IZA/GALA: op naar een gezondere generatie voor Regio Westfriesland

Van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Dit is in een notendop de beweging die Regio Westfriesland moet maken om de zorg toegankelijk en bereikbaar te houden voor iedereen die dat echt nodig heeft. Regio Westfriesland werkt samen met Noord Kennemerland, Regio Noordkop, zorg- en welzijnspartijen en zorgverzekeraar VGZ aan een uitvoeringsplan voor heel Noord-Holland Noord (NHN) om deze zogenaamde ‘beweging naar de voorkant’ in gang te zetten.

Foto: Champion

Door de sterke vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om de huidige manier van zorgverlening in stand te houden. De vraag naar zorg neemt toe, maar er zijn steeds minder mensen die die zorg ook kunnen verlenen. Zo neemt het aantal huisartsen af en zijn er ook steeds minder handen aan het bed. Daarnaast worden mensen met klachten snel naar specialistische zorg doorverwezen, terwijl er soms niet zorg-gerelateerde problemen (zoals eenzaamheid, ongezonde leefstijl en/of schulden) achter zitten die een andere, niet-medische, aanpak vragen.

Verschillende akkoorden

Omdat deze ontwikkelingen landelijk spelen heeft het ministerie van WVS verschillende akkoorden gesloten met bijbehorende financiële impulsen om de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie te stimuleren.

  • Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Met de nadruk op passende zorg op de juiste plek. Dit akkoord is vooral gericht op de zorgsector zelf.
  • Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft als doel een gezonde generatie in 2040. Met weerbare, gezonde inwoners die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving. Waarin sprake is van een sterke sociale basis. Dit akkoord richt zich vooral op preventie van zorg, door een gezonde bevolking.

Elke subregio ook eigen plan

De 17 gemeenten van Noord-Holland Noord hebben samen met zorgverzekeraar VGZ en zorg- en welzijnsorganisaties de belangrijkste opgaven in beeld gebracht. Daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. Dit resulteerde in een regioplan dat eind 2023 is vastgesteld. Via het platform Noord Holland Noord Gezond werken alle betrokken partijen aan de uitvoering van het regioplan. Elke subregio, waaronder Regio Westfriesland, maakt een eigen plan met projecten en initiatieven die specifiek voor die regio van belang zijn.

Meer informatie over IZA/GALA? Neem dan contact op met Letty Minnaar, l.minnaar@hoorn.nl.

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.