Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

11 okt 2022
Westfriese bedrijven krijgen hulp bij verduurzamen bedrijfspanden
11 okt 2022

Westfriese bedrijven krijgen hulp bij verduurzamen bedrijfspanden

De provincie, de Westfriese gemeenten, het Duurzaam Ondernemersloket, De Westfriese Bedrijvengroep en Omgevingsdienst NHN tekenden op 11 oktober de Greendeal bedrijventerreinen “Wij gaan voor energieneutraal”.  In de deal spraken ze af ondernemers die stappen zetten in hun energietransitie te ontzorgen. Zo stimuleren ze gezamenlijk de energietransitie op de Westfriese bedrijventerreinen.

Voor bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas gebruiken, geldt een energiebesparingsplicht. Dit betekent dat ze alle energiebesparende maatregelen die ze binnen 5 jaar terug kunnen verdienen móeten uitvoeren.

Energiebesparingsakkoord
Om de organisatie van deze energiebesparingsplicht op orde te brengen is in januari 2022 een Provinciaal Energiebesparingsakkoord Bedrijven Noord-Holland afgesloten. Provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zetten in op een combinatie van stimulerend toezicht en handhaving en ondersteuning van het bedrijfsleven. In Westfriesland maakten de verschillende partijen afspraken hoe dit energieakkoord uitgevoerd gaat worden. Zowel de Omgevingsdienst NHN als het Duurzaam Ondernemersloket krijgen hierin een belangrijke rol. Dit is vastgelegd in de Greendeal “Wij gaan voor energieneutraal”.

De Slimme Energiesprong
De Greendeal houdt in dat ondernemers kunnen deelnemen aan de Slimme ‘Energiesprong’ van het Duurzaam Ondernemersloket. Zij krijgen dan tijdelijk geen controles op de energiebesparingsplicht van de Omgevingsdienst NHN. In plaats daarvan krijgen ze een uitgebreide energiescan en audit vanuit het Loket aangeboden. Deze scan kijkt naar álle maatregelen die kunnen worden toegepast om energie te besparen, inclusief de verplichte maatregelen. Met daarbij nog een begeleiding voor de uitvoering. Het Loket informeert de Omgevingsdienst NHN over bedrijven die deelnemen aan de Slimme Energiesprong.
Het komende halfjaar wordt gezien als een pilotperiode. De Omgevingsdienst NHN gaat vervolgens samen met het Loket beoordelen of het stimuleren via de Slimme Energiesprong waardevol en effectief is bij het laten voldoen van bedrijven aan de Energiebesparingsplicht.

Over het Duurzaam Ondernemersloket
Het Duurzaam Ondernemersloket is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, de Westfriese gemeenten, de Westfriese Bedrijvengroep, stichting Parkmanagement Hoorn en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Het loket ondersteunt ondernemers op bedrijventerreinen bij het verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal maken van hun bedrijf en hun bedrijfspand. Hierbij gaat het om het besparen op energiekosten, maar ook om het benutten van kansen als het gaat om toekomstbestendige bedrijventerreinen. Om bedrijven te helpen bij het verduurzamen van hun pand heeft het Loket de Energiesprong geïntroduceerd. Een traject van advies, ondersteuning, uitvoering en begeleiding, waarbij ondernemers maximaal worden ontzorgd in het verduurzamen van hun bedrijf.

Werkbezoek gedeputeerde staten ondertekening Greendeal

Op de foto van links naar rechts: Evelien Babbé (Omgevingsdienst NHN), Bas Koeten (Stichting Energieneutrale Bedrijventerreinen), Lucinda Hoogewerf (WBG), Harry Nederpelt (Gemeente Medemblik) en Edward Stigter (Gedeputeerde Staten)

07 okt 2022
Beleef regio Westfriesland!
07 okt 2022

Beleef regio Westfriesland!

‘Geniet van het IJsselmeer en Markermeer, ontdek historisch Holland en beleef de Omringdijk en de weidse polders.’ Met deze uitnodigende boodschap werd de regio Westfriesland groots op de kaart gezet tijdens de 50 Plus Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Een trotse uiting van samenwerking tussen de regio en haar partners.

Inzetten op de beleving van regio Westfriesland
Toerisme en recreatie zijn van groot belang voor onze regio, zowel voor bewoners als ondernemers. Door samen te werken met diverse partners en snel schakelen hebben we regio Westfriesland als aantrekkelijke bestemming kunnen presenteren op de 50 Plus Beurs. Holland Boven Amsterdam was verantwoordelijk voor de realisatie. Holland Boven Amsterdam houdt zich bezig met de ontwikkeling, branding en marketing van de bestemming Noord-Holland Noord. Het is een initiatief van meerdere samenwerkende gemeenten, waaronder Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Andere partners van Westfriesland zijn Visit Medemblik, Ik hou van Hoorn, Westfries Museum, Museum van de Twintigste Eeuw en het Zuiderzeemuseum.

