Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

03 dec 2020
Provincie reserveert 5,5 miljoen voor ontwikkeling stationsgebied Hoorn
03 dec 2020

Provincie reserveert 5,5 miljoen voor ontwikkeling stationsgebied Hoorn

Gedeputeerde Staten stellen 5,5 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van de Poort van Hoorn, het stationsgebied van Hoorn. Gemeente Hoorn vroeg om geld uit het OV-fonds van de provincie Noord-Holland om de plannen voor het gebied rond te krijgen. Het gaat om een reservering. De definitieve aanvraag door de gemeente Hoorn voor de subsidie van de provincie vindt naar verwachting plaats in 2021.

Kijk voor meer informatie op de website van Poort van Hoorn.

01 dec 2020
Ondersteuning voor innovatieve MKB bedrijven
01 dec 2020

Ondersteuning voor innovatieve MKB bedrijven

Vanaf 26 november kunnen grote- en kleine ondernemers zich inschrijven voor het vernieuwde MKB-versnellingsprogramma van de Provincie Noord-Holland, GO!-NH. GO!-NH stimuleert de ontwikkeling van duurzame innovaties van MKB-bedrijven door ze kosteloos te ondersteunen.  De bestaande GO!-NH Accelerator wordt aangevuld met de programma’s GO!-NH Growth en GO!-NH Scale. Daarnaast komen er extra masterclasses in de GO!-NH Academy. MKB bedrijven, start-ups en scale-ups kunnen zich vanaf nu inschrijven via de website van GO!-NH. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de verschillende programma’s. Inschrijven voor GO!-NH Accelerator en voor GO!-NH Growth kan tot 9 februari, de programma’s starten in maart 2021.

GO!-NH is een programma van de provincie Noord-Holland. Deze wordt uitgevoerd door een consortium van Innomics en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.  

GO!-NH

30 nov 2020
100 culturele instellingen krijgen steun van provincie en gemeenten
30 nov 2020

100 culturele instellingen krijgen steun van provincie en gemeenten

Voor de zomer heeft de provincie een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De provincie heeft met de gemeenten besproken welke instellingen ondersteuning kunnen gebruiken. Gemeenten hebben samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds. Door de bundeling van krachten kunnen gemeenten en provincie 100 instellingen steunen om de Covid-19 crisis door te komen. Ook in Westfriesland kunnen verschillende instellingen een bijdrage tegemoet zien. Voorbeelden zijn de Drommedaris in Enkhuizen, de Oosterkerk en het Westfries museum in Hoorn, de stoomtram en het stoommachinemuseum in Medemblik, museum Broekerveiling in Langedijk en Postkantoor in Stede Broec.

Bekijk hier de boodschap van gedeputeerde Zita Pels en de volledige lijst van ontvangende instellingen.

Stoomtram Hoorn - Medemblik

27 nov 2020
Westfriese burgemeesters trekken één lijn bij verbod carbidschieten
27 nov 2020

Westfriese burgemeesters trekken één lijn bij verbod carbidschieten

De zeven regioburgemeesters in Westfriesland willen een duidelijke lijn in het verbod op carbidschieten. Zij trekken daarin gezamenlijk op. Voornaamste reden voor het verbod is, net zoals het landelijke vuurwerkverbod, een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op de zorg. Alle regiogemeenten zullen dit de komende weken voorstellen aan hun gemeenteraad.

We moeten de zorg samen ontlasten
In lijn met het landelijke voorwerkverbod wil de regio ook één lijn trekken door regionaal het carbidschieten te verbieden. Via een regionaal verbod wil de regio een bijdrage leveren aan het ontlasten van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen.
Burgemeester Jan Nieuwenburg van de gemeente Hoorn zegt namens de regioburgemeesters: ‘1 op de 6 slachtoffers die in het ziekenhuis belandt met vuurwerkletsel, heeft dit opgelopen door carbidschieten. Ziekenhuispersoneel heeft de handen vol aan coronapatiënten. Het is alle hens aan dek daar. Deze extra letselslachtoffers kunnen zij er gewoon niet bij hebben. Met een duidelijk verbod in alle regiogemeenten kunnen we letsel voorkomen en de ziekenhuizen helpen.’

APV
Een aantal regiogemeenten heeft al een voorstel klaarliggen om carbidschieten te verbieden via de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit voorstel zal nu door alle burgemeesters gedaan worden aan de gemeenteraden. Zo is er geen onduidelijkheid over waar het wel of niet mag. De burgemeesters doen een beroep op het gezond verstand van de inwoners om juist dit jaar het carbidschieten even links te laten liggen. ‘We willen allemaal terug naar een normaal leven waarbij we een feestje kunnen vieren met oud en nieuw en onze tradities in ere kunnen houden. Maar dit jaar heeft de drukte in de ziekenhuizen prioriteit en dit is een manier om de extra drukte daar te dempen’, aldus Jan Nieuwenburg.

Meldingen vuurwerkoverlast
Inwoners kunnen vuurwerkoverlast melden bij de gemeente. Zij pakken deze op basis van de prioriteit en ernst van de melding op. Bij noodsituaties of signalen van illegale opslag van of handel in illegaal vuurwerk kunnen inwoners bellen met de politie.

26 nov 2020
Westfriesland stelt vragen over ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7
26 nov 2020

Westfriesland stelt vragen over ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7

De regio Westfriesland is het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1. In een brief aan gemeenteraad van Hollands Kroon geeft het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE) aan dat de ruimtelijke effecten van het bestemmingsplan onvoldoende in kaart zijn gebracht. Westfriesland heeft vragen over de in het plan beschreven mogelijkheid om kantoren in het gebied te realiseren, als onderdeel van de geplande datacentra. Het gaat dan met name om de ligging; in het landelijk gebied, zonder OV-knooppunt. Bovendien vraag de regio zich af of er wel behoefte is aan extra kantoren. Recent onderzoek van de provincie Noord-Holland laat zien dat er tot 2030 in Noord-Holland Noord voldoende kantoorruimte beschikbaar is.  Ook zijn er vragen over de nut en noodzaak van datacentra en de gevolgen voor de energietransitie.

Westfriesland roept op tot bovenregionaal overleg over de effecten van de voorgenomen plannen op de omgeving. Al eerder stelde de regio Westfriesland vergelijkbare vragen over het Gebiedsplan Wieringermeer.

Lees hier de volledige zienswijze