Krachten bundelen voor meer geschikte woningen voor ouderen

Er moeten veel meer geschikte woningen voor ouderen komen in Westfriesland. Om dat te bewerkstelligen gaan zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties hun gezamenlijke inspanningen intensiveren. Afspraken daarover zijn afgelopen 19 juni gemaakt tijdens de bijeenkomst ‘Hoe bouwen we meer geschikte woningen voor ouderen?’ De bijeenkomst was een initiatief van het Westfriese WoonZorg-Pact (WFWZP), de Woningmakers Westfriesland, de regio Westfriesland en werd ondersteund door Atrivé.

Tijdens de bijeenkomst, waar bestuurders en professionals samenkwamen, werd opgeroepen tot actie. Marjon van der Ven (wethouder gemeente Hoorn), Cees Tip (directeur Intermaris) en Carina Hooiveld (directeur Stichting Netwerk) benadrukten de urgentie van meer geschikte woningen voor ouderen en van een integrale benadering die ook openbare inrichting en sociale omgeving omvat. Gerrit van der Pol (ontwikkelmanager bij HevoFame) en Gert Jan Hagen (directeur bij Springco Urban Analytics) deelden inzichten en oplossingen voor de obstakels en knelpunten waar partijen tegenaanlopen. Ze gaven het belang aan van programmeren voor diverse doelgroepen en woonvormen, en het ontwikkelen van een gedeelde urgentie, visie en gezamenlijke aanpak. Lef, de juiste locaties en lerend vermogen zijn hierbij cruciaal. Vervolgens zijn de deelnemers in groepen uiteen gegaan om te bespreken wat er nodig is om aan de opgave te voldoen.

Vervolgacties

De bijeenkomst resulteerde in drie concrete vervolgacties die de komende maanden verder uit worden gewerkt binnen de tafels van het WoonZorg-Pact en de Woningmakers.

  1. Bezoek goede voorbeelden en verduidelijk de definities van zorggeschikt wonen, met als doel elkaar beter te begrijpen en een gezamenlijke business case te ontwikkelen.
  2. Verbind de tafels van het WoonZorg-Pact en  de Woningmakers om de dialoog te versterken en samen oplossingen te vinden.
  3. Trek institutionele beleggers aan en betrek zorgverzekeraars voor de realisatie (en beheer) van de woningen.

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.