Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

05 feb 2021
Samir Bashara verkozen tot Beste Bestuurder onder 40
05 feb 2021

Samir Bashara verkozen tot Beste Bestuurder onder 40

Binnenlands Bestuur heeft bekendgemaakt dat de Hoornse wethouder Samir Bashara de winnaar is van de verkiezing Beste Jonge Bestuurder van het jaar 2020. In de categorie Beste Bestuurder onder de 40 jaar, kreeg de Hoornse bestuurder de meeste stemmen van het publiek. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Hoorn

05 feb 2021
Frank Nannings, USP Vastgoed: We kunnen nu veel meer bouwen
05 feb 2021

Frank Nannings, USP Vastgoed: We kunnen nu veel meer bouwen

Frank Nannings, USP vastgoed
Frank Nannings, USP Vastgoed

Frank Nannings is directeur en mede-eigenaar van USP Vastgoed uit Hem, gemeente Drechterland. Al 20 jaar bouwt USP Vastgoed woningen voor voornamelijk de Westfriese markt. Hij is blij met het woonakkoord dat de gemeenten en de provincie onlangs hebben afgesloten. “We mogen meer bouwen en dat is hard nodig!”

Frank Nannings ziet de vraag in de regio enorm toenemen: “Niet alleen door de hoge prijzen in gemeenten als Amsterdam en Haarlem, maar ook door Corona neemt de vraag naar woningen in de regio enorm toe. Op dit moment bouwen we minimaal. Daardoor ontstaat schaarste, wat er weer voor zorgt dat de prijzen stijgen. Daar komt nog eens bij dat de kostprijs van woningen hoger wordt door eisen op het gebied van duurzaamheid en energieneutraal bouwen. Al met al is het voor onze eigen Westfriese inwoners steeds moeilijker om iets te kopen, zeker voor starters op de woningmarkt. Daarom is het van belang dat we zoveel mogelijk bouwen.”

Woonakkoord biedt kansen
“Het woonakkoord zorgt ervoor dat we veel meer kunnen bouwen,” aldus Frank. “We hebben vooral meer mogelijkheden om in het landelijk gebied te bouwen. Voorheen stond de provincie daar minder voor open en konden we bijna alleen in de stad bouwen. Maar dat wordt steeds lastiger. Er zijn niet veel geschikte locaties meer in de stad en het is ingewikkelder omdat je met veel belangen te maken hebt. Bovendien is het duurder doordat je bijvoorbeeld te maken hebt met vervuilde grond.” Frank vindt het wel jammer dat de marktpartijen geen onderdeel zijn van het woningakkoord: “Door met gemeenten, provincie én marktpartijen vanaf het begin samen aan tafel te zitten, kun je veel preciezer plannen. De marktpartijen bezitten veel kennis, zij weten wat de vraag is. Het gevaar is dat het nu bij papieren plannen blijft, wat uiteindelijke de realisatie weer vertraagd.”

Minimaal 900 woningen per jaar
De afspraak is om minimaal 900 woningen per jaar te bouwen. Hoe gaan de marktpartijen dat doen? “De bal ligt nu bij de gemeenten,” legt Frank uit. “Zij moeten nadenken over wat goede mogelijke locaties zijn. Als die inventarisatie er ligt, is het aan de gemeenteraden om zo snel mogelijk te bepalen waar we uiteindelijk echt kunnen gaan bouwen en tegen welke voorwaarden. Vervolgens kunnen wij als marktpartij daar heel snel op inhaken. Ik zie vooral kansen voor kleinere wijken die we organisch laten groeien met zo’n 30 tot 50 woningen per jaar. De schaal zoals van de vroegere VINEX wijk is in Westfriesland echt niet van toepassing.”

