Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

22 jan 2021
Circulaire economie biedt kansen voor ondernemers
22 jan 2021

Circulaire economie biedt kansen voor ondernemers

In de landelijke Week van de Circulaire Economie (1 t/m 5 februari) organiseert regio Westfriesland in samenwerking met gemeente Alkmaar en Omgevingsdienst NHN een serie livestreams over circulair ondernemen. In deze livestreams ontdekken ondernemers hoe zij zuinig kunnen omspringen met grondstoffen en daarmee geld kunnen verdienen. Kijk mee en ontdek hoe circulair ondernemen voor jouw bedrijf een verdienmodel kan worden.

Ontdek wat jij kan doen!

Wil jij ontdekken wat circulair denken en doen voor jouw bedrijf kan betekenen? Kijk en chat dan mee tijdens de livestreams! Deze worden uitgezonden via www.circulairwestfriesland.nl en vinden elke werkdag plaats om 12.00 en 14.00 uur. De onderwerpen variëren van inkopen en aanbesteden tot geld verdienen en textielverwerking op circulaire wijze.

Programma

Maandag 1 februari, 12.00 uurOndernemers produceren circulair energie: Een business case die werkt! 
Maandag 1 februari, 14.00 uur: Duurzaam groeien: Tips & tools voor circulair ondernemen
Dinsdag 2 februari, 12.00 uur: Circulair boert goed!
Woensdag 3 februari, 12.00 uur: Masterclass Circulair Inkopen: Inkoopinzichten van insiders
Woensdag 3 februari, 14.00 uur: Circulair Textiel: Ondernemers pak je kans in deze keten!
Donderdag 4 februari, 12.00 uur: Circulair Geld verdienen; deze ondernemer doet het!
Vrijdag 5 februari, 12.00 uur: Circulair Renoveren & Ontwikkelen: Het pionieren voorbij

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw - circulair - gebruikt. Dat is noodzakelijk, omdat de aarde anders uitgeput raakt. Regio Westfriesland werkt samen met gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland aan de doelstelling om de verspilling van grondstoffen in de Noord-Hollandse economie te verminderen. In 2030 willen we 50% van het afvalmateriaal terugbrengen naar oorspronkelijke grondstoffen. Zo komen deze stoffen weer beschikbaar voor ondernemers en voor de productie van nieuwe goederen. In 2050 moet heel Nederland circulair zijn.

Kansen

De circulaire economie is niet alleen noodzakelijk vanuit milieuoogpunt, het biedt ook kansen, meent wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt van Gemeente Medemblik. “In de livestreams vertellen ondernemers welke circulaire stappen zij hebben gezet en hoe zij die rendabel maken. We hopen dat andere ondernemers daardoor geïnspireerd raken en ook gaan meedraaien in de circulaire economie.”

“Goed dat ondernemers zich op deze manier kunnen verdiepen in de circulaire economie. Er liggen economische kansen voor ondernemers, terwijl we tegelijkertijd kunnen zorgen voor minder verspilling. Het vraagt om innovatie en slimmer samenwerken door bijvoorbeeld ketens te vormen”, aldus wethouder duurzaamheid Christian Braak van Gemeente Alkmaar.

De livestreams worden mogelijk gemaakt door gemeenten Alkmaar, Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer, West-Friese Bedrijven Groep (WBG), Rabobank West-Friesland, Ontwikkelingsbedrijf NHN en Omgevingsdienst NHN.

De Andréhoeve in Spierdijk; Nederlands diervriendelijkste en duurzaamste stal
De Andréhoeve in Spierdijk; Nederlands diervriendelijkste en duurzaamste stal! Eigenaar André Schilder is tafelgast bij de livestream Duurzaam groeien: tips & tools voor circulair ondernemen op 1 februari om 14.00 uur.

 

29 dec 2020
Grotere daling alcohol- of drugsvergiftiging onder minderjarigen
29 dec 2020

Grotere daling alcohol- of drugsvergiftiging onder minderjarigen

Het aantal alcohol- en drugsvergiftigingen onder minderjarigen daalt dit jaar in de regio Westfriesland. Dit blijkt uit de cijfers tot en met september. Het aantal geregistreerde vergiftigingen onder minderjarigen is 13 minder dan dezelfde periode in 2019. Toen waren het er 27, dit jaar dus tot nu toe 14. De coronamaatregelen spelen vermoedelijk een rol in deze daling. Het zijn vooral jongeren tussen 18 en 23 jaar die door de ambulance zijn opgehaald. Het voorbeeld dat ouders geven is cruciaal in de strijd tegen vergiftigingen bij jongeren. Daarom vraagt de regio voor de decembermaand aandacht voor NIX 18: juist ook met oud en nieuw.

