Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

03 jul 2021
'Inbreng bedrijfsleven met belangstelling lezen'
03 jul 2021

'Inbreng bedrijfsleven met belangstelling lezen'

Jan Nieuwenburg, voorzitter van het Pact van Westfriesland, kreeg vrijdag 2 juli een magazine van de Westfriese Bedrijvengroep aangeboden. In het magazine staan toekomstvisies van een tiental ondernemers en aanbevelingen op voor het bedrijfsleven belangrijke thema’s. Hiermee wil de Westfriese Bedrijvengroep samen met de ondernemingsverenigingen uit de regio de lokale politiek voeden voor hun verkiezingsprogramma’s.

‘Goed dat het bedrijfsleven zijn inbreng geeft voor de lokale verkiezingen van volgend jaar. Ik ga het magazine met belangstelling lezen. Het is een goed initiatief waarmee lokale politieke partijen hun voordeel kunnen doen. Ik nodig de politieke partijen dan ook van harte uit om het magazine te betrekken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. En wens ze daarbij veel succes’, aldus Jan Nieuwenburg, voorzitter van het Pact van Westfriesland.

Benieuwd? Het document is als PDF te lezen via www.westfriesebedrijvengroep.nl/visiedocument/

Ambitie bereik je alleen samen
De Westfriese gemeenten hebben de ambitie om in de toekomst te behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn. Een plek dus waar het niet alleen fijn wonen en werken is, maar ook een plek waar we voor elkaar zorgen. Een plek waar anderen graag op bezoek komen. Een ambitie bereik je niet zo maar. Daar is samenwerking voor nodig. Daarom werken we in het Pact van Westfriesland nauw samen met onder andere het georganiseerde bedrijfsleven. Met elkaar zorgen dat we kansen benutten en uitdagingen aanpakken.

09 jun 2021
Duurzaam Ondernemersloket: De geesten zijn rijp voor verduurzaming
09 jun 2021

Duurzaam Ondernemersloket: De geesten zijn rijp voor verduurzaming

Al sinds zijn jeugd is Bashar Al Badri bezig met duurzaamheid. Zo maakte hij een profielwerkstuk over stikstofproblematiek en studeerde hij Milieukunde. Tegelijkertijd komt Al Badri uit een nest van ondernemers. Die combinatie zorgt ervoor dat hij al jaren actief is met de verduurzaming van bedrijven. Niet zo gek dus, dat Bashar Al Badri nu benoemd is tot directeur van het Duurzaam Ondernemersloket. Een functie die hij combineert met zijn werk als verenigingsmanager voor de WBG.

Van informeren naar faciliteren
Het verduurzamen van bedrijventerreinen is niet nieuw voor Al Badri. Wel is de manier waarop je dat voor elkaar kunt krijgen flink veranderd. “Tien jaar geleden was het nog veel trekken”, aldus Bashar. “Er was weinig animo bij ondernemers. De nadruk lag op informeren en inspireren. Nu moeten we ondernemers vooral faciliteren, de geesten zijn rijp voor verduurzaming. Toch is het niet minder makkelijk. De wereld van verduurzaming is behoorlijk ingewikkeld, vooral doordat er zo veel verschillende manieren zijn om te verduurzamen. Begin je met isoleren of kies je meteen voor een warmtepomp. En waar haal je je stroom vandaan; kies je voor eigen zonnepanelen, duurzame stroom van een zonneweide of van windmolens of start je met besparen door het gebruik van LED lampen? We hoeven ondernemers niet meer te overtuigen van het belang, maar we kunnen ze wel adviseren bij het maken van keuzes en vooral om samen op te trekken.”

Beleving
Het ondernemersloket gaat daar een belangrijke rol in spelen. Al Badri schets drie richtingen: “In de eerste plaats moet we nog meer samenwerken. Met ondernemersverenigingen, intermediairs zoals brancheverenigingen, banken en gemeenten moeten we kennis en ervaringen delen. Verder gaan we ondernemers helpen om collectieven te vormen en keuzes te maken. Door het tonen van goede voorbeelden van koploperbedrijven en door succesverhalen te delen. Hoe deed de buurman het? Als je ziet hoe het bij de buurman is gelukt ben je immers eerder geneigd om zelf aan de slag te gaan en kun je er van leren. Tenslotte geloof ik in het creëren van een beleving. Daarmee brengen we het onderwerp dichterbij. Bijvoorbeeld door een top 10 te maken van ondernemers die de meeste energie besparen. Of een opstelling te maken met zonnepanelen of een warmtepomp. Door het tastbaar te maken kan iedereen zien en voelen wat het is en hoe het werkt.”

