Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

10 nov 2021
VNG-directie op werkbezoek in Westfriesland
10 nov 2021

VNG-directie op werkbezoek in Westfriesland

Op 4 november was de heer Leonard Geluk, directeur van de VNG, samen met de directieleden van de VNG, op werkbezoek in Westfriesland. Burgemeester G.J. van den Hengel van Opmeer was gastheer en dagvoorzitter.  

Tijdens het werkbezoek gingen de Westfriese bestuurders in gesprek met de directieleden van de VNG over de uitdagingen waar deze regio mee te maken heeft. Het gaat dan om de Regionale Energiestrategie, Wmo-jeugdzorg, wonen en soningbouw en de positie van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Burgemeester Van den Hengel: “Het was een inspirerend werkbezoek van de VNG aan onze regio. De middag stond in het teken van nieuwe mogelijkheden om belangrijke doelstellingen in de regionale samenwerking te realiseren.”

Westfriese bestuurders en VNG directie

10 nov 2021
Woonmanifestatie Westfriesland
10 nov 2021

Woonmanifestatie Westfriesland

Uitnodiging Woonmanifestatie Westfriesland

Als onderdeel van het Woonakkoord Westfriesland organiseren de regio Westfriesland en de provincie Noord-Holland een regionale Woonmanifestatie op vrijdag 26 november van 12:00 - 17:00 uur. De manifestatie vindt plaats in het voormalig Scheringa museum in Opmeer. Een unieke herontwikkelingslocatie die binnenkort getransformeerd wordt naar een wooncomplex. 

Tijdens deze netwerkbijeenkomst voor overheid en (regionale) marktpartijen staan samenwerking en het delen van woonopgaven uit de praktijk centraal. Dagvoorzitter Lex Brans bespreekt samen met een panel de thema’s uit het Woonakkoord, Zeeman Vastgoed neemt ons mee in de ontwikkeling van het Holenkwartier en de finalisten van de regionale Woonchallenge presenteren hun ideale woonconcept voor jongeren. 

Thematafels 
Tijdens de manifestatie staat bovendien het gesprek tussen markt en overheid centraal. De thematafels tijdens de Woonmanifestatie zijn: 

 • Versnelling en de bouwopgave: Over plancapaciteit, gebiedsontwikkeling en de samenwerking tussen markt en gemeente.
 • Wonen en zorg voor ouderen: Hoe kunnen we enerzijds langer zelfstandig thuis wonen en anderzijds de doorstroom bevorderen?
 • Stedelijke vernieuwing: Over de aanpak van kwetsbare buurten.
 • Duurzaamheid: Is het mogelijk om bij gelijkblijvende woonlasten een woning te bouwen die gebouwd is met circulaire materialen; bestand is tegen klimaatverandering; een positief effect heeft op de biodiversiteit en net zoveel energie opwekt als er wordt gebruikt? 
 • Huisvesting buitenlandse werknemers: Hoe zorgen we voor voldoende woonvoorzieningen voor buitenlandse werknemers, in balans met de omgeving?
 • Betaalbaarheid: Hoe kunnen we betaalbaarheid stimuleren? Hoe maken we middenhuur en het koopsegment betaalbaar?

Programma vrijdag 26 november 2021 
12:00 - 13:00 uur inloop en netwerklunch
13:00 - 16:00 uur
- Introductie door dagvoorzitter Lex Brans 
- Zeeman Vastgoed over de ontwikkeling van het Holenkwartier
- Een panelinterview over thema’s uit het Woonakkoord met marktpartijen uit de regio, BZK, provincie Noord-Holland en de Westfriese regio
- Samen in gesprek aan de thematafels
- De finale van de regionale Woonchallenge
16:00 - 17:00 uur netwerkborrel

Locatie 
Het voormalig Scheringa museum in Opmeer, Breestraat 11, 1716 DA

Coronamaatregelen
Houd er rekening mee dat de locatie alleen toegankelijk is met een geldige QR-code in de CoronaCheck app. Op locatie houden we zoveel als mogelijk rekening met het dringende advies van 1,5 meter afstand. Daarnaast hanteren we de coronamaatregelen die op moment van de woonmanifestatie gelden.

