Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

05 mei 2022
Onderzoek naar huisvesting van buitenlandse werknemers in Westfriesland: denkt u mee?
05 mei 2022

Onderzoek naar huisvesting van buitenlandse werknemers in Westfriesland: denkt u mee?

Veel bedrijven in Westfriesland zijn afhankelijk van buitenlandse werknemers. Op dit moment is er een tekort aan huisvesting voor deze werknemers. Uit onderzoek blijkt dat in de toekomst de vraag naar buitenlandse werknemers verder gaat toenemen. De Westfriese gemeenten voeren in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de Westfriese Bedrijvengroep een onderzoek uit naar locaties waar buitenlandse werknemers kunnen worden gehuisvest. Uw inbreng is hierbij van grote waarde!

Voor wie is de enquête bedoeld?
De enquête is bedoeld voor alle inwoners, ondernemers en werkgevers van de regio Westfriesland. U kunt deze enquête invullen tot en met 6 juni 2022.

Wilt u meedenken? Vul dan de enquête in!
In de enquête kunt aangeven wat u belangrijk vindt in de zoektocht naar geschikte huisvestingslocaties. Ook kunt u plekken aanwijzen op de kaart die u geschikt vindt voor huisvestingslocaties. Uw inbreng wordt meegenomen in het verdere onderzoek, dat in de zomer wordt afgerond. De enquête is in te vullen via deze link: https://new.maptionnaire.com/q/2i3jg9wdi6t9

28 apr 2022
Wat worden de spelregels voor duurzame energieopwekking in Westfriesland?
28 apr 2022

Wat worden de spelregels voor duurzame energieopwekking in Westfriesland?

De zeven Westfriese gemeenten hebben voor het eerst samen een enquête uitgezet. Het doel: inwoners betrekken bij de vraag hoe we duurzame energieopwekking kunnen inpassen in de regio. 18.000 mensen hebben via een willekeurige steekproef een brief gekregen met het verzoek de enquête in te vullen, maar elke inwoner mag zijn mening geven.

Westfriesland wil energieneutraal worden. Dat betekent dat alle energie die de regio gebruikt uit duurzame energiebronnen komt, zoals de wind en de zon. Om dat doel te bereiken, zijn er heel veel kleine en grote maatregelen nodig op het gebied van energiebesparing, alternatieve warmte en dus ook van duurzame energieopwekking. Voor dat laatste hebben de gemeenten met elkaar een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld.

Allemaal Westfriezen

Eerder is in deze energiestrategie in overleg met inwoners en andere betrokkenen bepaald waar er mogelijkheden zijn voor de opwekking van zonne- en windenergie (de zoekgebieden). Ook hebben sommige gemeenten verklaard geen nieuwe windmolens op hun grondgebied te willen (Medemblik, Stede Broec, Hoorn en Opmeer). Dat blijft staan. Toch is de enquête bedoeld voor alle inwoners en bevat hij vragen over zonne- en windenergie. Dat is bewust. We zijn allemaal Westfriezen. De windmolens in de ene gemeente beïnvloeden ook de leefomgeving van de mensen in de andere gemeente. Het streven is om een goed regionaal beeld te krijgen.

Spelregels

De enquête moet antwoord geven op vragen als: hoe is duurzame energie goed in te passen in het Westfriese landschap? Hoe kunnen inwoners hiervan profiteren? En welke bijdrage kan het boerenerf leveren? Uiteindelijk worden de uitkomsten gebruikt om ‘spelregels’ op te stellen voor ontwikkelaars die in de zoekgebieden aan de slag willen met duurzame energie, afhankelijk van de voorwaarden die in de gemeentes al gesteld zijn (wel of geen wind).

De enquête invullen kan tot en met 15 mei 2022

Kortom, als inwoners willen aangeven wat zij belangrijk vinden aan zonne- en windenergie in Westfriesland, dan is deze enquête de uitgelezen kans. De enquête is te vinden op www.moventem.nl/westfriesland en kan ingevuld worden tot en met 15 mei. Hier staat ook een uitgebreidere toelichting over het hoe en waarom van duurzame energieopwekking in Westfriesland.

16 mrt 2022
Woonmanifestatie Westfriesland groot succes
16 mrt 2022

Woonmanifestatie Westfriesland groot succes

Donderdag 10 maart vond in het voormalige Scheringa museum in Opmeer een Woonmanifestatie plaats, georganiseerd door de regio Westfriesland en de provincie Noord-Holland. Hoog op de agenda stond het Woonakkoord, met als belangrijkste opgaven voor de komende jaren: productie, betaalbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en circulariteit.

Voor alle complexe opgaven is samenwerking een must. De Woonmanifestatie is daarom vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Bijvoorbeeld over welke resultaten inmiddels zijn bereikt, wat de komende jaren aandacht vraagt en wat we willen bereiken. Regionale afstemming is daarbij van belang; hoe kunnen gemeenten samenwerken om tot een sterke(re) regio te komen.

Inspirerend project uit de regio: het Holenkwartier
Peter Langenberg en Herman Jansen van Zeeman Vastgoed gaven een presentatie over het Holenkwartier in Hoorn. Het voormalig Philipsterrein aan de Holenweg ademt 5,2 hectare industriële historie. Het rauwe terrein vormt met haar kenmerkende industriële erfgoed de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe en verrassende stadswijk. Door de bijzondere combinatie van verschillende typen woningen, cultuur en bedrijven zal dit een echte toevoeging vormen voor Hoorn.

