Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

10 feb 2021
Gertjan Nijpels onverwacht overleden
10 feb 2021

Gertjan Nijpels onverwacht overleden

Gertjan NijpelsMet grote droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van Gertjan Nijpels, Burgemeester van Opmeer en lid van de stuurgroep Pact van Westfriesland 7.1. De heer Nijpels was vanaf het eerste uur betrokken bij de samenwerking binnen de regio Westfriesland. Wij herinneren ons de heer Nijpels als een bevlogen bestuurder met een tomeloze inzet voor onze prachtige regio Westfriesland. Tegelijkertijd hield hij altijd de belangen van zijn eigen gemeente Opmeer scherp in het oog. De heer Nijpels heeft veel betekend voor de samenwerking tussen de Westfriese gemeentes. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Zijn gulle schaterlach zal nog lange tijd naklinken in Westfriesland.

08 feb 2021
Terugblik bestuurlijke overleggen
08 feb 2021

Terugblik bestuurlijke overleggen

Tijdens de VVRE vergadering (gezamenlijk vergadering van wethouders Verkeer, vervoer, ruimte en economie) van 4 februari 2021 werd onder andere gesproken over energieneutrale bedrijventerreinen en circulair Westfriesland. Op de agenda van Madivosa (Maatschappelijke dienstverlening en sociale aangelegenheden) stond onder andere de aanpak laaggeletterdheid op de agenda.

Energieneutrale bedrijventerreinen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een energieneutraal Westfriesland. Om ondernemers hierbij te helpen willen de partijen die samenwerken in Duurzaam Ondernemend Westfriesland (bedrijfsleven en overheid) een stichting energieneutrale bedrijventerreinen oprichten. Deze stichting helpt ondernemers onder andere met gratis, onafhankelijk advies en ondersteuning. De Westfriese gemeenten is gevraagd om de stichting met een subsidie te ondersteunen. De VVRE heeft zich in principe uitgesproken voor de oprichting van de stichting waarbij de voorwaarden nog nader uitgewerkt gaan worden. Dit is de volgende stap.

De VVRE stemt in met de actieagenda Circulair Westfriesland. Deze actieagenda richt zich op samenwerking tussen bedrijven, organisaties en de gemeenten en heeft als doel een Westfriese circulair economie aan te jagen en op te bouwen. De samenwerking richt zich vooral op inkoop, onderlinge kennisdeling en gezamenlijke projecten. De actieagenda is tot stand gekomen door samenwerking binnen Duurzaam Ondernemend Westfriesland. Gemeente Stede Broec heeft aangegeven geen actieve rol te spelen in de uitvoering van de actieagenda.

Via een presentatie werden de bestuurders van het Madivosa overleg geïnformeerd over de stand van zaken rond de Westfriese aanpak van laaggeletterdheid. Afgesproken is een beleidsnotitie op te stellen die later dit jaar in het Madivosa aan de orde komt.

Wilt u meer weten over bovenstaande of andere onderwerpen uit de bestuurlijke vergaderingen van 4 februari, neem dan contact op met het regioteam Westfriesland, info@regiowestfriesland.nl.

08 feb 2021
Jolanda Buwalda, Omring: van Pact naar impact
08 feb 2021

Jolanda Buwalda, Omring: van Pact naar impact

Jolanda Buwalda is bestuurder en voorzitter van Omring. Ze is ook lid van de stuurgroep van het Pact van Westfriesland en vertegenwoordigt daar de Westfriese zorgsector. We spreken met haar over de uitdagingen voor de zorg, samenwerking in de regio en haar passie voor Westfriesland.

Met 34 verpleeghuizen, 60 teams wijkverpleging, 3 revalidatieklinieken, covidunits in 2 ziekenhuizen en winkels voor preventie en hulpmiddelen is Omring een van de grootste werkgevers in de regio. Het verzorgingsgebied reikt van Westfriesland tot Schagen, Den Helder en Texel. Omring is een begrip in Westfriesland. Jolanda: “Wij zijn echt geworteld in de regio, de meeste van onze medewerkers komen hier vandaan. Soms hebben we wel drie generaties bij ons aan het werk.”