Mogen wij u 26 november verwelkomen?
Klik hier om u aan te melden voor de Woonmanifestatie.

24 sep 2021
Westfriesland via WerkSaam aangesloten als Global Goals regio
24 sep 2021

Westfriesland via WerkSaam aangesloten als Global Goals regio

Logo Westfriesland4GlobalGoals

 

Westfriesland is via WerkSaam officieel een Global Goals regio. Dat betekent dat WerkSaam Westfriesland namens de zeven Westfriese gemeenten is aangesloten op het programma Gemeenten4GlobalGoals van VNG International.  

De Verenigde Naties hebben de Global Goals – duurzame ontwikkeldoelen – opgesteld. Alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties hebben hier op 25 september 2015 voor getekend. Zij maken zich hard om bij te dragen aan zeventien mondiale doelen die bijdragen aan duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit. Als iedereen daaraan werkt, dragen we er met elkaar aan bij om van de wereld een betere plek te maken. 

Welke Global Goals?
Namens de zeven Westfriese gemeenten draagt WerkSaam Westfriesland actief bij aan zeven van de zeventien doelen: 

 • 1. Geen armoede 
 • 2. Geen honger 
 • 3. Goede gezondheid en welzijn 
 • 8. Eerlijk werk, economische groei 
 • 10. Ongelijkheid verminderen 
 • 12. Verantwoorde consumptie en productie 
 • 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

Meer informatie over WerkSaam en Global Goals leest u op de website van WerkSaam

23 sep 2021
Samenwerking belangrijk om laaggeletterden te bereiken en helpen
23 sep 2021

Samenwerking belangrijk om laaggeletterden te bereiken en helpen

Mariska Woudenberg van Taalhuis Westfriesland vertelt over de aanpak in de regio

 

’Ik ben mijn leesbril vergeten’ of ’ik vul dat formulier thuis wel even in’. Veelvoorkomende uitwegen van laaggeletterden. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en/of rekenen. Het percentage laaggeletterden is in Westfriesland met 17% hoger dan het landelijk gemiddelde van 12%. En daar moeten we iets aan doen, vinden de zeven Westfriese gemeenten en samenwerkingspartners. De aanpak van laaggeletterdheid is daarom een van de bestuurlijke opgaven binnen het Pact van Westfriesland 7.1.

Wethouder Kholoud al Mobayed (Hoorn): ‘De regio vindt dat iedereen onderdeel moet kunnen zijn van de samenleving. Voor een inwoner die laaggeletterd is, kan dat moeilijker zijn. Taal is zo belangrijk om deel te nemen aan de samenleving. Het missen van een basisvaardigheid zoals lezen heeft grote invloed op het dagelijks leven. Mensen worden er kwetsbaar door. Om laaggeletterdheid op te sporen en tegen te gaan, is een goede verbinding nodig met alle beleidsonderdelen binnen het sociaal domein en onze partners zoals het bedrijfsleven en WerkSaam Westfriesland.’

Wethouder Lydia Groot (Stede Broec): ‘De zeven gemeenten willen dat elke Westfries met onvoldoende basisvaardigheden een goed passend taalaanbod van goede kwaliteit ontvangt en zo geholpen wordt. Hij of zij kan op eigen niveau basisvaardigheden ontwikkelen om zo helemaal mee te kunnen doen in onze maatschappij. Het percentage laaggeletterden is in Westfriesland hoger dan het landelijk gemiddelde. Met de sterke, gezamenlijke aanpak willen we dat veranderen.’

