Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

02 jul 2020
WBG presenteert plan voor huisvesting buitenlandse werknemers
02 jul 2020

WBG presenteert plan voor huisvesting buitenlandse werknemers

Op 2 juli ontving de voorzitter van het Pact van Westfriesland, Jan Nieuwenburg, het plan ‘Please in my backyard’ uit handen van Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). Het plan geeft een uitgewerkt voorstel voor het huisvesten van buitenlandse werknemers in de regio Westfriesland. Het plan is opgesteld door een werkgroep van de WBG bestaande uit bedrijven (inleners), uitzendbureaus, ontwikkelaars en de FNV. Jan Nieuwenburg: Het is een goede zaak dat er binnen Westfriesland brede steun is om werk te maken van fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse werknemers. Net als de bedrijven zijn ook de zeven gemeenten in Westfriesland zich zeer bewust van de noodzaak om dit vraagstuk op te lossen". Hij gaf aan het plan samen met de andere Westfriese gemeenten serieus te bestuderen.

Meer weten? Bekijk de presentatie op de website van de Westfriese Bedrijvengroep

 

Overhandiging Please in my backyard

v.l.n.r. Bart Plaatje - vertegenwoordiger FNV, Jeannette Chakour - vertegenwoordiger Uitzendbureaus, Jan Nieuwenburg – voorzitter Pact van Westfriesland en Hans Huibers – voorzitter Westfriese Bedrijvengroep

29 jun 2020
Bedankt en houd vol
29 jun 2020

Bedankt en houd vol

Via een advertentie in het Noord-Hollands Dagblad van 27 juni werd de inwoners van Westfriesland een hart onder de riem gestoken. De zeven burgemeesters van de Westfriese gemeenten lieten weten trots te zijn op de manier waarop de Westfriezen zijn omgegaan met de beperkingen die het Corona virus met zich heeft meegebracht. Tegelijkertijd deden de burgemeesters de oproep om vooral nog even vol te houden. Door verstandig te zijn, afstand te houden en de hygiëneregels te blijven volgen.

'bedankt en houd vol' advertentie over Corona

15 jun 2020
Zorgaanbieders halen eerste post-hbo opleiding naar Westfriesland
15 jun 2020

Zorgaanbieders halen eerste post-hbo opleiding naar Westfriesland

Dinsdagmiddag 9 juni hebben zorgaanbieders Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep samen met Hogeschool Inholland een intentieovereenkomst ondertekend voor de start van een post-hbo opleiding. Een uniek moment voor de regio en een eerste aanzet voor hoger onderwijs aanbod in Westfriesland.

Lees meer op de website van TalentAcademy Westfriesland

Ondertekening intentieverklaring nieuwe post-hbo opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie

Foto: Guillaume Groen Fotografie

08 jun 2020
Zorg- en taxivervoer in aangepaste vorm opgestart
08 jun 2020

Zorg- en taxivervoer in aangepaste vorm opgestart

Vanaf maandag 8 juni 2020 is het zorg- en taxivervoer in Westfriesland in aangepaste vorm van start gegaan. De vervoersorganisaties zijn blij onze inwoners weer van dienst te kunnen zijn. Wel zijn er extra maatregelen genomen om dit veilig en goed te laten verlopen. De maatregelen gelden voor alle vervoersvormen: van Regiotaxi, Wmo-vervoer, ziekenvervoer tot dagbesteding voor volwassenen en jongeren. Cliënten van deze vervoersvormen zijn persoonlijk geïnformeerd over de richtlijnen.

Maatregelen
Om inwoners veilig te vervoeren, wordt vooraf een gezondheidscheck gedaan en is het dragen van een mondkapje verplicht. Er wordt zoveel mogelijk met vast groepen gereden en er geldt een maximale bezetting van twee reizigers in de auto en vier in een busje. Chauffeurs zullen de tijd nemen om zorgvuldig om te kunnen gaan met de richtlijnen. Hierdoor kan het langer duren om reizigers te helpen bij het in- en uitstappen. Voor bagage geldt dat dit is toegestaan, maar scootmobiels kunnen helaas niet mee vervoerd. De betrokken organisaties maken daarnaast afspraken met de zorg- en onderwijsinstellingen om het halen en brengen zo soepel als mogelijk te laten verlopen.