Zware tijden
We kennen allemaal de berichten in de media over de druk op zorg. Hoe gaat het nu met jullie? Jolanda: “Gelukkig zijn we tijdens de eerste golf relatief gespaard gebleven. Tijdens de tweede golf kregen vooral Westfriesland en Den Helder het voor de kiezen. We zien natuurlijk verdriet en ook wel angst bij bewoners, familie en ook medewerkers. Dat vraagt veel van onze medewerkers, toch blijven ze door dik en dun present! Maar naast zorgen heeft de crisis ons ook echt wel iets opgeleverd. We zijn heel goed geworden in crisismanagement en virusbestrijding. We zijn inmiddels ook heel inventief. Zoals bij de ontwikkeling van V-day, waarbij we met een mobiele unit in één dag duizend bewoners van onze verpleeghuizen hebben gevaccineerd. Dan helpt de Westfriese mentaliteit: schouders eronder en gaan. Gelukkig is Westfriesland een vindingrijke regio, waarbij we ons ervan bewust zijn dat we elkaar nodig hebben en elkaar moeten helpen. Dat leidt tot mooie samenwerkingen.”

Grootschalig besturen, kleinschalig acteren
Ondanks dat ze haar handen vol heeft aan haar eigen organisatie én aan de ketenzorg in de regio, levert Jolanda graag een bijdrage aan de samenwerking binnen het Pact van Westfriesland. Waar komt die drive vandaan? Jolanda legt uit: “Ik heb wel iets met complexe maatschappelijke opgaves, dat komt ook doordat ik in het verleden voor gemeentes en in het publieke domein heb gewerkt. Maar dan wil ik wel de stap maken van ‘Pact naar impact’. Ik breng graag de hands on mentaliteit in die we in de zorg zo hard nodig hebben. Immers, als wij te lang blijven praten, dan is de patiënt overleden. Ik ben blij dat de gemeenten de stap tot samenwerking hebben gezet. Sommige onderwerpen zijn gewoon te groot voor gemeentegrenzen, denk aan klimaat of mobiliteit. Tegelijkertijd vind ik dat je ook altijd rekening moet houden met de lokale schaal. Je moet parallel kunnen schakelen; grootschalig besturen of organiseren, maar kleinschalig acteren, dicht bij de belevingswereld van de inwoners.

Gunfactor
Jolanda ervaart de samenwerking binnen het Pact en de stuurgroep als positief: “Ik merk dat iedereen er vanuit de juiste drijfveren in zit, er is echt een behoefte om als collectief resultaten te behalen. Er is een gunfactor naar elkaar. Vanuit de gezamenlijke ambities komen we er wel. De politieke dynamiek maakt ons wel weer kwetsbaar. Maar als we zorgen dat we goed elkaars belangen kennen hoeft dat geen probleem te zijn. En we moeten eerlijk zijn, we zitten in een heel complex speelveld. We moeten niet alleen in Westfriesland samenwerken, maar ook met andere regio’s en de provincie. Dat maakt het niet gemakkelijk.”

Jongeren binden en boeien
Wat het Pact in ieder geval al heeft opgeleverd is het besef dat we jongeren aan onze regio moeten binden. Jolanda legt uit: “Het binden en boeien van jongeren raakt heel veel onderwerpen, denk aan werken, leren en wonen. Ik ben blij dat we inmiddels al meer huisvestingsplannen voor jongeren hebben. Ik zou ook heel graag een HBO opleiding naar Westfriesland halen. Samen met het onderwijs en het bedrijfsleven zijn we gestart met een post-HBO opleiding IZWT (Innoveren in zorg en welzijn met techniek). We hebben dat met eigen middelen gedaan, daar zijn we heel ondernemend in. Maar we moeten wel zorgen dat we aantrekkelijk blijven voor jongeren en jonge mensen, dat draag bij aan álle thema’s van het Pact. En dat moeten we met z’n allen doen!

Jolanda Buwalda
Jolanda Buwalda, bestuurder en voorzitter van Omring

 

05 feb 2021
Samir Bashara verkozen tot Beste Bestuurder onder 40
05 feb 2021

Samir Bashara verkozen tot Beste Bestuurder onder 40

Binnenlands Bestuur heeft bekendgemaakt dat de Hoornse wethouder Samir Bashara de winnaar is van de verkiezing Beste Jonge Bestuurder van het jaar 2020. In de categorie Beste Bestuurder onder de 40 jaar, kreeg de Hoornse bestuurder de meeste stemmen van het publiek. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Hoorn

05 feb 2021
Frank Nannings, USP Vastgoed: We kunnen nu veel meer bouwen
05 feb 2021

Frank Nannings, USP Vastgoed: We kunnen nu veel meer bouwen

Frank Nannings, USP vastgoed
Frank Nannings, USP Vastgoed

Frank Nannings is directeur en mede-eigenaar van USP Vastgoed uit Hem, gemeente Drechterland. Al 20 jaar bouwt USP Vastgoed woningen voor voornamelijk de Westfriese markt. Hij is blij met het woonakkoord dat de gemeenten en de provincie onlangs hebben afgesloten. “We mogen meer bouwen en dat is hard nodig!”