Hulp bij lezen

Afbeelding ter illustratie: hulp krijgen bij lezen of schrijven

Taalhuis Westfriesland
Om iedereen op zijn of haar niveau te helpen met de basisvaardigheden, heeft de regio Taalhuis Westfriesland een krachtige regie- en coördinatiefunctie op de uitvoering gegeven. We spraken met Mariska Woudenberg van Taalhuis Westfriesland.

Mariska: ‘Taalhuis Westfriesland is al een aantal jaar betrokken om laaggeletterdheid te verminderen. Waar de gemeenten de regie hebben, zijn wij aan zet voor de uitvoering. Wij werken samen met alle aanbieders op het gebied van basisvaardigheden, zoals met Stichting Netwerk en de bibliotheken om het juiste aanbod te verzorgen. En dat gaat goed. We kennen elkaar en de laatste jaren gaat het afstemmen steeds beter. We zorgen daardoor dat er minder overlap is in het aanbod, maar dat we elkaars aanbod juist aanvullen. En we kijken samen goed naar de doelgroep. Welke vragen leven er? Hoe kunnen we de Westfriese inwoner beter helpen? En waar is iedereen mee bezig?’.

Structuur klopt
Ook de samenwerking met de regio verloopt goed, vertelt Mariska. ‘Dat komt doordat er een duidelijke visie is en daar ook op wordt gestuurd. De structuur klopt steeds meer. Iedereen gaat telkens beter in de eigen expertise en rol zitten. De beleidskant en praktijk komt samen en we gaan gelijk op. Dat is belangrijk voor de samenwerking. Daarom klopt voor ons de laatst vastgestelde beleidsnotitie ook. We zijn hier bij betrokken geweest en kijken positief terug op het traject.’

Cruciale samenwerking
Dat beleid en praktijk samenkomen, is ook nodig. Want de uitdaging is om de laaggeletterde Nederlander te bereiken. ‘Deze doelgroep is lastiger te bereiken dan de ‘anderstaligen’. Je bent geboren en getogen in Nederland en toch kun je niet goed lezen of schrijven. En daar schamen mensen zich voor. Mensen zijn vaak onzichtbaar totdat er in hun leven iets veranderd, zoals het verliezen van de partner of een baan. We moeten met elkaar zorgen dat we laaggeletterdheid leren herkennen en goed kunnen doorverwijzen naar de juiste begeleiding. De samenwerking met de gemeenten daarin is cruciaal. De professionals die werken in de WMO, schuldhulpverlening, bij WerkSaam of UWV spelen een belangrijke rol: zij verwijzen door naar ons, Taalhuis Westfriesland. Maar ook dat blijft lastig. Het herkennen van laaggeletterdheid is ook een moeilijke opgave. Juist omdat mensen het zo goed weten te verbergen. Vanuit Taalhuis Westfriesland willen we daarom ook meer investeren in de cursus om laaggeletterdheid te herkennen en naar de juiste instantie doorverwijzen. Daar is echt winst te behalen. En ook welzijnsorganisaties kunnen hier een rol in spelen. Ook zij kunnen het probleem signaleren en doorverwijzen naar ons.’ 

Trots
Mariska sluit het gesprek af met waar zij trots op is. ‘Ik ben het meest trots op de samenwerking tussen alle aanbieders op het gebied van basisvaardigheden, de zeven gemeenten en WerkSaam. Samen zetten we een samenwerkingsstructuur neer waarin we de Westfriese inwoner centraal stellen en ondersteuning bieden dat aansluit bij de vraag.’  

22 sep 2021
Overlijden Hendrik Stoker
22 sep 2021

Overlijden Hendrik Stoker

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van oud-wethouder uit Opmeer

Hendrik Stoker

De heer Stoker was van 2010 tot en met 2018 deelnemer van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie in regio Westfriesland. Wij herinneren hem als een collegiale bestuurder die de regio belangrijk vond en daarin investeerde. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet voor onze mooie regio. En wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.