Top 10 aantrekkelijkste gemeenten
Het woonakkoord moet bijdragen aan de ambitie uit het Pact van Westfriesland om tot de top 10 aantrekkelijkste gemeenten te behoren. Wat vindt u van die ambitie? Frank lacht: “Ik vind Westfriesland nu al de mooiste regio die er is! Maar we moeten echt wel zorgen dat we de wachtlijsten voor woningen terugdringen. Als we niet snel genoeg bouwen komen we straks 300.000 tot 400.000 woningen te kort. Mensen vallen tussen wal en schip, zeker als het gaat om mensen met lagere inkomens of starters. Dat vind ik een drama.” 

Diversiteit
Een van wensen uit het woonakkoord is diversiteit. Wat kunnen we verwachten? “We leveren de laatste jaren al veel maatwerk. Doordat er steeds meer flexibele bestemmingsplannen zijn, kunnen we ons snel aanpassen aan de vraag. We bouwen voor de markt, dus wij kijken altijd goed naar wat de consument wil. Zodat we ook echt voor ieder wat wils bouwen. Grootste knelpunt zijn de starters. We moeten de jeugd behouden om onze dorpen en steden toekomstbestendig en leefbaar te houden. Dat betekent dat we niet alleen maar villa’s moeten bouwen. Alleen maar appartementen is ook weer niet goed. We moeten gemeêleerde wijken bouwen met genoeg differentiatie, niet alleen in woningtype, maar ook sociale woningbouw, middenklasse woningen en woningen in het duurdere segment. We bouwen ook al langer woningen die geschikt zijn om aan te passen, bijvoorbeeld voor ouderen. Zo bieden we 2 onder 1 kap woningen aan waarbij je relatief eenvoudig de garage kunt ombouwen naar een slaapkamer en badkamer.

Heeft u nog een laatste boodschap voor de gemeenteraden? Frank: “Gemeenteraden, ga met volle kracht inventariseren wat geschikte bouwlocaties zijn, dan kunnen wij snel starten met de bouw!”

22 jan 2021
Circulaire economie biedt kansen voor ondernemers
22 jan 2021

Circulaire economie biedt kansen voor ondernemers

In de landelijke Week van de Circulaire Economie (1 t/m 5 februari) organiseert regio Westfriesland in samenwerking met gemeente Alkmaar en Omgevingsdienst NHN een serie livestreams over circulair ondernemen. In deze livestreams ontdekken ondernemers hoe zij zuinig kunnen omspringen met grondstoffen en daarmee geld kunnen verdienen. Kijk mee en ontdek hoe circulair ondernemen voor jouw bedrijf een verdienmodel kan worden.

Ontdek wat jij kan doen!

Wil jij ontdekken wat circulair denken en doen voor jouw bedrijf kan betekenen? Kijk en chat dan mee tijdens de livestreams! Deze worden uitgezonden via www.circulairwestfriesland.nl en vinden elke werkdag plaats om 12.00 en 14.00 uur. De onderwerpen variëren van inkopen en aanbesteden tot geld verdienen en textielverwerking op circulaire wijze.

Programma

Maandag 1 februari, 12.00 uurOndernemers produceren circulair energie: Een business case die werkt! 
Maandag 1 februari, 14.00 uur: Duurzaam groeien: Tips & tools voor circulair ondernemen
Dinsdag 2 februari, 12.00 uur: Circulair boert goed!
Woensdag 3 februari, 12.00 uur: Masterclass Circulair Inkopen: Inkoopinzichten van insiders
Woensdag 3 februari, 14.00 uur: Circulair Textiel: Ondernemers pak je kans in deze keten!
Donderdag 4 februari, 12.00 uur: Circulair Geld verdienen; deze ondernemer doet het!
Vrijdag 5 februari, 12.00 uur: Circulair Renoveren & Ontwikkelen: Het pionieren voorbij

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw - circulair - gebruikt. Dat is noodzakelijk, omdat de aarde anders uitgeput raakt. Regio Westfriesland werkt samen met gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland aan de doelstelling om de verspilling van grondstoffen in de Noord-Hollandse economie te verminderen. In 2030 willen we 50% van het afvalmateriaal terugbrengen naar oorspronkelijke grondstoffen. Zo komen deze stoffen weer beschikbaar voor ondernemers en voor de productie van nieuwe goederen. In 2050 moet heel Nederland circulair zijn.

