Overslaan en naar de inhoud gaan

Noord-Holland Noord
luisteren printen

Noord-Holland Noord


Noord-Holland Noord noemen we ook wel het Holland boven Amsterdam. De regio blinkt uit in agri & food, water en (duurzame) energie. Het is niet voor niets dat hier het schoonste water wordt gedronken, de beste zaden worden veredeld en de regio de erkende verse groenten leverancier van Nederland is. Er wordt meer hernieuwbare energie opgewekt dan in de meeste andere regio's. De kwaliteit van de omgeving is tegelijkertijd een belangrijke basis voor een grote toeristische sector. Daarbij profiteert de regio van een goede bereikbaarheid ten opzichte van de Amsterdamse regio.

In het ambitiedocument Holland Boven Amsterdam 2040 is een ambitie opgenomen. Om deze ambitie onder de aandacht van politiek Den Haag te brengen is er een selectie gemaakt van speerpunten.

Organisaties als het Ontwikkelingsbedrijf, Destinatiemarketing organisatie Holland Boven Amsterdam,  de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD NHN) en de Greenport NHN zijn dagelijks bezig met uitvoering van de belangrijkste projecten in de regio.

Voorbeelden van overleggen in Noord-Holland Noord: 

  • Bestuurlijk Afstemmings Overleg NHN
  • Lobby-overleg NHN
  • Provinciaal Verkeers en Vervoersberaad Noord-Holland
  • Overleggen gekoppeld aan de Greenport NHN
  • Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid