Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

07 apr 2021
Om jongeren te binden moeten we hen structureel betrekken
07 apr 2021

Om jongeren te binden moeten we hen structureel betrekken

Met de start van de Talent Academy Westfriesland werd een unieke eerste stap gezet om het hoger onderwijs naar Westfriesland te brengen. 19 studenten volgen er de opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie. De ervaringen smaken naar meer, er zijn verkenningen naar een flexibele deeltijd hbv-v opleiding en initiatieven in de agrifood sector. We spreken met Ciska Pouw, aanjager van de Talent Academy over het belang van jongeren en hoger onderwijs voor de regio.

De Talent Academy, in de aanloop nog met de naam ZorgAcademy ontstond uit een concrete noodzaak; om de uitdagingen in de zorg zoals vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden is een andere aanpak nodig. Het inzetten van nieuwe technieken zoals robotica en domotica maakt dat er meer tijd beschikbaar komt voor persoonlijke zorg. Het creëren van mogelijkheden voor hoger onderwijs in de regio helpt talenten te binden aan de regio. Een win-win situatie dus, met de opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie als concreet resultaat.

Denkkracht van morgen
Ciska Pouw, in 2019 door de bestuurders van Omring, WilgaerdenLeekerweideGroep en de Westfriese Bedrijven Groep gevraag om mee te bouwen aan de Talent Academy, is onverminderd enthousiast: “De urgentie vanuit de zorg was een belangrijke aanjager om met dit initiatief te starten, maar ik heb het idee dat we het nog veel breder moeten aanpakken. Het Pact van Westfriesland kan daarvoor een belangrijke stimulator zijn. De ambities uit het Pact zijn groot en sector overstijgend. De uitdagingen in onze maatschappij ook. Deze ‘wicked problems’ vragen om andere, innovatieve oplossingen. Ik vind de rol van jongeren bij het bedenken van die oplossingen cruciaal. Het zijn de vragen van morgen en overmorgen, waarbij dus ook de denkkracht van het talent van morgen ontzettend belangrijk is.”

Jongeren actief en structureel betrekken
Met het meer betrekken van jong talent bij de uitdagingen waar de regio voor staat snijdt het mes volgens Ciska aan twee kanten: “We zijn ons er allemaal van bewust dat we jongeren moeten behouden voor onze regio. Voor de leefbaarheid én voor een gezonde arbeidsmarkt. We hebben als regio enorm veel te bieden. Een prachtige woonomgeving, zowel stad als een landelijke gebied, innovatieve bedrijven zoals bijvoorbeeld de agritech. Maar dat is niet genoeg. Om jongeren aan de regio te binden moeten we hen actief en structureel betrekken bij de regio.”

Praktijkervaring
Ciska ziet allerlei kansen: “Waarom zou je vraagstukken alleen door (beleids)ambtenaren laten uitwerken? Zoek de samenwerking met studenten! Je zou een business case bij het hoger onderwijs kunnen neerleggen. Of proeftuinen ontwikkelen waar je de opleidingen bij betrekt. Onderwerpen zijn er genoeg, denk aan jongerenhuisvesting of vraagstukken op het gebied van energie en duurzaamheid. Innovatieve bedrijven om hierin samen op te trekken hebben we ook genoeg in de regio. Studenten werken graag aan concrete vraagstukken, praktijkervaring is belangrijk. Door ze al tijdens hun studie in de regio te laten werken, kun je laten zien hoe interessant Westfriesland is en maak je hen onderdeel van de regio. Als je dan ook nog zorgt voor geschikte studentenhuisvesting maak je jezelf als regio helemaal aantrekkelijk. Voorwaarde is wel dat je hier structureel mee aan de slag gaat en dat je tijd neemt om het te laten werken, je bent er niet met één keer een projectje. Dat betekent ook dat je mensen moet vrijmaken om dit soort initiatieven aan te jagen en contacten met het onderwijs op te bouwen. En inderdaad, dat kost geld. Maar dat is wel een investering in de toekomst die één op één aansluit bij de ambities uit het Pact.”

Innovatiekracht
Volgens Ciska zorgt een permanente interactie met jongeren ook voor innovatiekracht. “Studenten zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en dus ook weer voor nieuwe banen. Tegelijkertijd creëren we onze eigen talentpool, hoe mooi is dat?” De ervaringen met de TalentAcademy laten zien dat dit geen dagdromerij is: “We zien dat de studenten zich echt onderdeel voelen van Westfriesland. En we hebben inmiddels al relaties met bedrijven die eerder niet in beeld waren, ook buiten de zorg.”

Ciska benadrukt dat de Talent Academy een prima vehikel is om dit in gang te zetten. Betekent dit dat er naast een Hogeschool Inholland ook een Hogeschool Westfriesland moet komen? “Dat is helemaal niet nodig,” lacht Ciska. “Het gebouw is niet belangrijk, het gaat er om wat je doet, met wie en hoe. De regio en de stad zijn je locatie. Leren doe je niet in een lokaal, maar in interactie met anderen.”