Kansen

De circulaire economie is niet alleen noodzakelijk vanuit milieuoogpunt, het biedt ook kansen, meent wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt van Gemeente Medemblik. “In de livestreams vertellen ondernemers welke circulaire stappen zij hebben gezet en hoe zij die rendabel maken. We hopen dat andere ondernemers daardoor geïnspireerd raken en ook gaan meedraaien in de circulaire economie.”

“Goed dat ondernemers zich op deze manier kunnen verdiepen in de circulaire economie. Er liggen economische kansen voor ondernemers, terwijl we tegelijkertijd kunnen zorgen voor minder verspilling. Het vraagt om innovatie en slimmer samenwerken door bijvoorbeeld ketens te vormen”, aldus wethouder duurzaamheid Christian Braak van Gemeente Alkmaar.

De livestreams worden mogelijk gemaakt door gemeenten Alkmaar, Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer, West-Friese Bedrijven Groep (WBG), Rabobank West-Friesland, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Omgevingsdienst NHN.

De Andréhoeve in Spierdijk; Nederlands diervriendelijkste en duurzaamste stal
De Andréhoeve in Spierdijk; Nederlands diervriendelijkste en duurzaamste stal! Eigenaar André Schilder is tafelgast bij de livestream Duurzaam groeien: tips & tools voor circulair ondernemen op 1 februari om 14.00 uur.

 

29 dec 2020
Grotere daling alcohol- of drugsvergiftiging onder minderjarigen
29 dec 2020

Grotere daling alcohol- of drugsvergiftiging onder minderjarigen

Het aantal alcohol- en drugsvergiftigingen onder minderjarigen daalt dit jaar in de regio Westfriesland. Dit blijkt uit de cijfers tot en met september. Het aantal geregistreerde vergiftigingen onder minderjarigen is 13 minder dan dezelfde periode in 2019. Toen waren het er 27, dit jaar dus tot nu toe 14. De coronamaatregelen spelen vermoedelijk een rol in deze daling. Het zijn vooral jongeren tussen 18 en 23 jaar die door de ambulance zijn opgehaald. Het voorbeeld dat ouders geven is cruciaal in de strijd tegen vergiftigingen bij jongeren. Daarom vraagt de regio voor de decembermaand aandacht voor NIX 18: juist ook met oud en nieuw.

Kwartaalcijfers Westfriesland
GGD Hollands Noorden houdt intoxicatiecijfers van 12 tot 23 jarigen bij in opdracht van de regionale stuurgroep In control of alcohol & drugs. Intoxicatieritten zijn ritten van de ambulance die nodig zijn, omdat een jongere zorg nodig heeft vanwege problemen met alcohol, drugs of een combinatie daarvan. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om alleen alcoholvergiftiging, 20% is een combinatie van alcohol en drugs.

In Westfriesland waren er 21 ritten in het derde kwartaal van 2020. Hiervan waren er 4 voor minderjarigen (12-17 jaar) en 17 ritten met een 18-23 jarigen. De cijfers van de laatste maanden van 2020 worden begin volgend jaar verwacht.

Intoxicaties onder de 15 jaar gedaald, boven de 18 jaar gelijk gebleven

In Westfriesland werden het derde kwartaal van 2020 in totaal 21 ambulanceritten geregistreerd. Dat zijn er vier meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste jongeren waarvoor de ambulance ter plaatse kwam, waren tussen de 18 en 23 jaar.
Het totaal aantal ritten is wel minder dan de 39 ritten in het 2e kwartaal. Net als vorig jaar is de trend te zien dat na een piek in het 2e kwartaal het aantal ritten in het 3e kwartaal afneemt. Dit heeft met de zomervakantie te maken. Tot en met september zijn er twee jongeren onder de 16 jaar met alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Dat zijn er maar liefst zes minder dan vorig jaar in dezelfde periode.


