Overslaan en naar de inhoud gaan

welzijn
Welzijn
luisteren printen

Project: Cultuleren

Project: Cultuleren

De Westfriese gemeenten vinden het belangrijk dat basisscholen kwalitatief goed cultuuronderwijs bieden. De Blauwe Schuit is het project Cultuleren gestart samen met de Westfriese Bibliotheken. Het doel tot 2021 is: basisscholen in staat stellen samen met culturele instellingen en ondernemers kwalitatief goed cultuuronderwijs te bieden. Belangrijk hierbij is dat ze ervoor zorgen dat dit structureel onderdeel van het onderwijsprogramma wordt. De nadruk ligt op het verdiepen van cultuuronderwijs op scholen die al meedoen en het vergroten van het aantal deelnemende scholen. Vanuit het rijk is er subsidie voor dit project.

Kijk voor meer informatie op de website van Cultuleren.

Project: Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen

Project: Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen

Onder deze voorzieningen vallen onder andere Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wonen (BW), dagbesteding en (woon)begeleiding. De gebruikers van deze voorzieningen zijn bijvoorbeeld mensen die vanwege psychiatrische problemen niet zelfstandig kunnen wonen en toezicht en begeleiding nodig hebben. Sinds 2015 zijn de Westfriese gemeenten samen verantwoordelijk geworden voor de hele keten. Om deze verantwoordelijkheid in de toekomst goed vorm te kunnen geven hebben we besloten om een heroriëntatie op het beleid en de organisatie van MO en BW in gang te zetten. Het doel is om het leven van kwetsbare cliënten waar mogelijk te normaliseren en het perspectief op herstel, ontwikkeling en integratie in de samenleving te bevorderen.

Toekomstvisie kwetsbare inwoners regio Westfriesland 2018-2023

 

 

Projecten: Transformatie en Inkoop

Projecten: Transformatie en Inkoop

De belangrijkste opgave voor de komende jaren in het sociaal domein is het versterken, innoveren en waar nodig herstructureren van het lokale sociaal domein, gebruik makend van de kracht van onze inwoners en de samenleving. Daarmee beogen wij een verlaging van het beroep op zware zorg en de daarmee samenhangende kosten. 

Centrale vraag daarbij is dan ook: hoe en wat moeten wij inkopen zodat wij een inkoopresultaat kunnen realiseren dat:

  1. de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van onze inwoners versterkt en aanvult;
  2. aansluit op de lokale (preventieve) samenwerkingsstructuren en deze versterkt;
  3. een toekomstbestendig en financieel houdbaar zorgsysteem is.
Programma: In control of alcohol en drugs

Programma: In control of alcohol en drugs

De GGD, Politie, hulpinstanties en gemeenten van de regio’s Westfriesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland werken samen op het gebied van alcohol en drugs. In een integraal programma is aandacht voor preventie gericht op jongeren, handhaving binnen de horeca, supermarkten en slijterijen en voorlichting aan ouders en het verenigingsleven over alcohol en drugs. Meer informatie hierover vindt u op www.incontrolofalcohol.nl

Dit is een vervolg op het toonaangevende project Westfrisland, waarbij Westfriesland de alcoholproblematiek op de agenda heeft gezet. Op verschillende manieren zijn zowel jongeren tot 23 jaar, als ouders en alcoholaanbieders bewust gemaakt van het overmatig alcoholgebruik onder jongeren en de onherstelbare schade die het kan veroorzaken.