Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

01 sep 2020
Coronaproof gluren bij de duurzame buren
01 sep 2020

Coronaproof gluren bij de duurzame buren

De Westfriese gemeenten organiseren in september een nieuw evenement, ‘Gluren bij de Duurzame Buren’. Van 20 t/m 26 september kunnen inwoners uit Westfriesland een week lang, dagelijks, digitaal binnen gluren bij zeven Westfriese huiseigenaren die hun woning duurzaam verbouwd hebben en hun ervaringen graag delen.

‘Gluren bij de Duurzame Buren’ is een digitale variant op de succesvolle ‘Westfriese Duurzame Open Huizen Dag’ (2019), die dit jaar helaas niet doorgaat in verband met de coronasituatie. Gezien de vele positieve reacties van de bezoekers op dat initiatief, willen de gemeenten toch ook dit jaar Westfriese huiseigenaren inspireren over de energiebesparing- en verduurzamingskansen. Het voordeel van Gluren bij de Duurzame Buren is dat het voor bewoners hartstikke laagdrempelig is om deel te nemen: gewoon achter je laptop, in je eigen woonkamer! Daardoor is het evenement volledig coronaproof.

Veel mogelijkheden voor verduurzamen
“Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden om je woning te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Dan is het goed om eens te zien hoe anderen dat aanpakken of aangepakt hebben. En het leuke is, na de digitale rondleiding kun je live vragen stellen aan de bewoners en de aanwezige experts van het Duurzaam Bouwloket. Ik ga zeker even mee gluren”, aldus wethouder duurzaamheid van gemeente Medemblik, Harry Nederpelt.

Houd de website in de gaten…
Gluren bij de Duurzame Buren wordt georganiseerd door de Westfriese gemeenten in samenwerking met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en het Duurzaam Bouwloket. Begin september is er meer informatie te vinden op de website van het Duurzaam Bouwloket, onder meer informatie over deelnemende woningen en getroffen duurzame maatregelen.

De heer van Wijck was vorig jaar een van de huiseigenaren die liet zien hoe hij zijn huis heeft verduurzaamd.

De heer van Wijck was vorig jaar een van de huiseigenaren die liet zien hoe hij zijn huis heeft verduurzaamd.

15 jul 2020
Gemeentelijke Westfriesland Academie genoemd als inspirerend voorbeeld
15 jul 2020

Gemeentelijke Westfriesland Academie genoemd als inspirerend voorbeeld

Om de uitdagingen van nu en de toekomst aan te kunnen is het belangrijk dat bedrijven, organisaties en mensen altijd in ontwikkeling zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet overal. Daarom is de SER door het kabinet gevraagd een actie-agenda op te zetten voor een positieve leercultuur, zodat mensen kunnen blijven leren en ontwikkelen. Hiervoor verzamelt en toont de SER goede voorbeelden van plekken waar leren al vanzelfsprekend is. Daarmee kunnen anderen zich laten inspireren en kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan. Een van die inspirerende voorbeelden is de Westfriesland Academie die zich binnen de Westfriese ambtelijke organisaties continue inzet voor een leven lang leren. U kunt het verhaal én andere inspirerende voorbeelden hier terugvinden.

Westfriesland Academy genoemd als inspirerend voorbeeld

15 jul 2020
Colleges Westfriese gemeenten akkoord met Uitvoeringsprogramma en raadsvoorstel Pact van Westfriesland 7.1
15 jul 2020

Colleges Westfriese gemeenten akkoord met Uitvoeringsprogramma en raadsvoorstel Pact van Westfriesland 7.1

Sinds deze week zijn alle colleges van de zeven Westfriese gemeenten akkoord met Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland. Hiermee is een mooie volgende stap gezet in het verwezenlijken van een gezamenlijk ambitie voor de regio. Na het zomerreces buigen alle gemeenteraden zich over het Uitvoeringsprogramma. Vaststelling door de raden volgt dit najaar.

Het Uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van concrete projecten die met elkaar invulling geven aan het Pact van Westfriesland 7.1, zeven gemeenten, één geluid. In dit pact is de ambitie uitgesproken om samen te werken aan een regio waar het fijn is om te wonen en te werken, waar we voor elkaar zorgen en waar anderen graag op bezoek komen.

