Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

15 jul 2022
Nieuwe zendtijdtoewijzing lokale omroep West-Friesland
15 jul 2022

Nieuwe zendtijdtoewijzing lokale omroep West-Friesland

Op 3 april 2023 verloopt de huidige zendtijdtoewijzing aan Streekomroep West-Friesland, beter bekend als WeeFF. Partijen die na 3 april 2023 in aanmerking willen komen voor de nieuwe periode van zendtijdtoewijzing moeten vóór 3 oktober 2022 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Het gaat dan om de zendtijdtoewijzing voor de komende 5 jaar in de zeven West-Friese gemeenten.

Vereisten lokale publieke media-instelling

Een lokale publieke media-instelling word je niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor de zendtijdtoewijzing moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moeten de statuten van de lokale omroep aan de Mediawet 2008 voldoen. Daarin staat bijvoorbeeld dat een omroep dient te beschikken over een programmabeleidbepalend orgaan (pbo), dat bepaalt welk programmabeleid de omroep zal voeren.

Voorkeur Westfriese gemeenten

In 2018 is voor het eerst in regio Westfriesland een lokale omroep aangewezen, die functioneert in alle zeven gemeenten: Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Koggenland, Opmeer en Hoorn. De voorkeur van deze gemeenten is om opnieuw collectief één omroep aan te dragen voor de zendtijdtoewijzing en niet in iedere gemeente een afzonderlijke lokale omroep.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Een aanvraag om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling moet de volgende gegevens bevatten:

  • een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten;
  • een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente, van waaruit de leden van het pbo worden benoemd;
  • een overzicht van de leden van het pbo;
  • een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid.

Omdat de gemeenteraad een goed advies moet kunnen geven aan het Commissariaat, verdient het aanbeveling met de aanvraag ook een beleidsplan en een overzicht van de leden van het bestuur mee te sturen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure verwijzen wij u naar de website van het Commissariaat voor de Media: Lokale omroep beginnen | Commissariaat voor de media (cvdm.nl)

29 jun 2022
Met trots kennis laten maken met regio Westfriesland tijdens VNG Jaarcongres
29 jun 2022

Met trots kennis laten maken met regio Westfriesland tijdens VNG Jaarcongres

Plenaire zaal met spreker

Foto: VNG Connect

Op 28 en 29 juni 2022 vond het VNG Jaarcongres in regio Westfriesland plaats. Prachtig weer, unieke locaties en verdiepende kennissessies zorgden voor een geslaagd VNG Jaarcongres. Maar liefst 2500 congresbezoekers leerden Westfriesland op veelzijdige manieren kennen.

De zeven samenwerkende Westfriese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) kijken enorm trots terug op een geslaagd jaarcongres. De regio heeft zich op unieke wijze kunnen presenteren. Onder andere in samenwerking met elkaar, maatschappelijke partners, bedrijven en horecaondernemers.

Deelcongressen in regio
De afgelopen twee dagen hebben de bezoekers op meerdere manieren de regio beleefd. In het middagprogramma gingen de 2500 bezoekers verspreid over zo’n 45 deelcongressen te regio in. Deze deelcongressen hadden maatschappelijke thema’s en draaiden vooral om kennisdelen. Ook kregen organisaties en bedrijven de gelegenheid om zichzelf te presenteren. Zo organiseerden zorgorganisatie Omring en zaadveredelingsorganisatie Seed Valley een deelcongres. De locaties waar de sessies plaatsvonden, waren de parels van onze regio, zoals theaterkerk Hemels in Twisk en veel bedrijven zoals Avontuur in Wijdenes. Zie ook de video over de deelcongres over het raakvlak van jeugdzorg en onderwijs in Inclusief Kindercentrum De Droomgaard in Avenhorn.

Westfriese beleving
Het avondprogramma zorgde tevens voor een echte Westfriese beleving. Voor het diner, dat werd verzorgd door Famous Flavours en NH Events, zijn producten afgenomen van telers en ondernemers uit Westfriesland. Het was een echt Westfries diner. Bijvoorbeeld met boerenbrood van Bakkerij Raat uit Medemblik, Komkommer van Tuingoed Bonater uit Venhuizen en biologisch ‘Skoftig lekker ijs’ van Schapenstreek uit Lutjebroek. Leerlingen van Tabor College d’Ampte en SG Newton en jongeren van Jongerenwerk Opmeer hielpen in de de keuken en bediening. In Schouwburg het Park werden bezoekers voorzien van regionale happen en dranken, zoals sappen van een fruitkwekerij en kaas van een kaasboer van Westfriese bodem. Ook het entertainment is verzorgd door enkel Westfriese talenten.