Begeleider

Van begeleiders wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van het taxipersoneel en het voertuig. Is het noodzakelijk dat de begeleider meereist? Dan het liefst zo veel mogelijk dezelfde persoon mee laten reizen. Daarnaast is het belangrijk dat hij of zij geen klachten heeft en een mondkapje draagt tijdens de rit. Zo blijft het risico op verspreiding van het coronavirus laag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met Team Doelgroepenvervoer Westfriesland via 0229-252 200 of via e-mail doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl of met de BIOS-groep via 010- 010-280 81 80.

20 mei 2020
Regiogemeenten compenseren extra kosten zorgaanbieders door coronacrisis
20 mei 2020

Regiogemeenten compenseren extra kosten zorgaanbieders door coronacrisis

De coronacrisis vraagt veel van iedereen. Dat geldt zeker ook voor zorgaanbieders en hun zorgpersoneel. In deze onzekere tijd is van hen een maximale inspanning nodig om zorg te blijven verlenen aan vaak kwetsbare inwoners. Daarom komt de regio met een steunpakket om hen te compenseren voor de extra zorgkosten en omzetverlies door de coronacrisis. De regio wil zo voorkomen dat zorgaanbieders omvallen. Met deze steun kan de nodige zorg doorgaan.

Deze week stemden de zeven colleges in de regio in het met financiële steunpakket, dat voortvloeit uit de landelijke afspraken. De regio zal drie verschillende soorten steunmaatregelen uitvoeren. Het gaat om:

  1. Vergoeding van aantoonbaar omzetverlies door de coronamaatregelen van de maanden maart, april en mei.
  2. Vergoeden van zorg in aangepaste vorm door de richtlijnen van het RIVM te volgen;
  3. Vergoeden van overduidelijke meerkosten als gevolg van de coronacrisis;

Om zorg zoveel mogelijk te continueren compenseerden de regiogemeenten eerder al aangepaste en creatieve vormen van zorg. Dit zolang dit veilig is voor zowel de inwoner die zorg krijgt als de zorgverlener. Voorbeelden hiervan zijn het doen van boodschappen in plaats van de woning schoonmaken of therapie geven via beeldbellen of buiten tijdens een wandeling. De regio vergoedt met de genomen steunmaatregelen ook op voorhand ingeschatte omzetverlies en extra aantoonbare gemaakte kosten door de coronacrisis. Zorgaanbieders zullen in eerste instantie worden gecompenseerd voor de afgelopen drie maanden met mogelijkheid tot verlenging. De gecontracteerde zorgaanbieders worden hier uitgebreid over geïnformeerd.

‘Vergoeden is door onzekerheid crisis nodig’
Wethouders zorg, Marjon van der Ven (Hoorn) en Win Bijman (Koggenland) vinden dit steunpakket passend.

Van der Ven: ‘De coronacrisis vraagt veel van de zorgaanbieders en zorgprofessionals. Zij staan voor de uitdaging om zorg en ondersteuning te leveren aan onze inwoners volgens de richtlijnen van het RIVM. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vanuit het Rijk is bedoeld voor ondernemers, maar niet voor zorgaanbieders. Daarom is dit aparte steunpakket een passende oplossing Een speciaal kernteam zal de zorgaanbieders begeleiden in dit proces.’

Bijman: ‘We kiezen er bewust voor om nu al te vergoeden voor de eerste inschatting van het omzetverlies dit jaar. Dat is gezien de onzekerheid van de crisis echt nodig. Daarmee ontvangen zorgaanbieders die momenteel minder inkomsten hebben, in ieder geval aanvullend geld om vaste lasten te kunnen betalen. Op basis van de gemaakte kosten en omzetverlies verrekenen we de uiteindelijke vergoeding dan aan het einde van het jaar. Daarmee willen we ook overcompensatie of onterechte vergoeding voorkomen.’

Steunpakket voor doorlopende zorg

Vanaf 1 januari 2020 wordt in Westfriesland gewerkt volgens het principe waarbij centraal staat met welke resultaten de inwoner tevreden is. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Juist nu, tijdens de coronacrisis, geeft dit meer flexibiliteit om zorg anders te leveren, zolang de inwoner daarmee instemt en het past bij de doelen uit het zorgplan. Desondanks kan niet alle zorg doorgaan, waardoor zorgaanbieders omzet mislopen. De steunmaatregelen zijn vooral hiervoor bedoeld.