Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

12 jul 2021
Nee zeggen tegen middelengebruik
12 jul 2021

Nee zeggen tegen middelengebruik

De Westfriese gemeenten zijn een campagne gestart om ouders te stimuleren hun kinderen weerbaar te maken tegen de verleidingen van drugs, drank en roken. Jongeren mogen weer naar de kroeg, met elkaar op vakantie of bezoeken een festival of kermis. Voor ouders een moment om weer in gesprek te gaan met hun puber, want op feestjes of vakantie wordt misschien wel (meer) gedronken en/of drugs gebruikt? 

Westfriese cijfers laten zien dat kinderen gemiddeld op de leeftijd van 15 jaar beginnen met het drinken van alcohol. Meer dan de helft van de minderjarige jongeren zijn‘binge drinkers’, wat inhoudt dat meer dan vijf drankjes bij een gelegenheid worden gedronken. Minderjarigen die alcohol drinken doen dit het vaakst bij vrienden (91%) of thuis (55%). Ronald Wortelboer, burgemeester van Stede Broec en voorzitter van de Westfriese Stuurgroep In Control of Alcohol & Drugs: “Ouders hebben invloed op het middelengebruik van hun kind. Nog steeds meer dan de helft van de ouders van minderjarigen keurt alcoholgebruik goed, terwijl minderjarigen aangeven dat het helpt als ouders het afkeuren. Wij roepen ouders dan ook op om met hun kind te praten over middelengebruik voordat hiermee geëxperimenteerd wordt. Stel vervolgens duidelijke regels, pas deze toe en help je kind zo om nee te zeggen.”

Campagne gericht op kwetsbare momenten 
Juist de zomervakantie, na een lange tijd van thuis zitten door corona, is gekozen als startmoment voor de campagne. Wortelboer: “Dit is een kwetsbaar moment voor zowel jongeren als ouders. Iedereen snakt naar vrijheid en mogelijkheden. De kunst is met elkaar in gesprek te blijven over wat binnen die mogelijkheden kan. We willen voorkomen dat jongeren juist nu beginnen met roken, drinken of drugs gebruiken.”

Jongvolwassenmonitor 2021 
Ook dit jaar wordt onderzoek gedaan naar de gezondheid en welzijn van jongeren tussen 16 en 25 jaar. Een periode waarin van alles voor hen verandert. Tot eind juli 2021 voert Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD HN) voor de derde keer een grootschalig onderzoek uit in opdracht van het programma In Control of Alcohol & Drugs. 
Het onderzoek bestaat uit het online invullen van een vragenlijst over gezondheid (psychisch en lichamelijk), welzijn, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, (gevolgen van) corona, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën. Op basis van het onderzoek wordt het preventiebeleid bij gemeenten bijgestuurd of aangevuld.

09 jul 2021
Provincie en regio streven naar 40.000 extra woningen in Noord-Holland Noord
09 jul 2021

Provincie en regio streven naar 40.000 extra woningen in Noord-Holland Noord

De provincie, 18 gemeenten en marktpartijen hebben de ambitie om in regio Westfriesland, de Kop en Alkmaar tot 2030 circa 40.000 extra woningen te bouwen op binnenstedelijke locaties en zoveel mogelijk in de buurt van trein- en busstations. Dit staat in de Woondeal Noord-Holland Noord die naast de regiogemeenten en de Woningmakers nu ook is getekend door de provincie Noord-Holland. 

In de woondeal is naast betaalbaarheid ook aandacht voor duurzaamheid door stikstofarm, circulair en natuurinclusief te bouwen, rekening houdend met het veranderende klimaat en een gezonde leefomgeving.   

Reacties
Gedeputeerde Cees Loggen (Wonen): “Het heeft even geduurd, maar ik ben blij dat er nu een goede woondeal voor Noord-Holland Noord ligt waarmee we gezamenlijk aan de slag kunnen, ook richting het Rijk. We hopen zo sneller voldoende woningen te kunnen bouwen voor iedereen.”

Hoornse wethouder Marjon van der Ven (regio Westfriesland): “Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat we alles op alles zetten om het woningtekort terug te dringen. De ambities zijn groot. Er moeten duizenden woningen bijgebouwd worden, willen we iedereen een passende woning kunnen bieden. Door meer samen te werken kunnen we knelpunten sneller en beter aanpakken en zo sneller en meer woningen bouwen.”

In gesprek
De provincie en gemeenten hebben minister Ollongren gevraagd in deze woondeal te investeren (regeling Woningbouwimpuls), onder andere voor het verplaatsen van milieubelastende bedrijven en het verbeteren van de stations en het spoor op de lijn Amsterdam – Castricum – Alkmaar – Heerhugowaard - Hoorn. De minister beloofde onlangs aan de Tweede Kamer om in september met de regio hierover in gesprek te gaan. 
 