Kwartaalcijfers Westfriesland
GGD Hollands Noorden houdt intoxicatiecijfers van 12 tot 23 jarigen bij in opdracht van de regionale stuurgroep In control of alcohol & drugs. Intoxicatieritten zijn ritten van de ambulance die nodig zijn, omdat een jongere zorg nodig heeft vanwege problemen met alcohol, drugs of een combinatie daarvan. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om alleen alcoholvergiftiging, 20% is een combinatie van alcohol en drugs.

In Westfriesland waren er 21 ritten in het derde kwartaal van 2020. Hiervan waren er 4 voor minderjarigen (12-17 jaar) en 17 ritten met een 18-23 jarigen. De cijfers van de laatste maanden van 2020 worden begin volgend jaar verwacht.

Intoxicaties onder de 15 jaar gedaald, boven de 18 jaar gelijk gebleven

In Westfriesland werden het derde kwartaal van 2020 in totaal 21 ambulanceritten geregistreerd. Dat zijn er vier meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste jongeren waarvoor de ambulance ter plaatse kwam, waren tussen de 18 en 23 jaar.
Het totaal aantal ritten is wel minder dan de 39 ritten in het 2e kwartaal. Net als vorig jaar is de trend te zien dat na een piek in het 2e kwartaal het aantal ritten in het 3e kwartaal afneemt. Dit heeft met de zomervakantie te maken. Tot en met september zijn er twee jongeren onder de 16 jaar met alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht. Dat zijn er maar liefst zes minder dan vorig jaar in dezelfde periode.


NIX 18 ook met oud en nieuw

Veel ouders worstelen met de vraag of het veiliger is als jongeren thuis leren drinken. Nu gezinnen door de coronamaatregelen meer thuis zitten en oud en nieuw nadert, is de verleiding groot om toleranter te zijn. Juist dan moet de grens heel duidelijk zijn: geen 18, geen alcohol.

Voorbeeld van ouders is belangrijk

Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders zo blijkt uit onderzoek. Daarvan zijn veel ouders zich bij veel zaken al bewust. Voorbeeldgedrag speelt ook een belangrijke rol bij het drinken van alcohol. Kinderen die hun ouders vaak zien drinken, nemen zelf eerder hun eerste biertje en drinken op latere leeftijd ook vaker te veel.


Help je kind nee te zeggen

Ronald Wortelboer, burgemeester van Stede Broec, is voorzitter van de Westfriese stuurgroep In control of alcohol & drugs: ‘Ouders en opvoeders hebben meer invloed op hun kinderen dan zij misschien denken. Goed voorbeeld door geen alcohol te drinken in het bijzijn van je kind(eren) doet goed volgen. Jongeren staan daarnaast bloot aan veel verleidingen buitenshuis. Zeker als zij samen zijn met vrienden. De invloed van ouders is ook belangrijk bij het weerbaar maken van hun kind. Ouders kunnen hen helpen door nee te zeggen tegen alcohol en drugs. Het is belangrijk om met je kind het gesprek aan te gaan en afspraken te maken.’
 

Extra interventies voor ouders

De zeven wethouders volksgezondheid en burgemeester van Stede Broec, Ronald Wortelboer vormen samen de Westfriese stuurgroep die de focus bepaalt van het regionale jeugd, alcohol en drugsbeleid. Een van de focuspunten is de tolerantie van ouders tegenover alcohol- en drugsgebruik. De regio zal daarom de komende jaren onder meer geld besteden om ouders én de leeftijdsgroep 15- en 16-jarigen te bereiken met interventies en herkennen van signalen van middelengebruik. Andere focuspunten zijn de aanpak van drugs, interventies voor en met het voortgezet onderwijs en regionale samenwerking op het gebied van handhaving van de alcoholwet.           

18 dec 2020
Twee langeafstandsroutes in Westfriesland genomineerd
18 dec 2020

Twee langeafstandsroutes in Westfriesland genomineerd

Vuurtoren Enkhuizen
Vuurtoren Enkhuizen

Maar liefst twee langeafstandsroutes in Westfriesland maken tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Gent in februari 2021 kans op een prijs. Er zijn twee prijzen te vergeven; voor de Beste fietsroute van de Benelux en voor de Beste Wandelroute van de Benelux.
Fietsroute LF Zuiderzeeroute is een van de vier kanshebbers voor de fietsprijs. Dat is niet zo vreemd gezien de vele enthousiaste reacties die het Fietsplatform kreeg. Het traject rondom het IJsselmeer loopt ook door een prachtig stuk Westfriesland en daarom zijn wij mede-trots op de nominatie.