Mooie en veelzijdige regio Westfriesland
Een enthousiast beursteam vertelde aan ongeveer 60.000 bezoekers hoe mooi en veelzijdig de regio Westfriesland is. De prachtige beursstand trok veel bekijks van bezoekers en televisie. Je kon er plaatsnemen op een leugenbankje van het Zuiderzeemuseum en via een koptelefoon prachtige oude verhalen luisteren. ‘Of bekijken hoe een 17e eeuws kostuum van het Westfries Museum jou staat; hilarisch leuk voor iedereen,’ vertelt Anja Ippel, Toeristisch Marketing Coördinator van de gemeente Medemblik.

Brochure Beleef regio Westfriesland
Regio Westfriesland is een prachtige plek om te recreëren en dat laten we zien in de nieuwe brochure ‘Beleef Westfriesland’. De brochure, inclusief winactie ‘Win een weekendje weg’, was erg populair tijdens de 50PlusBeurs en is binnenkort ook verkrijgbaar bij diverse toeristische locaties in de regio.

Meer informatie en tips zijn te vinden op BeleefWestfriesland.nl. Hier kun je ook de nieuwste editie gratis downloaden van het fiets- en wandelboekje 2022 (Ontdek de mooiste routes) en de Regiokaart van Holland boven Amsterdam.

=> Op zondag 9 okt komt Anja Ippel vanaf 12.00 uur op televisie bij het programma Life is Beautiful op RTL4.

12 sep 2022
Veel energie en inspiratie tijdens heidag Westfriese colleges
12 sep 2022

Veel energie en inspiratie tijdens heidag Westfriese colleges

We staan voor forse uitdagingen. De huidige maatschappelijke opgaven overschrijden onze gemeentegrenzen en vragen om een krachtige regionale samenwerking. Met het Pact van Westfriesland hebben we mooie stappen gezet: alle activiteiten in het uitvoeringsprogramma van het Pact zijn opgepakt. Het is nu tijd voor concrete acties en resultaten. Focus aanbrengen in onze ambities. Nu de colleges gevormd zijn is dit een uitgelezen moment om met elkaar de samenwerkingsagenda voor de nieuwe bestuursperiode te bepalen.

Focus aanbrengen
Op 1 september waren daarom alle 7 Westfriese colleges aanwezig bij Avontuur-Blachere in Wijdenes. Deze interactieve dag had als doel de samenwerking te concretiseren en focus aan te brengen in onze ambitie. Wat kunnen maatschappelijke partners inbrengen? Wat hebben zij van gemeenten nodig? Wat hebben wij van partners en van elkaar nodig om resultaten te boeken? Hoe kan een regiodeal onze ambities ondersteunen?

Greep uit het dagprogramma

  • Dagvoorzitter Armand van de Laar (wethouder Rijswijk) in gesprek met Jan Nieuwenburg en Monique Bonsen over de doorontwikkeling van het Pact van Westfriesland
  • Inspiratiesessie door Gijs Ooms (directeur Avontuur)
  • Input van maatschappelijke partners over regionale opgaven en wensen voor focus
  • Informatie over aanpak van een regiodeal van René Verhulst (burgemeester van Ede)
  • In werkgroepen aan de slag om focus aan te brengen en te verkennen wat we van elkaar nodig hebben. En ook het bepalen van acties en vervolgafspraken.

Samen een bijdrage leveren aan de regio
Alle bestuurders, in welke rol dan ook, hebben hieraan een bijdrage geleverd. Dat is belangrijk, want het gaat namelijk over de samenwerkingsagenda voor de komende bestuursperiode. Fijn om te merken dat deze noodzaak werd gezien, want bijna iedereen was aanwezig.

» Bekijk de video voor een sfeerimpressie van deze dag

15 jul 2022
Nieuwe zendtijdtoewijzing lokale omroep West-Friesland
15 jul 2022

Nieuwe zendtijdtoewijzing lokale omroep West-Friesland

Op 3 april 2023 verloopt de huidige zendtijdtoewijzing aan Streekomroep West-Friesland, beter bekend als WeeFF. Partijen die na 3 april 2023 in aanmerking willen komen voor de nieuwe periode van zendtijdtoewijzing moeten vóór 3 oktober 2022 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Het gaat dan om de zendtijdtoewijzing voor de komende 5 jaar in de zeven West-Friese gemeenten.