08 jul 2021
Samen voorsorteren op een circulaire Westfriese economie
08 jul 2021

Samen voorsorteren op een circulaire Westfriese economie

Als ondernemer wil je je klanten van dienst zijn met mooie producten. Maar wat als grondstoffen in de wereld steeds schaarser worden? Dan wordt het belangrijk om een meer toekomstbestendige, circulaire basis onder je bedrijf te leggen. Om Westfriese ondernemers daarbij te helpen, is in 2020 Circulair Westfriesland opgericht. ‘Ondernemers laten veel geld liggen door waardevolle materialen als afval weg te gooien’, aldus Barbara Harskamp.

Barbara Harskamp is als senior adviseur circulair en klimaat verbonden aan Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Op basis van haar kennis en ervaring is zij gevraagd coördinator te worden van Circulair Westfriesland. “Circulair ondernemen is meer dan het goede doen voor het milieu en de aarde, je kunt er ook geld mee verdienen. Die combinatie tastbaar maken voor Westfriese bedrijven, daar ligt mijn passie.”

Kinderschoenen
Circulair Westfriesland is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland, een samenwerking tussen de Westfriese Bedrijvengroep, Omgevingsdienst NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Westfriese gemeenten en de Rabobank. Barbara: “We richten ons met Circulair Westfriesland op bedrijven, (kennis)organisaties en overheden. Het circulair denken en doen staat in de kinderschoenen. Toch zijn er parels van ondernemers in Westfriesland die grote sprongen maken. Ook gemeenten zetten stappen met circulair inkopen en aanbesteden. We zetten in op kennis en ervaring delen, samen leren en knelpunten signaleren en waar mogelijk oplossen.”  

Betonketen
Een sprekend voorbeeld van samen kennis opdoen vindt Barbara de manier waarop de betonketen is georganiseerd. Betonketenpartners in de grond-, weg- en waterbouw buigen zich in concrete circulaire projecten over vragen als: hoe kunnen we betonproducten na gebruik terugbrengen tot monostromen (originele ingrediënten)? En als er bij aanbestedingen steeds meer circulaire eisen worden gesteld, hoe pakt dat dan uit voor elke schakel in de keten? “Ben je benieuwd naar de opbrengst van deze casussen? Kijk op www.circulairwestfriesland.nl.”

Circulaire renovatie
Thuis heeft Barbara geprobeerd een renovatie geheel circulaire uit te voeren. Dat leidde tot een lange zoektocht naar geschikte materialen en bij voorkeur biobased. Hadden ze dat eindelijk voor elkaar, bleek de ingehuurde expert er niet mee te willen werken: hij kon de kwaliteit niet garanderen. Barbara: “Het onderstreept de noodzaak van een initiatief als Circulair Westfriesland. We willen samen met ondernemers en partners laten zien wat al kan. Dat helpt bij het voorstorteren op een circulaire economie.”

Daag jezelf en ons uit!
Heb je als bedrijf circulaire ambities? Wil je ook de zorg voor het milieu koppelen aan een winstgevende bedrijfsvoering en zo de weg naar een gezonde toekomst inslaan? Maar worstel je met de vraag waar je moet beginnen? Dan ben je bij Circulair Westfriesland aan het juiste adres. Wij brengen je in contact met relevante overheden, organisaties en collega-bedrijven. Samen koppelen we jouw vraagstukken en knelpunten aan praktische oplossingen. Geïnteresseerd in deze aanpak? Neem contact op met Barbara Harskamp via e-mail info@circulairwestfriesland.nl.

03 jul 2021
'Inbreng bedrijfsleven met belangstelling lezen'
03 jul 2021

'Inbreng bedrijfsleven met belangstelling lezen'

Jan Nieuwenburg, voorzitter van het Pact van Westfriesland, kreeg vrijdag 2 juli een magazine van de Westfriese Bedrijvengroep aangeboden. In het magazine staan toekomstvisies van een tiental ondernemers en aanbevelingen op voor het bedrijfsleven belangrijke thema’s. Hiermee wil de Westfriese Bedrijvengroep samen met de ondernemingsverenigingen uit de regio de lokale politiek voeden voor hun verkiezingsprogramma’s.

‘Goed dat het bedrijfsleven zijn inbreng geeft voor de lokale verkiezingen van volgend jaar. Ik ga het magazine met belangstelling lezen. Het is een goed initiatief waarmee lokale politieke partijen hun voordeel kunnen doen. Ik nodig de politieke partijen dan ook van harte uit om het magazine te betrekken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. En wens ze daarbij veel succes’, aldus Jan Nieuwenburg, voorzitter van het Pact van Westfriesland.

Benieuwd? Het document is als PDF te lezen via www.westfriesebedrijvengroep.nl/visiedocument/

Ambitie bereik je alleen samen
De Westfriese gemeenten hebben de ambitie om in de toekomst te behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn. Een plek dus waar het niet alleen fijn wonen en werken is, maar ook een plek waar we voor elkaar zorgen. Een plek waar anderen graag op bezoek komen. Een ambitie bereik je niet zo maar. Daar is samenwerking voor nodig. Daarom werken we in het Pact van Westfriesland nauw samen met onder andere het georganiseerde bedrijfsleven. Met elkaar zorgen dat we kansen benutten en uitdagingen aanpakken.