Een kanshebber op de wandelprijs is de langeafstandswandeling Streekpad Westfriese Omringdijk van Wandelnet. Er staan zeventien langeafstandwandelroutes in de Benelux op de longlist die in januari wordt ingekort tot vijf. Wandelnet heeft nog meer wandelingen die een kans maken, maar wij zijn trots op de nominatie van het Streekpad over 'onze' Omringdijk.

Beide routes maken deel uit van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland, een van de projecten uit het Pact van Westfriesland 7.1. Voor het Natuur- en Recreatieplan werken de zeven Westfriese gemeenten nauw samen in het Recreatieschap Westfriesland.
 

Westfriese omringdijk
De Westfriese omringdijk

 

17 dec 2020
2,7 miljoen rijksgeld voor extra inzet dak- en thuislozen
17 dec 2020

2,7 miljoen rijksgeld voor extra inzet dak- en thuislozen

Het plan met zeven maatregelen om dakloosheid in Westfriesland verder terug te dringen heeft 2,7 miljoen opgeleverd van Staatssecretaris Blokhuis. De maatregelen moeten een extra impuls geven bovenop de huidige regionale aanpak. Ook de pilot Housing First wordt met dit geld in 2021 opgestart.  

Het verschil maken
Bestuurlijk trekkers Kholoud al Mobayed (Hoorn) en Rabella Wiersma-DeFaria (Opmeer) zijn blij met dit bedrag en trots op de samenwerking tussen gemeenten op dit gebied.

Wethouder Al Mobayed: ‘Centrumgemeente Hoorn ontvangt de bijdrage van het Rijk. Met deze extra inzet kunnen we als samenwerkende gemeenten de plannen uit gaan voeren en het verschil maken voor een doelgroep die het in de crisistijd heel zwaar heeft. Daarnaast kunnen we nu ook sneller onderzoek doen naar de onderbelichte oorzaken en behoeften bij dakloze 18 tot 23-jarigen.’

Wonen en zorg op maat
‘Om onze aanpak extra kracht bij te zetten diende onze regio een plan in om nog meer te kunnen doen. Zoals het opzetten van de pilot Housing First. Hierbij helpen we dakloze inwoners met een dak boven het hoofd én begeleiding op het gebied van zorg of psychische hulp op maat’, aldus wethouder Wiersma-DeFaria.

In Westfriesland zal daarnaast een woonzorgregisseur onderzoek gaan doen naar woningdeling en kamerverhuur en transformatie van kantoorgebouwen. Ook zal de regisseur gesprekken voeren met zorgorganisaties en woningcorporaties over woonplekken voor daklozen.

Vroegsignaleren
Het vertrekpunt voor de extra maatregelen is het regionale beleidskader Herstel en Participatie voor kwetsbare inwoners. Bestrijding van dak- en thuisloosheid is een van de kernthema’s in het beleid. Zo zetten de gemeenten, corporaties en zorgorganisaties gezamenlijk in op vroegsignalering van huurachterstanden en nazorgbegeleiding als daklozen een eigen woning krijgen.

Daklozen verdubbeld
Staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 16 december 2020 bekendgemaakt 2,7 miljoen vrij te maken voor het Westfriese plan tegen dak- en thuisloosheid. Het kabinet maakte eerder dit jaar al bekend 200 miljoen euro uit te trekken, omdat het aantal daklozen in tien jaar tijd is verdubbeld in Nederland. Voorwaarde daarbij is dat de extra maatregelen aansluiten bij de drie landelijke thema’s: preventie, vernieuwing opvang en woonplekken met begeleiding. De regionale aanpak sluit aan bij die landelijke thema’s.

16 dec 2020
Klimaatadaptatie: een strategie met ambities
16 dec 2020

Klimaatadaptatie: een strategie met ambities

Martijn Steenstra
Martijn Steenstra
 

Regio Westfriesland heeft de laatste hand gelegd aan de mogelijke strategieën voor klimaatadaptatie. Begin 2021 is het aan de gemeenteraden om keuzes te maken. “Je hebt de inbreng van betrokken partijen uit de samenleving nodig om het beeld scherp te krijgen”, zeggen Martijn Steenstra en Koos Brouwer.

Dat bleek al tijdens de eerste stap in dit proces. Daarbij was het zaak om per klimaatthema (droogte, hitte, wateroverlast, overstromingen, bodemdaling en waterkwaliteit) te verkennen waar in de regio klimaatverandering tot problemen zou kunnen leiden. Aan de ene kant vormden de berekeningen en aannames in de Klimaatatlas van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het uitgangspunt voor deze ‘stresstest’. Aan de andere kant werd deze basisinformatie verrijkt door maatschappelijke participatie in zogenaamde klimaatateliers.