Het geven van onafhankelijk advies is een belangrijke rol voor het loket. “Natuurlijk zijn er commerciële partijen die adviseren. Maar als je een bakker vraagt wat je moet eten, zal hij altijd brood adviseren”, lacht Bashar. “Wij zeggen dus niet met wie je in zee moet gaan, maar we laten zien waar je rekening mee moet houden, wat het zou moeten kosten en welke vragen je een marktpartij moet stellen om uiteindelijk een goede keuze te maken. We helpen ondernemers zelf keuzes te maken maar kiezen niet voor hen!”

Stevige ambitie
Het Ondernemersloket heeft van de provincie Noord-Holland en van de Westfriese gemeenten financiering voor twee jaar gekregen. Is het na twee jaar klaar? Al Badri: “Onze ambitie is dat alle bedrijventerreinen in Westfriesland in 2040 energieneutraal zijn. Dat is natuurlijk niet mogelijk in twee jaar, daar hebben we meer tijd voor nodig. Over twee jaar willen we op 13 bedrijventerreinen minimaal 1 project in de lucht hebben. Ook dat is best ambitieus, maar het is echt noodzakelijk dat we vaart maken. Volgend jaar evalueren we met de provincie, het jaar daarna met de gemeenten. Ik hoop dat we dan onze meerwaarde hebben kunnen laten zien. Maar ik zal ook eerlijk zijn, als we geen enkel resultaat boeken dan moeten we er gewoon mee ophouden. Ook dat is ondernemen.”

Bashar Al Badri benadrukt nog eens het belang van samenwerking in de regio. “Dat doen we al heel goed, daarmee vallen we echt op in Noord-Holland. Maar ook dat kan beter, bijvoorbeeld met netbeheerder Liander om de toegang tot het net te borgen. Of met het onderwijs, dat een cruciale rol speelt als het gaat om het afleveren van technisch talent zoals installateurs. Die zijn keihard nodig om verduurzaming tot een succes te maken.” Maar Al Badri roept ook ambtenaren en raadsleden van de Westfriese gemeenten op om bij te dragen: “Verbeter het contact met de ondernemers in onze regio. Ga eens bij ze op bezoek. En laat het ons weten als je ondernemers tegenkomt die wij kunnen helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf.”

Kijk voor meer informatie op de website van het Duurzaam Ondernemersloket.

09 jun 2021
Plannen en feest voor 450 jaar vrijheid in Nederland in 2022 en 2023
09 jun 2021

Plannen en feest voor 450 jaar vrijheid in Nederland in 2022 en 2023

Regio Westfriesland viert samen met het Westfries Archief, Westfries Museum, Archeologie West-Friesland en andere betrokken organisaties 450 jaar vrijheid in 2022 en 2023. Op 1 juni gingen de zeven Westfriese colleges akkoord met het voorstel om de landelijke én regionale plannen te ondersteunen. Dat doen zij om inwoners bewust te maken van het historische en maatschappelijke belang van de gebeurtenissen ‘Geboorte van Nederland’ en ‘Slag op de Zuiderzee’.

Geboorte van Nederland
In 2022 vieren meerdere steden in het land de ‘Geboorte van Nederland’. Het is dan 450 jaar geleden dat Nederland in opstand kwam tegen het Spaanse gezag. En 450 jaar vrijheid betekent feest. De jaren 1572 en daarna markeren het begin van een zoektocht naar vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. De thema’s van toen zijn de thema’s van nu. Met de landelijke en regionale plannen moedigt de regio inwoners aan om in gesprek te blijven over deze thema’s.   

Slag op de Zuiderzee
In onze regio is vooral het jaar 1573 erg bijzonder door de Slag op de Zuiderzee. Het Westfries Archief, Westfries Museum en Archeologie West-Friesland hebben twee jaar geleden het initiatief genomen om de Slag op de Zuiderzee van 11 oktober 1573 te vieren. De initiatiefgroep en de zeven Westfriese gemeenten vieren het feest met onder andere een publicatie over de Slag op de Zuiderzee, een theaterlezing en een educatief pakket voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in regio Westfriesland. Om dit mogelijk te maken vraagt de initiatiefgroep ook subsidie aan bij de provincie Noord-Holland onder de subsidieregeling Stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021.

Slag om de Zuiderzee 1573
Blanckerhoff 1663, Slag om de Zuiderzee 1573, gezicht op Hoorn

 

09 jun 2021
Burgerparticipatie voor de RES: ga op tijd met elkaar in gesprek!
09 jun 2021

Burgerparticipatie voor de RES: ga op tijd met elkaar in gesprek!