Paneldiscussie
In de aansluitende paneldiscussie spraken panelleden vanuit overheid en markt met elkaar over thema’s uit het Woonakkoord. Cees Loggen (gedeputeerde provincie Noord-Holland) is positief over de woningbouw in Westfriesland; alle gestelde doelen worden gehaald. Rosalien van Dolder (wethouder Koggenland) vindt samenwerken in de regio noodzakelijk om de ambitie op te pakken. Maatwerk is belangrijk, denk aan zorgwoningen en woningen voor inwoners met een verstandelijke beperking. De urgentie is groot om zaken versneld aan te pakken. Cees Tip (bestuurder Intermaris) geeft aan dat er naast nieuwbouw in de regio ook veel woningen moeten worden aangepast. Inwoners moeten 'stokoud kunnen worden in hun eigen woning'. Hier ligt een stevige verduurzamingsopgave aan ten grondslag.

Thematafels
De aanwezigen splitsten zich op aan de Thematafels. Specialisten uit de woningmarkt gingen in gesprek over onderwerpen als versnelling, wonen en zorg voor ouderen, stedelijke vernieuwing, huisvesting buitenlandse werknemers, betaalbaarheid en circulair bouwen. Per thema is aangegeven waar we staan en welke stappen we de komende tijd gaan nemen. Deelnemers konden hierop sturen en vonden de gesprekken nuttig, ook omdat duidelijk werd hoe vanuit de markt, de gemeente en de provincie tegen de onderwerpen wordt aangekeken en waar men in de praktijk tegenaan loopt.

Finale Woonchallenge Westfriesland
De regio is voortdurend op zoek naar inspiratie voor innovatie van eenpersoonshuishoudens. Studenten Bouwmanagement & Vastgoed van Hogeschool INholland bedachten oplossingen voor bedrijfsverzamelgebouw MIX in Hoorn; stuk voor stuk inspirerende voorstellen! Finalisten van ‘The Capital’ en ‘Student Island’ pitchten nog eenmaal hun woonconcept, waarna Student Island als winnaar uit de bus kwam.

Volgend jaar weer?
Tijdens de afsluitende borrel werd duidelijk dat er behoefte bestaat aan een volgende Woonmanifestatie. Goed om elkaar na twee jaar corona ook weer eens te zien! Al met al een nuttige dag voor alle aanwezigen.

Quote Marjon van der Ven (wethouder Hoorn)
'Stevige samenwerking Westfriesland zorgt voor grote woningbouwimpuls'

 

14 dec 2021
Hans-Peter Baars nieuwe voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
14 dec 2021

Hans-Peter Baars nieuwe voorzitter Westfriese Bedrijvengroep

Nieuwe voorzitter bij Westfriese Bedrijvengroep

Hans-Peter Baars, voormalig eigenaar van Ventis scheepstimmerwerk uit Enkhuizen en in 2019 MKB-ondernemer van het jaar in Noord-Holland, volgt Hans Huibers op als voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). 

Hans-Peter geeft aan veel energie en zin te hebben in deze voorzittersrol. “In mijn tijd als voorzitter van Enkhuizen Onderneemt zat ik al in het Algemeen Bestuur van de WBG en heb mede aan de basis gestaan van het huidige succesvolle model. Toen ik werd benaderd voor deze functie twijfelde ik in eerste instantie, Hans opvolgen? Maar ik ben een aanjager en een verbinder en vind het leuk om in het publiek-private krachtenveld samen met anderen mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Westfriesland.”

Veel bereikt
Scheidend voorzitter Hans Huibers kijkt met tevredenheid terug wat er is neergezet. “Ik ben trots op wat wij met team WBG hebben bereikt en blij dat er snel een opvolger is gevonden. Met de nieuwe voorzitter komt de WBG in een volgende fase. Hans-Peter heeft echte ondernemerservaring. Ik geef daarom met veel vertrouwen de voorzittershamer door.” Huibers blijft in Nibbixwoud wonen. “Ik blijf de regionale ontwikkelingen dus op de voet volgen. Daarnaast zal ik natuurlijk daar waar mogelijk een ambassadeur voor Westfriesland blijven!”

 

 

10 dec 2021
Topoverleg Noord-Holland Noord met minister Ollongren
10 dec 2021

Topoverleg Noord-Holland Noord met minister Ollongren

Minister Ollongren wil graag samenwerken met Noord-Holland Noord om aan de grote woningbouwbehoefte in de regio het hoofd te bieden. Dat gaf zij aan tijdens het digitale overleg dat zij donderdag 2 december had met bestuurders uit regio Westfriesland, de regio's Alkmaar en De Kop van Noord-Holland en de provincie. Gedeputeerde Loggen van de provincie Noord-Holland vertelde de minister dat hij graag meters wil maken om de woningbouw in Noord-Holland Noord te versnellen.

Wethouder Dijkman van de gemeente Alkmaar schetste de krachtige uitgangspositie van Noord-Holland Noord: het is fijn wonen en werken op korte afstand van de Metropoolregio Amsterdam en Schiphol. Noord-Holland Noord heeft de ambitie om het 15e Versnellingsgebied van Nederland te worden.  De regio is de laatste jaren zeer populair bij de woonconsument. De kansen die Noord-Holland Noord biedt op het gebied van wonen en bereikbaarheid, hebben de drie regio’s in 2020 samen opgeschreven in de regionale Woondeal. Die hebben zij aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook de provincie heeft de Woondeal getekend.

Noord-Holland Noord wil graag bijdragen aan de aanpak van de grote woningbouwopgave en inzetten op goed bereikbaar wonen.  De regio wil bestaande infrastructuur benutten, waardoor de investering beperkt blijft.

Samenwerkingsagenda
Het ministerie van BZK, de provincie en de 17 gemeenten in Noord - Holland Noord brengen de komende maanden met vereende krachten de complexe opgaven voor wonen en bereikbaarheid voor de hele regio in beeld. Het plan is om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een concept-samenwerkingsagenda gereed te hebben.

 

Hoorn van boven