Ondergelopen wegen

Koos Brouwer (coördinator samenwerking waterketen en ruimtelijke adaptatie Westfriesland): “De klimaatateliers leverden waardevolle inzichten op. Zo werden we nog eens gewezen op de strategische positie van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Stel dat de toegangswegen door hevige regenval blank komen te staan en het ziekenhuis praktisch onbereikbaar wordt. Dan hebben niet alleen de inwoners van Hoorn een probleem, maar de hele regio. Daar moet je over nadenken.” “Wat voor mij helder werd in de stresstest is dat in elke wijk aanpassingen nodig zijn. Oftewel, we moeten een lange adem hebben in dit proces”, vult Martijn Steenstra (senior adviseur water en ruime van ingenieursadviesbureau Sweco) aan.

Het gesprek met de samenleving werd voortgezet met een enquête en digitale sessies. “Door corona moesten ook wij snel schakelen”, lacht Koos. Na de inventarisatie van kwetsbaarheden en de weging op kans en impact stonden in deze online risicodialoogsessies eind juni/begin juli de oplossingen en de aanpak centraal.

“Die sessies hadden we expres breed ingestoken”, aldus Martijn. “Kom maar op met jullie suggesties en ideeën. Een van de dingen die naar voren kwam was de verwevenheid van dit thema met andere opgaves in de (openbare) ruimte, zoals woningbouw. Uiteindelijk moet alles landen in integrale projecten. Hoe organiseer je dat?” Koos: “Wat mij opviel was dat er breed draagvlak is voor groene oplossingen, zoals de aanleg van wadi’s en het planten van bomen. Dat heeft ook zijn weerslag gevonden in de strategieën.”

Drie ambitieniveaus

Al deze verkenningen, inzichten en opties moesten nu verwerkt worden tot een Westfriese aanpak van klimaatadaptatie. “Maar wel zo dat er voor de politiek nog iets te kiezen valt”, benadrukt Koos. “Zij moeten bepalen hoe belangrijk zij dit thema vinden.” Daarbij heeft Sweco teruggegrepen op een methodiek die ook elders in Nederland wordt toegepast. Martijn: “We hebben drie ambitieniveaus A, B en C vastgesteld, die de volle breedte van klimaatadaptatie bestrijken. Per ambitie is in de bijbehorende strategie beschreven hoe we het punt op de horizon kunnen bereiken (zie de toelichting op de drie niveaus onderaan dit artikel).”

Koos: “Bij ambitieniveau A doe je het minimale en richt je je op het oplossen van de grootste knelpunten. In dit scenario vraag je weinig van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partijen, maar accepteer je ook meer risico. Bij B en C ga je kwaliteit toevoegen aan de ruimte. Er is sprake van vergroening en de biodiversiteit neemt toe. Er wordt nu wel een maatschappelijke bijdrage verwacht. Het is aan de lokale overheid om die te activeren en te faciliteren.”

Besluitvorming

In het regionaal bestuurlijk afstemmingsoverleg van begin december is bepaald om adaptiestrategie B te kiezen als uitgangspunt voor de raadsadvisering. Koos: “Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden om te bepalen met welke ambitie zij invulling willen geven aan klimaatadaptatie. Die besluitvorming in de zeven gemeenten vindt plaats in februari 2021. Samen vormen die besluiten ‘de klimaatadaptatiestrategie Westfriesland’.”

De volgende stap is het bepalen van de uitvoeringsagenda voor de periode 2021-2025. Martijn: “Hierin werken we de strategie uit in acties waarmee we klimaatadaptatie borgen in beleid en handelen. Zo werkt de strategie dan weer door in de programmering van wijken, gekoppeld aan andere opgaves en ingebed in de Omgevingswet. In jaarplannen worden de plannen nader ingevuld met planning en budget.” Koos: “Bovendien gaan we de grootste kwetsbaarheden direct aanpakken. Hierbij trekken we uiteraard ook weer op met onze stakeholders.”

De uitgangspunten bij de ambities zijn:

  • Ambitie A: Gaat ervan uit dat in 2050 meer risico wordt geaccepteerd. Dat betekent dat we in de toekomst vaker hinder of schade zullen ervaren door wateroverlast, hitte, droogte en een verslechterende waterkwaliteit dan nu.
  • Ambitie B: Richt zich op een beschermingsniveau in 2050 dat vergelijkbaar is met dat van nu. We groeien mee met de effecten van klimaatverandering en moeten dus maatregelen nemen.
  • Ambitie C: Streeft naar een beschermingsniveau in 2050 dat hoger is dan dat van nu. Dit is een vooruitstrevende aanpak en vergt ingrijpende maatregelen. De inzet van inwoners, bedrijven en andere partijen is onmisbaar.
Koos Brouwer
Koos Brouwer