Impuls regionale economie
Al met al is het congres is een impuls voor de regionale economie. Denk bijvoorbeeld aan de volle hotels in de regio. Het is een unieke kans geweest om Westfriesland op de kaart te zetten bij een grote doelgroep in één keer. We zijn ervan overtuigd dat we de 2500 congresbezoekers hebben laten kennismaken met al het moois dat de regio te bieden heeft. Hiermee zeggen we met trots: kom vooral nogmaals naar de regio!

Over VNG Jaarcongres
Het VNG Jaarcongres is het jaarlijkse, meerdaagse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma bestond uit vier onderdelen: een centraal congres in IJsbaan De Westfries, een middagprogramma op zo’n 45 locaties in de regio, een avondprogramma in en rondom Schouwburg het Park en de Algemene Ledenvergadering van de VNG.

05 mei 2022
Onderzoek naar huisvesting van buitenlandse werknemers in Westfriesland: denkt u mee?
05 mei 2022

Onderzoek naar huisvesting van buitenlandse werknemers in Westfriesland: denkt u mee?

Veel bedrijven in Westfriesland zijn afhankelijk van buitenlandse werknemers. Op dit moment is er een tekort aan huisvesting voor deze werknemers. Uit onderzoek blijkt dat in de toekomst de vraag naar buitenlandse werknemers verder gaat toenemen. De Westfriese gemeenten voeren in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de Westfriese Bedrijvengroep een onderzoek uit naar locaties waar buitenlandse werknemers kunnen worden gehuisvest. Uw inbreng is hierbij van grote waarde!

Voor wie is de enquête bedoeld?
De enquête is bedoeld voor alle inwoners, ondernemers en werkgevers van de regio Westfriesland. U kunt deze enquête invullen tot en met 6 juni 2022.

Wilt u meedenken? Vul dan de enquête in!
In de enquête kunt aangeven wat u belangrijk vindt in de zoektocht naar geschikte huisvestingslocaties. Ook kunt u plekken aanwijzen op de kaart die u geschikt vindt voor huisvestingslocaties. Uw inbreng wordt meegenomen in het verdere onderzoek, dat in de zomer wordt afgerond. De enquête is in te vullen via deze link: https://new.maptionnaire.com/q/2i3jg9wdi6t9

28 apr 2022
Wat worden de spelregels voor duurzame energieopwekking in Westfriesland?
28 apr 2022

Wat worden de spelregels voor duurzame energieopwekking in Westfriesland?

De zeven Westfriese gemeenten hebben voor het eerst samen een enquête uitgezet. Het doel: inwoners betrekken bij de vraag hoe we duurzame energieopwekking kunnen inpassen in de regio. 18.000 mensen hebben via een willekeurige steekproef een brief gekregen met het verzoek de enquête in te vullen, maar elke inwoner mag zijn mening geven.

Westfriesland wil energieneutraal worden. Dat betekent dat alle energie die de regio gebruikt uit duurzame energiebronnen komt, zoals de wind en de zon. Om dat doel te bereiken, zijn er heel veel kleine en grote maatregelen nodig op het gebied van energiebesparing, alternatieve warmte en dus ook van duurzame energieopwekking. Voor dat laatste hebben de gemeenten met elkaar een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld.

Allemaal Westfriezen

Eerder is in deze energiestrategie in overleg met inwoners en andere betrokkenen bepaald waar er mogelijkheden zijn voor de opwekking van zonne- en windenergie (de zoekgebieden). Ook hebben sommige gemeenten verklaard geen nieuwe windmolens op hun grondgebied te willen (Medemblik, Stede Broec, Hoorn en Opmeer). Dat blijft staan. Toch is de enquête bedoeld voor alle inwoners en bevat hij vragen over zonne- en windenergie. Dat is bewust. We zijn allemaal Westfriezen. De windmolens in de ene gemeente beïnvloeden ook de leefomgeving van de mensen in de andere gemeente. Het streven is om een goed regionaal beeld te krijgen.

Spelregels

De enquête moet antwoord geven op vragen als: hoe is duurzame energie goed in te passen in het Westfriese landschap? Hoe kunnen inwoners hiervan profiteren? En welke bijdrage kan het boerenerf leveren? Uiteindelijk worden de uitkomsten gebruikt om ‘spelregels’ op te stellen voor ontwikkelaars die in de zoekgebieden aan de slag willen met duurzame energie, afhankelijk van de voorwaarden die in de gemeentes al gesteld zijn (wel of geen wind).