Meer informatie over de Talent Academy: www.talentacademywestfriesland.nl

Foto: Guillaume Groen

07 apr 2021
TechniekPact: het begint bij persoonlijk contact
07 apr 2021

TechniekPact: het begint bij persoonlijk contact

Het is een bekend probleem. Te weinig leerlingen kiezen voor een technische opleiding. Het TechniekPact Westfriesland wil dat probleem aanpakken. Door te zorgen dat meer leerlingen de keuze voor een technische opleiding maken, de doorstroom naar het MBO verbetert, het techniekonderwijs op het MBO versterkt wordt en de aansluiting op het bedrijfsleven verbetert. We spreken Gerben Bakker, projectleider van het Techniekpact en André Molenaar, door het Tabor college aangesteld als bruggenbouwer naar het bedrijfsleven.

Er wordt vaak gesproken over een mismatch tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hoe zit dat precies? Gerben Bakker legt uit: “De inhoud van het onderwijs en de behoefte die er vanuit het bedrijfsleven is, komen niet altijd overeen. Dat heeft voor een deel te maken met de snelheid van ontwikkelingen in de techniek. Er zit immers een aantal jaar tussen het moment dat kinderen het vak leren en ze uiteindelijk aan het werk gaan. Door het bedrijfsleven meer te betrekken bij het onderwijs kunnen we die uitdaging aanpakken.”

Gerben Bakker
Gerben Bakker

Leerlingen prikkelen
Maar hoe zorg je dat kinderen kiezen voor techniek? Snuffelstages spelen een belangrijke rol. “De stages helpen leerlingen om een goede keuze te maken, je wilt ze zo vroeg mogelijk in contact brengen met techniek. We willen leerlingen prikkelen, ze laten zien dat een keuze voor techniek een belangrijke basis is voor hun toekomst.” Ondanks dat ook het belang voor het bedrijfsleven duidelijk is, staan bedrijven soms toch wat sceptisch tegenover stages door vmbo leerlingen. André legt uit dat dat veel met de leeftijd van de leerlingen te maken heeft: “Vmbo leerlingen zijn natuurlijk nog jong, 14 of 15 jaar. Dat zijn nog geen kant en klare arbeidskrachten, dus ik begrijp ook wel dat het voor bedrijven best lastig is. Ik leg bedrijven dan uit dat ze het veel meer moeten zien als een investering, je wilt een zaadje planten. Ik laat ze zien dat ze daar belang bij hebben. Zij hebben straks goede mensen nodig. Dan is het toch geweldig als je nu al talenten kunt ontdekken. Door de kinderen te blijven volgen tijdens hun opleiding kun je zo’n talent al vroeg aan je bedrijf binden.”

Enthousiasmeren
André is speciaal aangesteld op het Tabor college om de verbinding met het bedrijfsleven te maken. Daarmee kiest het Tabor college voor een eigen aanpak naast het TechniekPact. Zo’n speciale contactpersoon is volgens André heel waardevol: “Het persoonlijk contact met bedrijven is enorm belangrijk. Ik probeer ze te enthousiasmeren om samen te werken met het onderwijs. We organiseren regelmatig activiteiten waarmee we de contacten en samenwerking tussen scholen en het technisch bedrijven bevorderen. Denk hierbij aan masterclasses, excursies en een ondernemersontbijt. Zo krijgen de bedrijven ook meer beeld bij de opleidingsrichtingen en kansen die er liggen. Daarnaast bezoek ik veel bedrijven persoonlijk. Het is fijn dat ik veel aandacht kan besteden aan de bedrijven, bijvoorbeeld ook door snel te reageren op vragen of als er problemen ontstaan tijdens een stage. Een docent staat voor de klas, die heeft daar veel minder tijd voor.”

André heeft ook aandacht voor een goede voorbereiding van de leerlingen. Zo heeft hij een soort sollicitatietraining ontwikkeld. In die training leren kinderen hoe ze zich voorbereiden op een stage en hoe ze zich moeten gedragen als ze bij een bedrijf rondlopen. “Op tijd komen, afzeggen als je naar de tandarts moet, het lijken simpele dingen maar dat is helaas niet voor iedereen zo,” legt André uit.