Zes thema’s, 32 projecten
Samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en de maatschappelijke instellingen hebben de Westfriese gemeenten een overzicht gemaakt van de projecten waarmee de regio handen en voeten wil geven aan de gezamenlijke ambitie. Dit Uitvoeringsprogramma beschrijft per thema wat we gaan doen, met wie we dat gaan doen en wanneer. Ook staat bij iedere actie beschreven hoe het bijdraagt aan de uiteindelijke ambitie. Dat heeft geresulteerd in 32 projecten verdeeld over zes thema’s:

  • Wonen, leefbaarheid & bereikbaarheid
  • Energietransitie & klimaatadaptatie
  • Ondernemen & economie
  • Arbeidsmarkt & onderwijs
  • Vrije tijd
  • Sociaal domein

Het Uitvoeringsprogramma is een dynamisch document. In de praktijk betekent dit dat als omstandigheden hiertoe aanleiding geven, er projecten bij kunnen komen of afvallen. Ook kan de actualiteit aanleiding zijn om bepaalde projecten te versnellen of juist te vertragen. Dit moet wel altijd passen binnen de vastgestelde gezamenlijke ambities en maatschappelijke opgaven.

Jan Nieuwenburg, een van de trekkers van het Pact van Westfriesland: “Nu de colleges akkoord zijn met het Uitvoeringsprogramma en het raadsvoorstel, hebben we weer een nieuwe stap gezet richting onze ambitie om van Westfriesland een krachtige en welvarende regio te maken waar het fijn wonen en verblijven is. De beschreven projecten laten goed zien hoe we dat met elkaar gaan doen. De keuze voor een dynamisch uitvoeringsprogramma stelt ons in staat optimaal in te spelen op actuele ontwikkelingen, nu en in de toekomst.”

Besluitvorming door Westfriese gemeenteraden
Het concept Uitvoeringsprogramma is 11 maart jl. besproken tijdens een regionale Raadsledenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hadden alle gemeenteraadsleden de mogelijkheid om hun mening te geven over het programma en suggesties te doen voor aanvullingen en wijzigingen. Deze inbreng wordt straks verwerkt in de uitwerking van de projecten. De komende tijd bespreken de afzonderlijke gemeenteraden van de zeven gemeenten het Uitvoeringsprogramma.

02 jul 2020
WBG presenteert plan voor huisvesting buitenlandse werknemers
02 jul 2020

WBG presenteert plan voor huisvesting buitenlandse werknemers

Op 2 juli ontving de voorzitter van het Pact van Westfriesland, Jan Nieuwenburg, het plan ‘Please in my backyard’ uit handen van Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). Het plan geeft een uitgewerkt voorstel voor het huisvesten van buitenlandse werknemers in de regio Westfriesland. Het plan is opgesteld door een werkgroep van de WBG bestaande uit bedrijven (inleners), uitzendbureaus, ontwikkelaars en de FNV. Jan Nieuwenburg: Het is een goede zaak dat er binnen Westfriesland brede steun is om werk te maken van fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse werknemers. Net als de bedrijven zijn ook de zeven gemeenten in Westfriesland zich zeer bewust van de noodzaak om dit vraagstuk op te lossen". Hij gaf aan het plan samen met de andere Westfriese gemeenten serieus te bestuderen.

Meer weten? Bekijk de presentatie op de website van de Westfriese Bedrijvengroep

 

Overhandiging Please in my backyard

v.l.n.r. Bart Plaatje - vertegenwoordiger FNV, Jeannette Chakour - vertegenwoordiger Uitzendbureaus, Jan Nieuwenburg – voorzitter Pact van Westfriesland en Hans Huibers – voorzitter Westfriese Bedrijvengroep

29 jun 2020
Bedankt en houd vol
29 jun 2020

Bedankt en houd vol

Via een advertentie in het Noord-Hollands Dagblad van 27 juni werd de inwoners van Westfriesland een hart onder de riem gestoken. De zeven burgemeesters van de Westfriese gemeenten lieten weten trots te zijn op de manier waarop de Westfriezen zijn omgegaan met de beperkingen die het Corona virus met zich heeft meegebracht. Tegelijkertijd deden de burgemeesters de oproep om vooral nog even vol te houden. Door verstandig te zijn, afstand te houden en de hygiëneregels te blijven volgen.

'bedankt en houd vol' advertentie over Corona