Frank Nannings ziet de vraag in de regio enorm toenemen: “Niet alleen door de hoge prijzen in gemeenten als Amsterdam en Haarlem, maar ook door Corona neemt de vraag naar woningen in de regio enorm toe. Op dit moment bouwen we minimaal. Daardoor ontstaat schaarste, wat er weer voor zorgt dat de prijzen stijgen. Daar komt nog eens bij dat de kostprijs van woningen hoger wordt door eisen op het gebied van duurzaamheid en energieneutraal bouwen. Al met al is het voor onze eigen Westfriese inwoners steeds moeilijker om iets te kopen, zeker voor starters op de woningmarkt. Daarom is het van belang dat we zoveel mogelijk bouwen.”

Woonakkoord biedt kansen
“Het woonakkoord zorgt ervoor dat we veel meer kunnen bouwen,” aldus Frank. “We hebben vooral meer mogelijkheden om in het landelijk gebied te bouwen. Voorheen stond de provincie daar minder voor open en konden we bijna alleen in de stad bouwen. Maar dat wordt steeds lastiger. Er zijn niet veel geschikte locaties meer in de stad en het is ingewikkelder omdat je met veel belangen te maken hebt. Bovendien is het duurder doordat je bijvoorbeeld te maken hebt met vervuilde grond.” Frank vindt het wel jammer dat de marktpartijen geen onderdeel zijn van het woningakkoord: “Door met gemeenten, provincie én marktpartijen vanaf het begin samen aan tafel te zitten, kun je veel preciezer plannen. De marktpartijen bezitten veel kennis, zij weten wat de vraag is. Het gevaar is dat het nu bij papieren plannen blijft, wat uiteindelijke de realisatie weer vertraagd.”

Minimaal 900 woningen per jaar
De afspraak is om minimaal 900 woningen per jaar te bouwen. Hoe gaan de marktpartijen dat doen? “De bal ligt nu bij de gemeenten,” legt Frank uit. “Zij moeten nadenken over wat goede mogelijke locaties zijn. Als die inventarisatie er ligt, is het aan de gemeenteraden om zo snel mogelijk te bepalen waar we uiteindelijk echt kunnen gaan bouwen en tegen welke voorwaarden. Vervolgens kunnen wij als marktpartij daar heel snel op inhaken. Ik zie vooral kansen voor kleinere wijken die we organisch laten groeien met zo’n 30 tot 50 woningen per jaar. De schaal zoals van de vroegere VINEX wijk is in Westfriesland echt niet van toepassing.”

Top 10 aantrekkelijkste gemeenten
Het woonakkoord moet bijdragen aan de ambitie uit het Pact van Westfriesland om tot de top 10 aantrekkelijkste gemeenten te behoren. Wat vindt u van die ambitie? Frank lacht: “Ik vind Westfriesland nu al de mooiste regio die er is! Maar we moeten echt wel zorgen dat we de wachtlijsten voor woningen terugdringen. Als we niet snel genoeg bouwen komen we straks 300.000 tot 400.000 woningen te kort. Mensen vallen tussen wal en schip, zeker als het gaat om mensen met lagere inkomens of starters. Dat vind ik een drama.” 

Diversiteit
Een van wensen uit het woonakkoord is diversiteit. Wat kunnen we verwachten? “We leveren de laatste jaren al veel maatwerk. Doordat er steeds meer flexibele bestemmingsplannen zijn, kunnen we ons snel aanpassen aan de vraag. We bouwen voor de markt, dus wij kijken altijd goed naar wat de consument wil. Zodat we ook echt voor ieder wat wils bouwen. Grootste knelpunt zijn de starters. We moeten de jeugd behouden om onze dorpen en steden toekomstbestendig en leefbaar te houden. Dat betekent dat we niet alleen maar villa’s moeten bouwen. Alleen maar appartementen is ook weer niet goed. We moeten gemeêleerde wijken bouwen met genoeg differentiatie, niet alleen in woningtype, maar ook sociale woningbouw, middenklasse woningen en woningen in het duurdere segment. We bouwen ook al langer woningen die geschikt zijn om aan te passen, bijvoorbeeld voor ouderen. Zo bieden we 2 onder 1 kap woningen aan waarbij je relatief eenvoudig de garage kunt ombouwen naar een slaapkamer en badkamer.

Heeft u nog een laatste boodschap voor de gemeenteraden? Frank: “Gemeenteraden, ga met volle kracht inventariseren wat geschikte bouwlocaties zijn, dan kunnen wij snel starten met de bouw!”