09 jun 2021
Duurzaam Ondernemersloket: De geesten zijn rijp voor verduurzaming
09 jun 2021

Duurzaam Ondernemersloket: De geesten zijn rijp voor verduurzaming

Al sinds zijn jeugd is Bashar Al Badri bezig met duurzaamheid. Zo maakte hij een profielwerkstuk over stikstofproblematiek en studeerde hij Milieukunde. Tegelijkertijd komt Al Badri uit een nest van ondernemers. Die combinatie zorgt ervoor dat hij al jaren actief is met de verduurzaming van bedrijven. Niet zo gek dus, dat Bashar Al Badri nu benoemd is tot directeur van het Duurzaam Ondernemersloket. Een functie die hij combineert met zijn werk als verenigingsmanager voor de WBG.

Van informeren naar faciliteren
Het verduurzamen van bedrijventerreinen is niet nieuw voor Al Badri. Wel is de manier waarop je dat voor elkaar kunt krijgen flink veranderd. “Tien jaar geleden was het nog veel trekken”, aldus Bashar. “Er was weinig animo bij ondernemers. De nadruk lag op informeren en inspireren. Nu moeten we ondernemers vooral faciliteren, de geesten zijn rijp voor verduurzaming. Toch is het niet minder makkelijk. De wereld van verduurzaming is behoorlijk ingewikkeld, vooral doordat er zo veel verschillende manieren zijn om te verduurzamen. Begin je met isoleren of kies je meteen voor een warmtepomp. En waar haal je je stroom vandaan; kies je voor eigen zonnepanelen, duurzame stroom van een zonneweide of van windmolens of start je met besparen door het gebruik van LED lampen? We hoeven ondernemers niet meer te overtuigen van het belang, maar we kunnen ze wel adviseren bij het maken van keuzes en vooral om samen op te trekken.”

Beleving
Het ondernemersloket gaat daar een belangrijke rol in spelen. Al Badri schets drie richtingen: “In de eerste plaats moet we nog meer samenwerken. Met ondernemersverenigingen, intermediairs zoals brancheverenigingen, banken en gemeenten moeten we kennis en ervaringen delen. Verder gaan we ondernemers helpen om collectieven te vormen en keuzes te maken. Door het tonen van goede voorbeelden van koploperbedrijven en door succesverhalen te delen. Hoe deed de buurman het? Als je ziet hoe het bij de buurman is gelukt ben je immers eerder geneigd om zelf aan de slag te gaan en kun je er van leren. Tenslotte geloof ik in het creëren van een beleving. Daarmee brengen we het onderwerp dichterbij. Bijvoorbeeld door een top 10 te maken van ondernemers die de meeste energie besparen. Of een opstelling te maken met zonnepanelen of een warmtepomp. Door het tastbaar te maken kan iedereen zien en voelen wat het is en hoe het werkt.”

Het geven van onafhankelijk advies is een belangrijke rol voor het loket. “Natuurlijk zijn er commerciële partijen die adviseren. Maar als je een bakker vraagt wat je moet eten, zal hij altijd brood adviseren”, lacht Bashar. “Wij zeggen dus niet met wie je in zee moet gaan, maar we laten zien waar je rekening mee moet houden, wat het zou moeten kosten en welke vragen je een marktpartij moet stellen om uiteindelijk een goede keuze te maken. We helpen ondernemers zelf keuzes te maken maar kiezen niet voor hen!”

Stevige ambitie
Het Ondernemersloket heeft van de provincie Noord-Holland en van de Westfriese gemeenten financiering voor twee jaar gekregen. Is het na twee jaar klaar? Al Badri: “Onze ambitie is dat alle bedrijventerreinen in Westfriesland in 2040 energieneutraal zijn. Dat is natuurlijk niet mogelijk in twee jaar, daar hebben we meer tijd voor nodig. Over twee jaar willen we op 13 bedrijventerreinen minimaal 1 project in de lucht hebben. Ook dat is best ambitieus, maar het is echt noodzakelijk dat we vaart maken. Volgend jaar evalueren we met de provincie, het jaar daarna met de gemeenten. Ik hoop dat we dan onze meerwaarde hebben kunnen laten zien. Maar ik zal ook eerlijk zijn, als we geen enkel resultaat boeken dan moeten we er gewoon mee ophouden. Ook dat is ondernemen.”

Bashar Al Badri benadrukt nog eens het belang van samenwerking in de regio. “Dat doen we al heel goed, daarmee vallen we echt op in Noord-Holland. Maar ook dat kan beter, bijvoorbeeld met netbeheerder Liander om de toegang tot het net te borgen. Of met het onderwijs, dat een cruciale rol speelt als het gaat om het afleveren van technisch talent zoals installateurs. Die zijn keihard nodig om verduurzaming tot een succes te maken.” Maar Al Badri roept ook ambtenaren en raadsleden van de Westfriese gemeenten op om bij te dragen: “Verbeter het contact met de ondernemers in onze regio. Ga eens bij ze op bezoek. En laat het ons weten als je ondernemers tegenkomt die wij kunnen helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf.”

Kijk voor meer informatie op de website van het Duurzaam Ondernemersloket.