Andre Molenaar
Andre Molenaar

Focus op betere samenwerking
Het TechniekPact is onderdeel van het landelijk programma Sterk Techniek Onderwijs en dat mede gefinancierd wordt door de zeven Westfriese gemeenten. Het is daarmee een van de projecten uit het Pact van Westfriesland 7.1. Gerben vertelt dat het TechniekPact meer is dan alleen subsidie. “Het mooie is dat het programma juist de focus legt op betere samenwerking tussen alle partijen. Tussen de scholen, het bedrijfsleven, maar ook met maatschappelijke organisaties zoals WerkSaam. Docenten van verschillende scholen overleggen met elkaar en bezoeken elkaars technieklokaal. En soms lopen docenten ook weer mee bij bedrijven om kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen. Zo leren we van elkaar. Natuurlijk is samenwerking niet altijd gemakkelijk. Het is nieuw en wat nieuw is, is soms lastig. Maar iedereen is doordrongen van de noodzaak tot samenwerking.”

Gerben ziet dat Westfriesland goed bezig is. “Als ik het vergelijk met andere regio’s, dan merk ik dat wij er heel goed in slagen om het TechniekPact handen en voeten te geven. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen d'Ampte en de LVS autogroep bij het profiel mobiliteit en transport; leerlingen van dit profiel volgen keuzevakken bij LVS waarbij de vorderingen digitaal worden bijgehouden. Ook gaan wij een proef starten onder de naam Één team in de regio. Hierbij willen we mensen uit het bedrijfsleven als onderwijsprofessional aan de scholen verbinden. Uiteindelijk doel is dat wij zo een kring van betrokken samenwerkingsbedrijven creëren rond de technische profielen en keuzevakken van Martinuscollege, d'Ampte, SG Newton en Clusius College waarin kennis en kunde wordt gedeeld.”

Meer weten over het TechniekPact? Neem dan contact op met projectleider Gerben Bakker, Projectleider TechniekPact West-Friesland, gh.bakker@techniekpactwf.nl, tel 06-14241767. Of wilt u met uw bedrijf graag een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages, bedrijfsbezoeken of gastlessen? Neem dan contact op met André Molenaar, a.molenaar@tabor.nl, 0229-284151

22 mrt 2021
In 2020 flink minder alcohol- en drugsvergiftigingen onder Westfriese minderjarigen door coronamaatregelen
22 mrt 2021

In 2020 flink minder alcohol- en drugsvergiftigingen onder Westfriese minderjarigen door coronamaatregelen

In 2020 zijn er flink minder Westfriese jongeren met alcohol- en drugsvergiftigingen in het ziekenhuis terechtgekomen dan in 2019. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over 2020. Het aantal geregistreerde vergiftigingen onder 12- tot 17-jarigen is in 2020 met 16 gedaald ten opzichte van 2019. In 2019 waren het er 33, in 2020 dus 17. Dit is een daling van bijna 50%. Hiervan waren twee minderjarigen jonger dan 16 jaar. Het zijn vooral jongeren tussen 18 en 23 jaar die door de ambulance zijn opgehaald. De daling heeft een duidelijk verband met de coronamaatregelen.

Voorbereiden op versoepelingen van de coronamaatregelen
Ondanks deze positieve cijfers, zijn de Westfriese gemeenten bezorgd over wat er gebeurt als de coronamaatregelen weer versoepelen. Burgemeester van Stede Broec en voorzitter van de Westfriese Stuurgroep In Control Of Alcohol & Drugs, Ronald Wortelboer: ‘Het lijkt aannemelijk dat er een ontlading komt onder jongeren zodra zij elkaar weer in grotere groepen mogen ontmoeten thuis, bij een vereniging of op evenementen en het terras. We gaan samen met onze ketenpartners aan de slag om ons hierop voor te bereiden. Want ook na corona moeten we interventies inzetten om alcohol- en drugsvergiftiging onder jongeren te voorkomen.’

Interventies worden ingezet in samenwerking met de GGD en andere organisaties en regio’s in Noord-Holland Noord vanuit het programma In Control of Alcohol & Drugs. Ook sluit Westfriesland al jaren aan bij de landelijke campagnes van NIX18 en voert sinds vorig jaar ook een eigen uitvoeringsprogramma uit. De Westfriese gemeenten zien hierbij ook een grote rol voor de ouders weggelegd. Ouders zijn het voorbeeld voor hun kinderen, zo blijkt uit onderzoek.   
 

Effect coronamaatregelen op intoxicaties

Het afgelopen jaar zijn per kwartaal duidelijke verschillen te zien in het aantal intoxicaties. Door het in werking treden van de coronamaatregelen in maart 2020 is in Westfriesland het aantal vergiftigingen onder 12 tot 23 jarigen in het tweede kwartaal met 9 gedaald. Van 20 in het eerste kwartaal naar 11 in het tweede kwartaal. Vanaf de versoepelingen in de zomerperiode vorig jaar nam het aantal alcohol- en drugsvergiftigingen weer toe. In het vierde kwartaal is het effect van de strengere coronamaatregelen terug te zien. Het aantal vergiftigingen onder jongeren daalde van 21 in het derde kwartaal naar 5 in het vierde kwartaal. De tweede lockdown, ook tijdens de kerstvakantie, is daarbij van invloed geweest.

