Overslaan en naar de inhoud gaan

Frank Nannings, USP Vastgoed: We kunnen nu veel meer bouwen
luisteren printen

Frank Nannings, USP Vastgoed: We kunnen nu veel meer bouwen

Frank Nannings, USP vastgoed
Frank Nannings, USP Vastgoed

Frank Nannings is directeur en mede-eigenaar van USP Vastgoed uit Hem, gemeente Drechterland. Al 20 jaar bouwt USP Vastgoed woningen voor voornamelijk de Westfriese markt. Hij is blij met het woonakkoord dat de gemeenten en de provincie onlangs hebben afgesloten. “We mogen meer bouwen en dat is hard nodig!”

Frank Nannings ziet de vraag in de regio enorm toenemen: “Niet alleen door de hoge prijzen in gemeenten als Amsterdam en Haarlem, maar ook door Corona neemt de vraag naar woningen in de regio enorm toe. Op dit moment bouwen we minimaal. Daardoor ontstaat schaarste, wat er weer voor zorgt dat de prijzen stijgen. Daar komt nog eens bij dat de kostprijs van woningen hoger wordt door eisen op het gebied van duurzaamheid en energieneutraal bouwen. Al met al is het voor onze eigen Westfriese inwoners steeds moeilijker om iets te kopen, zeker voor starters op de woningmarkt. Daarom is het van belang dat we zoveel mogelijk bouwen.”

Woonakkoord biedt kansen
“Het woonakkoord zorgt ervoor dat we veel meer kunnen bouwen,” aldus Frank. “We hebben vooral meer mogelijkheden om in het landelijk gebied te bouwen. Voorheen stond de provincie daar minder voor open en konden we bijna alleen in de stad bouwen. Maar dat wordt steeds lastiger. Er zijn niet veel geschikte locaties meer in de stad en het is ingewikkelder omdat je met veel belangen te maken hebt. Bovendien is het duurder doordat je bijvoorbeeld te maken hebt met vervuilde grond.” Frank vindt het wel jammer dat de marktpartijen geen onderdeel zijn van het woningakkoord: “Door met gemeenten, provincie én marktpartijen vanaf het begin samen aan tafel te zitten, kun je veel preciezer plannen. De marktpartijen bezitten veel kennis, zij weten wat de vraag is. Het gevaar is dat het nu bij papieren plannen blijft, wat uiteindelijke de realisatie weer vertraagd.”

Minimaal 900 woningen per jaar
De afspraak is om minimaal 900 woningen per jaar te bouwen. Hoe gaan de marktpartijen dat doen? “De bal ligt nu bij de gemeenten,” legt Frank uit. “Zij moeten nadenken over wat goede mogelijke locaties zijn. Als die inventarisatie er ligt, is het aan de gemeenteraden om zo snel mogelijk te bepalen waar we uiteindelijk echt kunnen gaan bouwen en tegen welke voorwaarden. Vervolgens kunnen wij als marktpartij daar heel snel op inhaken. Ik zie vooral kansen voor kleinere wijken die we organisch laten groeien met zo’n 30 tot 50 woningen per jaar. De schaal zoals van de vroegere VINEX wijk is in Westfriesland echt niet van toepassing.”

Top 10 aantrekkelijkste gemeenten
Het woonakkoord moet bijdragen aan de ambitie uit het Pact van Westfriesland om tot de top 10 aantrekkelijkste gemeenten te behoren. Wat vindt u van die ambitie? Frank lacht: “Ik vind Westfriesland nu al de mooiste regio die er is! Maar we moeten echt wel zorgen dat we de wachtlijsten voor woningen terugdringen. Als we niet snel genoeg bouwen komen we straks 300.000 tot 400.000 woningen te kort. Mensen vallen tussen wal en schip, zeker als het gaat om mensen met lagere inkomens of starters. Dat vind ik een drama.” 

Diversiteit
Een van wensen uit het woonakkoord is diversiteit. Wat kunnen we verwachten? “We leveren de laatste jaren al veel maatwerk. Doordat er steeds meer flexibele bestemmingsplannen zijn, kunnen we ons snel aanpassen aan de vraag. We bouwen voor de markt, dus wij kijken altijd goed naar wat de consument wil. Zodat we ook echt voor ieder wat wils bouwen. Grootste knelpunt zijn de starters. We moeten de jeugd behouden om onze dorpen en steden toekomstbestendig en leefbaar te houden. Dat betekent dat we niet alleen maar villa’s moeten bouwen. Alleen maar appartementen is ook weer niet goed. We moeten gemeêleerde wijken bouwen met genoeg differentiatie, niet alleen in woningtype, maar ook sociale woningbouw, middenklasse woningen en woningen in het duurdere segment. We bouwen ook al langer woningen die geschikt zijn om aan te passen, bijvoorbeeld voor ouderen. Zo bieden we 2 onder 1 kap woningen aan waarbij je relatief eenvoudig de garage kunt ombouwen naar een slaapkamer en badkamer.

Heeft u nog een laatste boodschap voor de gemeenteraden? Frank: “Gemeenteraden, ga met volle kracht inventariseren wat geschikte bouwlocaties zijn, dan kunnen wij snel starten met de bouw!”