Burgerparticipatie is een essentiële factor voor het succes van Regionale Energie Strategie (RES). Een van de gesprekspartners voor de Westfriese gemeenten hiervoor is de Zonnecoöperatie West-Friesland; een initiatief van vrijwilligers dat ervoor zorgt dat ook mensen die op het eigen dak geen zonnepanelen kwijt kunnen of willen, gebruik kunnen maken van duurzaam opgewekte stroom via panelen op daken van anderen. Rein van Straten en Leo van Eijk, beiden bestuurslid van de Zonnecoöperatie vertellen over glas op dak, glas op gras en over dé succesfactor voor burgerparticipatie: op tijd met elkaar in gesprek gaan.

Zon op dak
De Zonnecoöperatie West-Friesland wist na haar oprichting vijf jaar geleden al spoedig een groepje enthousiaste mensen te mobiliseren die op zoek ging naar alternatieven voor mensen die geen zonnepanelen op hun dak konden of wilden leggen. Het idee is simpel: een particulier koopt twee of meer zonnecertificaten. Met die investering realiseert de Zonnecoöperatie zonnepanelen op bijvoorbeeld daken van openbare- en bedrijfsgebouwen, zoals  brandweergarages, sporthallen, scholen of landbouwschuren. Via de postcoderegeling wordt de opbrengst van de zonnepanelen achteraf met de energierekening van de particulier verrekend. Zo verdient de investering zich binnen 10 jaar terug. Het bleek een succesvolle formule.

Alhoewel het concept van panelen op andermans dak simpel klinkt, gaat er een wereld achter schuil. De vrijwilligers van de Zonnecoöperatie verzorgen de administratie, ze regelen het beheer en het onderhoud van de productie-installaties, het contact met de energiemaatschappij, de belastingdienst en de netwerkbeheerder, de communicatie met leden en geïnteresseerden en het beheer van de marktplaats. En dat allemaal zonder dat ze er iets voor krijgen, vanuit een persoonlijke drijfveer om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Samen zoeken naar oplossingen
De Zonnecoöperatie West-Friesland is sinds het eerste initiatief flink gegroeid en is inmiddels een belangrijke gesprekspartner voor de Westfriese gemeenten. Zo belangrijk, dat ze werden uitgenodigd om te helpen bij de burgerparticipatie voor de RES. Leo van Eijk: “Toen de Zonnecoöperatie vijf jaar geleden startte kwam de gemeente pas in beeld als we iets van hen nodig hadden, bijvoorbeeld een dak om de panelen op te plaatsen. Dat pakken we nu anders aan. We proberen nu al vanaf het begin betrokken te zijn. Dan is er nog niets in beton gegoten en is er nog veel ruimte om naar oplossingen te zoeken die bijdragen aan draagvlak onder de inwoners.”

Het organiseren van burgerparticipatie is vanaf de start van de RES een vereiste geweest. Het was dan ook de taak van de gemeenten om dat goed te organiseren. Zoals bijvoorbeeld bij de plannen voor een zonneweide in de gemeente Medemblik. Leo van Eijk: “De gemeente heeft de betrokken projectontwikkelaar gevraagd om met ons contact op te nemen. Samen met die projectontwikkelaar zijn we in gesprek gegaan; wat willen zij en wat is voor de inwoners van belang.” Met de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de zonneweide betrad de Zonnecoöperatie een nieuw terrein. Rein van Straten: “Onze focus lag bij daken, een zonneweide kent heel andere problematiek. Hoe laat je zo’n wei goed in het landschap passen? Hoe borg je de biodiversiteit van de weide? We hadden ineens ook andere gesprekspartners. Bij een project in West-Zwaagdijk waren de Stichting Kromme Leek en de dorpsraad Zwaagdijk-West betrokken, die positief kritisch naar de inpassing van de zonneweide hebben gekeken. Zo is de afstand van de zonneweide tot de Kromme Leek in het ontwerp aangepast, met als resultaat dat de biodiversiteit van die vergrote oever sterk verbetert ten opzichte van de huidige situatie.  Samen zijn we tot die oplossing gekomen. De conclusie is: zolang je elkaar maar opzoekt voordat beslissingen zijn genomen is er nog veel mogelijk. Vaak zie je dat oud zeer richting de gemeente een rol speelt bij bezwaren. Dan helpt het dat wij als coöperatie een soort neutrale rol hebben. Die rol pakken we graag op.”

