Overslaan en naar de inhoud gaan

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
luisteren printen

5G

5G

De regio Westfriesland wil een aantrekkelijke regio zijn om in te wonen, te werken en te leven. Een goede digitale bereikbaarheid draagt daaraan bij. 5G is een technologie die de digitale bereikbaarheid kan verbeteren: data gaat sneller van verzender naar ontvanger en verbindingen zijn stabieler. Snel internet maakt thuisonderwijs of thuis entertainment (gamen, films bekijken) sneller en gemakkelijker. Maar er zijn ook maatschappelijke voordelen en voordelen voor bedrijven. Denk aan het in de gaten houden van patiënten op afstand of inspectie en onderhoud op moeilijk toegankelijke plekken. Daarom willen de zeven Westfriese gemeenten ervoor zorgen dat 5G ook in de eigen regio beschikbaar komt.

Rol gemeenten
We zorgen als gemeenten niet zelf voor de uitrol van 5G. Het besluit hiervoor komt van het Rijk en de telecombedrijven voeren het vervolgens uit. Daar hebben we dus geen invloed op. Maar we hebben wel invloed op de manier waarop de uitrol gebeurt. We vinden dat dat goed en zorgvuldig moet gebeuren. Dat doen we op verschillende manieren:

  • Op het platteland is het voor telecombedrijven niet altijd lonend om 5G uit te rollen. Er wonen minder mensen, dat betekent minder klanten en dus minder inkomsten. De gemeenten gaan in gesprek met de telecombedrijven om ervoor te zorgen dat de digitale bereikbaarheid ook in minder dichtbevolkte gebieden verbetert.
  • Voor 5G moeten mogelijk nieuwe of aanvullende antennes geplaatst worden. Het gaat dan met name om de kleine antennekastjes ter grootte van een wifi router, ook wel small cells genoemd. De gemeenten onderzoeken waar de mogelijkheden tot sturen liggen, bijvoorbeeld door nieuwe regelgeving.  Daarbij willen we zorgen voor betere digitale bereikbaarheid, maar kijken we ook of er geen wildgroei aan kastjes en antennes komt.
  • Als overheid moeten we altijd alle belangen afwegen. Dat doen we ook bij de uitrol van 5G en dan met name de manier waarop dit dan gaat gebeuren.

Hoe gaat het nu verder
De uitrol van 5G bestaat uit verschillende stappen. Vorig jaar is gestart met de uitrol van lage frequentie 5G (700 Megahertz). Die maakt nog niet veel verschil in een betere digitale bereikbaarheid. In de loop van 2022 wordt een hogere frequentie uitgerold (3,5 Gigahertz). Deze frequentie zorgt wel voor het snellere internet. Mogelijk dat dan de telecomaanbieders al snel zullen starten met het plaatsen van antennekastjes. We gaan kijken wat deze ontwikkelingen betekenen voor onze regio, welke kansen er voor de regio zijn en wat we dan gezamenlijk moeten regelen.

Meer informatie
Meer informatie over wat 5G en hoe het werkt vindt u op de website van de Rijksoverheid

Meer informatie over mogelijke effecten op de gezondheid vindt u op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Meer informatie over het antennebeleid vindt u op de website van het Antennebureau

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden (pdf)

Project: Verbeteren bereikbaarheid Amsterdam – Hoorn (A7/A8)

Project: Verbeteren bereikbaarheid Amsterdam – Hoorn (A7/A8)

Eind 2019 hebben het Rijk en de regio in totaal 539 miljoen euro vrijgemaakt om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Het gaat om een breed pakket van maatregelen zoals extra rijstroken op de snelweg A7 en  maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.

Dit jaar worden de plannen verder uitgewerkt. In 2021 volgt het Ontwerptracé besluit en het Milieu Effectrapport A7/A8. Medio 2022 wordt Tracébesluit genomen, waarna in 2023 de uitvoering start.

De maatregelen zijn het resultaat van de corridorstudie Amsterdam – Hoorn die in 2019 is afgerond.

Meer weten? Bekijk de projectpagina op de website van Rijkswaterstaat.