Overslaan en naar de inhoud gaan

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid
luisteren printen

Project: Verbeteren bereikbaarheid Amsterdam – Hoorn (A7/A8)

Project: Verbeteren bereikbaarheid Amsterdam – Hoorn (A7/A8)

Eind 2019 hebben het Rijk en de regio in totaal 539 miljoen euro vrijgemaakt om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Het gaat om een breed pakket van maatregelen zoals extra rijstroken op de snelweg A7 en  maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.

Dit jaar worden de plannen verder uitgewerkt. In 2021 volgt het Ontwerptracé besluit en het Milieu Effectrapport A7/A8. Medio 2022 wordt Tracébesluit genomen, waarna in 2023 de uitvoering start.

De maatregelen zijn het resultaat van de corridorstudie Amsterdam – Hoorn die in 2019 is afgerond.

Meer weten? Bekijk de projectpagina op de website van Rijkswaterstaat.