Grens van ouders is belangrijk

Ook in Westfriesland ervaren jongeren eenzaamheid, stress, verveling en somberheid door de coronamaatregelen. Tijdens een webinar die Brijder Jeugd verzorgde voor Westfriese ouders bleek dat zij worstelen met de vraag of het veiliger is als hun kinderen thuis leren drinken. Nu gezinnen door de coronamaatregelen meer thuis zitten, is de verleiding groot om toleranter te zijn, omdat er al zoveel niet mag. Maar dat is een misvatting. Burgemeester Ronald Wortelboer: ‘Die tolerante lijn van ouders is niet zo gemakkelijk aan te trekken als jongeren elkaar straks weer mogen ontmoeten en er feestjes mogelijk zijn. Elke ouder gunt zijn of haar kinderen hun vrijheid als deze moeilijke coronaperiode straks hopelijk voorbij is. Juist dan zijn ouders en opvoeders belangrijk. Zij hebben meer invloed op hun kinderen dan zij denken. Door met je kind over de verleidingen van alcohol en drugs te praten, maak je je kind weerbaarder. Duidelijke afspraken maken helpt kinderen om ‘nee’ te zeggen tegen alcohol en drugs.’

Extra interventies voor ouders

De zeven Westfriese wethouders volksgezondheid en burgemeester van Stede Broec, Ronald Wortelboer vormen samen de stuurgroep die de focus bepaalt van het regionale jeugd-, alcohol- en drugsbeleid. Een van de focuspunten is de tolerantie van ouders tegenover alcohol- en drugsgebruik. De regio zal daarom de komende jaren onder meer geld besteden om ouders én de leeftijdsgroep 14- tot 16-jarigen te bereiken met interventies en het herkennen van signalen van middelengebruik en omgaan met groepsdruk. Andere focuspunten zijn de aanpak van drugs, interventies voor en met het voortgezet onderwijs en regionale samenwerking op het gebied van handhaving van de alcoholwet.

19 mrt 2021
Terugblik bestuurlijke overleggen 4 maart
19 mrt 2021

Terugblik bestuurlijke overleggen 4 maart

Tijdens het overleg van het Madivosa (Maatschappelijke dienstverlening en sociale aangelegenheden) op 4 maart kwamen verschillende inkooptrajecten aan bod, zoals de inkoopstrategie Veranderopgave Inburgering en de bestuursopdracht JeugdzorgPlus. Tijdens het gezamenlijk overleg van VVRE en Madivosa stond een presentatie van het project Circulaire modulaire woningen van WerkSaam en de Westfriese corporaties op de agenda.

Madivosa heeft ingestemd met zowel de inkoopstrategie Veranderopgave Inburgering als de bestuursopdracht JeugdzorgPlus. Bij de inkoopstrategie Veranderopgave Inburgering staan de leerroutes op het gebied van taal, onderwijs en participatie centraal. Het aanbieden van leerroutes aan de inburgeraar staat centraal in de nieuwe wet Inburgering. Door het vaststellen van de bestuursopdracht JeugdzorgPlus kunnen de eerste stappen worden gezet voor de inkoop van JeugdzorgPlus, namelijk het inrichten van een projectorganisatie en de start van de uitvoering. Het voornemen is om in het voorjaar een werkconferentie te organiseren over dit onderwerp.

Het plan voor de ontwikkeling van Circulaire modulaire woningen werd positief ontvangen. Door de productie van de woningen uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft het project een positieve invloed op de werkgelegenheid voor kwetsbare doelgroep en daardoor op terugdringen van uitkeringslasten, zorgkosten en overlast. Bovendien draagt het project bij aan de doelstellingen uit het Woonakkoord en de vraag om versneld flexibele woningen te realiseren. Aandachtspunt is de locaties waar de woningen gerealiseerd kunnen worden. De gezamenlijke wethouders spreken af het onderwerp te agenderen voor een regionale raadsledenbijeenkomst.

Wilt u meer weten over bovenstaande of andere onderwerpen uit de bestuurlijke vergaderingen van 4 maart, neem dan contact op met het regioteam Westfriesland, info@regiowestfriesland.nl.

16 mrt 2021
Jaaroverzicht Recreatieschap Westfriesland
16 mrt 2021

Jaaroverzicht Recreatieschap Westfriesland

Wat betekende Corona voor het Recreatieschap Westfriesland? U leest er alles over in het jaaroverzicht van het recreatieschap. Vooral wandelen en fietsen waren het afgelopen jaar bijzonder populair. In het jaaroverzicht leest u daarom veel over de mooi wandel- en fietsroutes die Westfriesland rijk is. Maar er is ook aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit en het beheer van de gebieden. U vindt het jaarverslag op de website van het Recreatieschap Westfriesland.