NIX 18 ook met oud en nieuw

Veel ouders worstelen met de vraag of het veiliger is als jongeren thuis leren drinken. Nu gezinnen door de coronamaatregelen meer thuis zitten en oud en nieuw nadert, is de verleiding groot om toleranter te zijn. Juist dan moet de grens heel duidelijk zijn: geen 18, geen alcohol.

Voorbeeld van ouders is belangrijk

Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders zo blijkt uit onderzoek. Daarvan zijn veel ouders zich bij veel zaken al bewust. Voorbeeldgedrag speelt ook een belangrijke rol bij het drinken van alcohol. Kinderen die hun ouders vaak zien drinken, nemen zelf eerder hun eerste biertje en drinken op latere leeftijd ook vaker te veel.


Help je kind nee te zeggen

Ronald Wortelboer, burgemeester van Stede Broec, is voorzitter van de Westfriese stuurgroep In control of alcohol & drugs: ‘Ouders en opvoeders hebben meer invloed op hun kinderen dan zij misschien denken. Goed voorbeeld door geen alcohol te drinken in het bijzijn van je kind(eren) doet goed volgen. Jongeren staan daarnaast bloot aan veel verleidingen buitenshuis. Zeker als zij samen zijn met vrienden. De invloed van ouders is ook belangrijk bij het weerbaar maken van hun kind. Ouders kunnen hen helpen door nee te zeggen tegen alcohol en drugs. Het is belangrijk om met je kind het gesprek aan te gaan en afspraken te maken.’
 

Extra interventies voor ouders

De zeven wethouders volksgezondheid en burgemeester van Stede Broec, Ronald Wortelboer vormen samen de Westfriese stuurgroep die de focus bepaalt van het regionale jeugd, alcohol en drugsbeleid. Een van de focuspunten is de tolerantie van ouders tegenover alcohol- en drugsgebruik. De regio zal daarom de komende jaren onder meer geld besteden om ouders én de leeftijdsgroep 15- en 16-jarigen te bereiken met interventies en herkennen van signalen van middelengebruik. Andere focuspunten zijn de aanpak van drugs, interventies voor en met het voortgezet onderwijs en regionale samenwerking op het gebied van handhaving van de alcoholwet.           

18 dec 2020
Twee langeafstandsroutes in Westfriesland genomineerd
18 dec 2020

Twee langeafstandsroutes in Westfriesland genomineerd

Vuurtoren Enkhuizen
Vuurtoren Enkhuizen

Maar liefst twee langeafstandsroutes in Westfriesland maken tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Gent in februari 2021 kans op een prijs. Er zijn twee prijzen te vergeven; voor de Beste fietsroute van de Benelux en voor de Beste Wandelroute van de Benelux.
Fietsroute LF Zuiderzeeroute is een van de vier kanshebbers voor de fietsprijs. Dat is niet zo vreemd gezien de vele enthousiaste reacties die het Fietsplatform kreeg. Het traject rondom het IJsselmeer loopt ook door een prachtig stuk Westfriesland en daarom zijn wij mede-trots op de nominatie.

Een kanshebber op de wandelprijs is de langeafstandswandeling Streekpad Westfriese Omringdijk van Wandelnet. Er staan zeventien langeafstandwandelroutes in de Benelux op de longlist die in januari wordt ingekort tot vijf. Wandelnet heeft nog meer wandelingen die een kans maken, maar wij zijn trots op de nominatie van het Streekpad over 'onze' Omringdijk.

Beide routes maken deel uit van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland, een van de projecten uit het Pact van Westfriesland 7.1. Voor het Natuur- en Recreatieplan werken de zeven Westfriese gemeenten nauw samen in het Recreatieschap Westfriesland.
 

Westfriese omringdijk
De Westfriese omringdijk