Vereisten lokale publieke media-instelling

Een lokale publieke media-instelling word je niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor de zendtijdtoewijzing moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moeten de statuten van de lokale omroep aan de Mediawet 2008 voldoen. Daarin staat bijvoorbeeld dat een omroep dient te beschikken over een programmabeleidbepalend orgaan (pbo), dat bepaalt welk programmabeleid de omroep zal voeren.

Voorkeur Westfriese gemeenten

In 2018 is voor het eerst in regio Westfriesland een lokale omroep aangewezen, die functioneert in alle zeven gemeenten: Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Koggenland, Opmeer en Hoorn. De voorkeur van deze gemeenten is om opnieuw collectief één omroep aan te dragen voor de zendtijdtoewijzing en niet in iedere gemeente een afzonderlijke lokale omroep.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Een aanvraag om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling moet de volgende gegevens bevatten:

  • een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten;
  • een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente, van waaruit de leden van het pbo worden benoemd;
  • een overzicht van de leden van het pbo;
  • een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid.

Omdat de gemeenteraad een goed advies moet kunnen geven aan het Commissariaat, verdient het aanbeveling met de aanvraag ook een beleidsplan en een overzicht van de leden van het bestuur mee te sturen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure verwijzen wij u naar de website van het Commissariaat voor de Media: Lokale omroep beginnen | Commissariaat voor de media (cvdm.nl)

29 jun 2022
Met trots kennis laten maken met regio Westfriesland tijdens VNG Jaarcongres
29 jun 2022

Met trots kennis laten maken met regio Westfriesland tijdens VNG Jaarcongres

Plenaire zaal met spreker

Foto: VNG Connect

Op 28 en 29 juni 2022 vond het VNG Jaarcongres in regio Westfriesland plaats. Prachtig weer, unieke locaties en verdiepende kennissessies zorgden voor een geslaagd VNG Jaarcongres. Maar liefst 2500 congresbezoekers leerden Westfriesland op veelzijdige manieren kennen.

De zeven samenwerkende Westfriese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) kijken enorm trots terug op een geslaagd jaarcongres. De regio heeft zich op unieke wijze kunnen presenteren. Onder andere in samenwerking met elkaar, maatschappelijke partners, bedrijven en horecaondernemers.

Deelcongressen in regio
De afgelopen twee dagen hebben de bezoekers op meerdere manieren de regio beleefd. In het middagprogramma gingen de 2500 bezoekers verspreid over zo’n 45 deelcongressen te regio in. Deze deelcongressen hadden maatschappelijke thema’s en draaiden vooral om kennisdelen. Ook kregen organisaties en bedrijven de gelegenheid om zichzelf te presenteren. Zo organiseerden zorgorganisatie Omring en zaadveredelingsorganisatie Seed Valley een deelcongres. De locaties waar de sessies plaatsvonden, waren de parels van onze regio, zoals theaterkerk Hemels in Twisk en veel bedrijven zoals Avontuur in Wijdenes. Zie ook de video over de deelcongres over het raakvlak van jeugdzorg en onderwijs in Inclusief Kindercentrum De Droomgaard in Avenhorn.

Westfriese beleving
Het avondprogramma zorgde tevens voor een echte Westfriese beleving. Voor het diner, dat werd verzorgd door Famous Flavours en NH Events, zijn producten afgenomen van telers en ondernemers uit Westfriesland. Het was een echt Westfries diner. Bijvoorbeeld met boerenbrood van Bakkerij Raat uit Medemblik, Komkommer van Tuingoed Bonater uit Venhuizen en biologisch ‘Skoftig lekker ijs’ van Schapenstreek uit Lutjebroek. Leerlingen van Tabor College d’Ampte en SG Newton en jongeren van Jongerenwerk Opmeer hielpen in de de keuken en bediening. In Schouwburg het Park werden bezoekers voorzien van regionale happen en dranken, zoals sappen van een fruitkwekerij en kaas van een kaasboer van Westfriese bodem. Ook het entertainment is verzorgd door enkel Westfriese talenten.

Impuls regionale economie
Al met al is het congres is een impuls voor de regionale economie. Denk bijvoorbeeld aan de volle hotels in de regio. Het is een unieke kans geweest om Westfriesland op de kaart te zetten bij een grote doelgroep in één keer. We zijn ervan overtuigd dat we de 2500 congresbezoekers hebben laten kennismaken met al het moois dat de regio te bieden heeft. Hiermee zeggen we met trots: kom vooral nogmaals naar de regio!

Over VNG Jaarcongres
Het VNG Jaarcongres is het jaarlijkse, meerdaagse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma bestond uit vier onderdelen: een centraal congres in IJsbaan De Westfries, een middagprogramma op zo’n 45 locaties in de regio, een avondprogramma in en rondom Schouwburg het Park en de Algemene Ledenvergadering van de VNG.