Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheid
Veiligheid
luisteren printen

Project: Hennep

Project: Hennep

Drugs blijft een belangrijk speerpunt in Westfriesland. Het gaat dan niet alleen over het gebruik, maar ook over de handel, distributie en teelt/fabricage. Gezien de ernst, is dit de grootste prioriteit. De Westfriese gemeenten hebben met andere gemeenten uit Noord-Holland, openbaar ministerie, politie, woningcorporaties, de netbeheerder, PWN en UWV een hennepconvenant afgesloten.

Project: Verwarde personen

Project: Verwarde personen

Verwarde personen veroorzaken veel overlast. Vaak accepteren zij niet de hulp die wordt aangeboden. De politie krijgt erg veel meldingen over verwarde personen. Samen met de zorg kant proberen we het aantal meldingen bij de politie te verminderen en dat mensen de hulp accepteren. Geen eenvoudig traject, maar we blijven er op inzetten.

Project: Huiselijk geweld

Project: Huiselijk geweld

Delen van signalen van huiselijk geweld is belangrijk. Dit kan bij Veilig Thuis. De betrokken partijen zijn bezig om een sluitend vangnet te creëren rond (potentiële) daders, slachtoffers en getuigen. Door de verbinding te maken tussen zorg en veiligheid is er een betere samenwerking.

Project: Woninginbraken

Project: Woninginbraken

Woninginbraken hebben een grote impact op de getroffene. Door de gezamenljke aanpak kunnen politie en gemeente snel handelen. Wat we bijvoorbeeld doen:

  • we organiseren bijeenkomsten in buurten met veel inbraken
  • we sturen informeren de buren van getroffen woningen
  • we ondersteunen initiatieven zoals  buurtwhatsapp groepen.

Door deze aanpak is het aantal woninginbraken sterk gedaald.

Project: Arbeidsuitbuiting

Project: Arbeidsuitbuiting

We werken samen met de arbeidsinspectie, de belastingdienst en de politie zodat er goede werk- een leefomstandigheden zijn voor arbeidsmigranten. De samenwerking werpt zijn vruchten af. De omstandigheden zijn goed en grote excessen komen niet meer voor. We hebben belangrijke afspraken met betrokken partijen gemaakt en ook de Poolse politie gaat twee maal per jaar met controles mee.

Programma: In control of alcohol en drugs

Programma: In control of alcohol en drugs

De GGD, Politie, hulpinstanties en gemeenten van de regio’s Westfriesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland werken samen op het gebied van alcohol en drugs. In een integraal programma is aandacht voor preventie gericht op jongeren, handhaving binnen de horeca, supermarkten en slijterijen en voorlichting aan ouders en het verenigingsleven over alcohol en drugs. Meer informatie hierover vindt u op www.incontrolofalcohol.nl

Dit is een vervolg op het toonaangevende project Westfrisland, waarbij Westfriesland de alcoholproblematiek op de agenda heeft gezet. Op verschillende manieren zijn zowel jongeren tot 23 jaar, als ouders en alcoholaanbieders bewust gemaakt van het overmatig alcoholgebruik onder jongeren en de onherstelbare schade die het kan veroorzaken.