We moeten nu aan de slag
Hoe kijken de heren naar de ambitie uit de RES? Beiden geven aan dat er een pittige ambitie ligt, maar dat de concrete plannen nog ontbreken. Van Straten heeft er vertrouwen in dat het wel goed komt. “We wonen in een slim land en de technologische ontwikkelingen gaan snel. Maar we moeten niet wachten en denken dat het vanzelf gaat, we moeten nu aan de slag!” Leo van Eijk vult aan: “We hebben echt nog veel te doen. En het is essentieel om de Westfriezen mee te krijgen, die participatie moet samen met de inwoners.”

Meer informatie over de Zonnecoöperatie West-Friesland is te vinden op de website van de Zonnecoöperatie Westfriesland. 

09 jun 2021
Marktpartijen, Westfriese gemeenten en provincie Noord-Holland werken samen aan versnellen woningbouw
09 jun 2021

Marktpartijen, Westfriese gemeenten en provincie Noord-Holland werken samen aan versnellen woningbouw

Twaalf marktpartijen in Westfriesland zetten woensdag 9 juni hun handtekening onder de samenwerking met de Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland om vaart te maken met de bouw van meer nieuwe koop- en (sociale) huurwoningen en het verduurzamen van bestaande woningen. Tijdens een feestelijke online evenement ter ere van de samenwerking werd ook de Woonchallenge gelanceerd; een project waarbij jongeren worden uitgedaagd om innovatieve woonconcepten voor éénpersoonhuishoudens te ontwikkelen.

De samenwerking is een vervolg op het Woonakkoord Westfriesland. In dit Woonakkoord maakten de provincie Noord-Holland en de zeven Westfriese gemeenten eind vorig jaar afspraken over het versnellen van de woningbouw in de regio. Voor het succes van het Woonakkoord is nauwe samenwerking met de marktpartijen van groot belang. Marjon van der Ven, wethouder gemeente Hoorn: “West-Friesland wil tot de top 10 beste woonregio’s van Nederland behoren. Woningbouw heeft daarom prioriteit. Bij de uitvoering is nauwe samenwerking met marktpartijen van belang. Zo kunnen we eventuele knelpunten snel aanpakken.” Gedeputeerde Cees Loggen (wonen): “De provincie deelt de prioriteit en ambitie voor woningbouw, met jaarlijks 900 woningen erbij en verduurzaming van bestaande woningen. Het sneller en zo circulair mogelijk bouwen van betaalbare, klimaatadaptieve woningen met oog voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio is heel belangrijk. Daarom is het goed dat we samen optrekken. De provincie helpt met bijvoorbeeld kennis, menskracht en financiële ondersteuning.”

Peter Langenberg van Zeeman Vastgoed is één van de ondernemers die zijn handtekening zet onder de samenwerking. Langenberg: “Woningen bouwen kan niemand alleen. De totstandkoming van nieuwe projecten en woonwijken vereist een soepele samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dankzij het woonakkoord kunnen we de raderen van het ontwikkelingsproces nog soepeler laten draaien.”

Startschot Woonchallenge voor innovatieve woonconcepten
De feestelijke ondertekening van de samenwerking was ook het startschot voor de Woonchallenge. De Woonchallenge daagt studenten uit om een vernieuwend woonconcept voor jongeren te bedenken voor bedrijfsverzamelgebouw MIX aan de Verlengde Lageweg 19 in Hoorn. Hiermee zet de regio in op inspiratie en innovatie. Met de ideeën kan de eigenaar van het pand een serieus plan maken voor transformatie van het gebouw. De (beste) inzendingen zijn te zien tijdens de woonmanifestatie op 26 november 2021 waar gemeenten, marktpartijen en andere betrokkenen uit de regio bijeen komen. Kees Hermans (Hermans Onroerend Goed B.V.) is eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw: ”Ik ben benieuwd hoe jongeren zelf invulling zouden geven aan hun ideale huisvesting. Met deze challenge hopen we op inspiratie voor een vernieuwend woonconcept dat past bij de levensstijl van jonge mensen, nu en in de toekomst.”

Ondertekenaars
De volgende marktpartijen zetten hun handtekening onder de samenwerking met de Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland: BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, ZeemanVastgoed, Bukom, VBM Ontwikkeling, USP Vastgoed B.V., Boekweit Olie, Westfries Goed, De Stijl Makelaardij, Piet Swart Vastgoed, Wit Wognum B.V., Sted Development, Timpaan.

Handtekeningen samenwerking woonakkoord