De enquête invullen kan tot en met 15 mei 2022

Kortom, als inwoners willen aangeven wat zij belangrijk vinden aan zonne- en windenergie in Westfriesland, dan is deze enquête de uitgelezen kans. De enquête is te vinden op www.moventem.nl/westfriesland en kan ingevuld worden tot en met 15 mei. Hier staat ook een uitgebreidere toelichting over het hoe en waarom van duurzame energieopwekking in Westfriesland.

16 mrt 2022
Woonmanifestatie Westfriesland groot succes
16 mrt 2022

Woonmanifestatie Westfriesland groot succes

Donderdag 10 maart vond in het voormalige Scheringa museum in Opmeer een Woonmanifestatie plaats, georganiseerd door de regio Westfriesland en de provincie Noord-Holland. Hoog op de agenda stond het Woonakkoord, met als belangrijkste opgaven voor de komende jaren: productie, betaalbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en circulariteit.

Voor alle complexe opgaven is samenwerking een must. De Woonmanifestatie is daarom vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en het gesprek met elkaar aan te gaan. Bijvoorbeeld over welke resultaten inmiddels zijn bereikt, wat de komende jaren aandacht vraagt en wat we willen bereiken. Regionale afstemming is daarbij van belang; hoe kunnen gemeenten samenwerken om tot een sterke(re) regio te komen.

Inspirerend project uit de regio: het Holenkwartier
Peter Langenberg en Herman Jansen van Zeeman Vastgoed gaven een presentatie over het Holenkwartier in Hoorn. Het voormalig Philipsterrein aan de Holenweg ademt 5,2 hectare industriële historie. Het rauwe terrein vormt met haar kenmerkende industriële erfgoed de basis voor het ontwikkelen van een nieuwe en verrassende stadswijk. Door de bijzondere combinatie van verschillende typen woningen, cultuur en bedrijven zal dit een echte toevoeging vormen voor Hoorn.

Paneldiscussie
In de aansluitende paneldiscussie spraken panelleden vanuit overheid en markt met elkaar over thema’s uit het Woonakkoord. Cees Loggen (gedeputeerde provincie Noord-Holland) is positief over de woningbouw in Westfriesland; alle gestelde doelen worden gehaald. Rosalien van Dolder (wethouder Koggenland) vindt samenwerken in de regio noodzakelijk om de ambitie op te pakken. Maatwerk is belangrijk, denk aan zorgwoningen en woningen voor inwoners met een verstandelijke beperking. De urgentie is groot om zaken versneld aan te pakken. Cees Tip (bestuurder Intermaris) geeft aan dat er naast nieuwbouw in de regio ook veel woningen moeten worden aangepast. Inwoners moeten 'stokoud kunnen worden in hun eigen woning'. Hier ligt een stevige verduurzamingsopgave aan ten grondslag.

Thematafels
De aanwezigen splitsten zich op aan de Thematafels. Specialisten uit de woningmarkt gingen in gesprek over onderwerpen als versnelling, wonen en zorg voor ouderen, stedelijke vernieuwing, huisvesting buitenlandse werknemers, betaalbaarheid en circulair bouwen. Per thema is aangegeven waar we staan en welke stappen we de komende tijd gaan nemen. Deelnemers konden hierop sturen en vonden de gesprekken nuttig, ook omdat duidelijk werd hoe vanuit de markt, de gemeente en de provincie tegen de onderwerpen wordt aangekeken en waar men in de praktijk tegenaan loopt.

Finale Woonchallenge Westfriesland
De regio is voortdurend op zoek naar inspiratie voor innovatie van eenpersoonshuishoudens. Studenten Bouwmanagement & Vastgoed van Hogeschool INholland bedachten oplossingen voor bedrijfsverzamelgebouw MIX in Hoorn; stuk voor stuk inspirerende voorstellen! Finalisten van ‘The Capital’ en ‘Student Island’ pitchten nog eenmaal hun woonconcept, waarna Student Island als winnaar uit de bus kwam.

Volgend jaar weer?
Tijdens de afsluitende borrel werd duidelijk dat er behoefte bestaat aan een volgende Woonmanifestatie. Goed om elkaar na twee jaar corona ook weer eens te zien! Al met al een nuttige dag voor alle aanwezigen.

Quote Marjon van der Ven (wethouder Hoorn)
'Stevige samenwerking Westfriesland zorgt voor grote woningbouwimpuls'