewerkers hun deskundigheid kunnen aanbieden. Veel deskundige medewerkers binnen onze organisaties zijn geïnteresseerd om eens over de muren van hun eigen werkveld en gemeente te kijken. Daar maken we graag gebruik van! Door het aanbod van tijdelijke werkzaamheden te delen wordt de mobiliteit in de regio gestimuleerd en de inzetbaarheid van medewerkers vergroot. De ontwikkeling van medewerkers en hun eigen verantwoordelijkheid daarin speelt hierbij een grote rol. Kortom, M7 wordt de plek waar vraag en aanbod van tijdelijke werkzaamheden bij elkaar komen zodat zowel de medewerkers als organisaties hier hun voordeel mee kunnen doen.

Project: Leren en ontwikkelen, een regionale West-Friesland Academie

Project: Leren en ontwikkelen, een regionale West-Friesland Academie

We willen als Westfriese gemeenten kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen, een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden en ook aantrekkelijke werkgevers zijn voor (toekomstige) medewerkers. Daarvoor is leren en ontwikkelen erg belangrijk. We verbeteren met leren en ontwikkelen het functioneren en het presteren van de Westfriese gemeenten.

Kennisdeling, kostenreductie, kwetsbaarheid tegengaan, ontwikkeling van medewerkers, goed werkgeverschap. Ofwel: ‘De juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment’. Dat betekent investeren in kennis, gedrag en vaardigheden van medewerkers. ‘leren van en met elkaar’ staat centraal, waarbij de medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Om dit te realiseren is de West-Friesland Academie ontstaan. Eerst in Hoorn, maar momenteel kijken we hoe dit een echte regionale West-Friesland academie kan worden voor medewerkers van de Westfriese gemeenten.