Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws
luisteren printen

26 mrt 2020
VNG Jaarcongres in Westfriesland uitgesteld tot juni 2021
26 mrt 2020

VNG Jaarcongres in Westfriesland uitgesteld tot juni 2021

Regio Westfriesland heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten het Jaarcongres uit te stellen tot juni 2021. De exacte datum is nog niet bekend.

Een van de maatregelen vanuit het Rijk om het coronavirus te bestrijden is dat alle evenementen en bijeenkomsten tot in ieder geval 1 juni niet mogen plaatsvinden. Hoewel het VNG Jaarcongres op 9 en 10 juni zou plaatsvinden, is toch gezamenlijk besloten het congres uit te stellen naar volgend jaar. “Hiermee nemen we als regio en de VNG de verantwoordelijkheid ten aanzien van de volksgezondheid, geven we duidelijkheid in onzekere tijden en worden de partners tijdig geïnformeerd”, aldus burgemeester van Hoorn Jan Nieuwenburg namens de Westfriese bestuurders. De regio werkt de aankomende tijd samen met haar partners verder aan de voorbereidingen en organisatie.
 

‘Verheugd op bezoek, maar gezondheid gaat voor’

VNG voorzitter Jan van Zanen: “Het is erg jammer dat het Jaarcongres en de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet op de voor ons bekende manier plaats kan vinden. Ik had me verheugd op het bezoek aan Westfriesland, maar de gezondheid van eenieder gaat voor alles.” Het VNG bestuur bekijkt nog in welke vorm hun Algemene Ledenvergadering (een van de onderdelen van het Jaarcongres) dit jaar doorgaat.

Westfriese beleving

Het VNG Jaarcongres organiseren is een invulling om de regio nog steviger op de kaart te zetten, om een impuls te geven aan bijvoorbeeld toerisme en horeca en om te laten zien dat Westfriesland in de top tien van meest aantrekkelijke regio’s moet behoren. Door 2500 bestuurders zoveel mogelijk te laten zien, proeven en beleven van de regio, maken ze kennis met het échte Westfriesland en komen ze mogelijk vaker deze kant op. Westfriesland krijgt alsnog de eer om de prachtige regio te laten beleven, alleen een jaar later dan gedacht. Uiteraard is het jammer van al het harde werken van de partners. Maar de volksgezondheid staat voorop.

Over het VNG Jaarcongres

Het VNG Jaarcongres is het jaarlijkse, meerdaagse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het bestaat uit vier onderdelen; een centraal congres, middagprogramma in de regio, avondprogramma en Algemene Ledenvergadering. Er komen ruim 2500 bestuurders op af. In het middagprogramma gaan zij verdeeld over ongeveer 50 excursies, workshops en sessies de regio in. Het diner dat wordt georganiseerd is voor 1600 gasten. De overige 900 congresbezoekers dineren zelfstandig op een andere plek in de stad of regio.

20 mrt 2020
Uitvoeringsprogramma Pact 7.1 positief ontvangen door raadsleden
20 mrt 2020

Uitvoeringsprogramma Pact 7.1 positief ontvangen door raadsleden

Tijdens de goedbezochte raadsledenbijeenkomst op 11 maart jl. in Het Postkantoor te Bovenkarspel konden de Westfriese raadsleden met elkaar in gesprek over het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1. De afgelopen maanden is door partners en betrokken gemeenten hard gewerkt aan het in kaart brengen van de verschillende projecten die het Pact van Westfriesland handen en voeten gaan geven.

De voorbereiding op deze bijeenkomst was anders dan bij eerdere bijeenkomsten. Jan Commandeur, griffier Drechterland, licht toe: “De bijeenkomst is dit keer door de zeven raden lokaal voorbereid. Dat bood hen de gelegenheid om vooraf over hun inbreng na te denken. Ik merkte dat deze aanpak op prijs werd gesteld, men kwam echt goed beslagen ten ijs.”

Partners betrekken

Verdeeld in kleine groepen konden de raadsleden per thema in discussie over de voorgestelde projecten. Het was prettig om te zien dat de sfeer positief was en dat er veel waardering was voor het werk dat in de afgelopen maanden is gedaan. De discussies leverden veel bruikbare tips en suggesties op voor de uitwerking en uitvoering van de diverse projecten. Zo werd er bijvoorbeeld aangedrongen op focus in de veelheid van projecten en de noodzaak om partners uit het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs goed te betrekken.

Petra Taams van de gemeente Hoorn en lid van het ambtelijk projectteam Pact van Westfriesland ging met een positief gevoel naar huis: “Ik had de indruk dat raadsleden tevreden zijn met wat er opgenomen is in het Uitvoeringsprogramma. Ze waren bijvoorbeeld heel enthousiast over de serieuze plannen die er zijn om een post-HBO opleiding in de zorg te faciliteren. Uiteraard waren er aandachtspunten voor de uitwerking, maar ik zag dat men blij verrast was dat het initiatief er ligt.”

Hoe verder?

Met de raadsledenbijeenkomst achter de rug start nu het formele besluitvormingsproces via de afzonderlijke colleges en gemeenteraden. Volgens de oorspronkelijke planning zou het Uitvoeringsprogramma eind juni in alle zeven gemeenteraden zijn vastgesteld. Mogelijk dat de maatregelen rond het Coronavirus voor vertraging kunnen zorgen, vanwege uitstel van de gemeenteraadsvergaderingen. Ondanks dat is er het vertrouwen dat we aan het begin van de zomer echt kunnen beginnen met de uitrol van het Uitvoeringsprogramma.

18 feb 2020
NH Catering & Events group verzorgt Westfries diner
18 feb 2020

NH Catering & Events group verzorgt Westfries diner

Op 9 en 10 juni is het jaarlijks congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in regio Westfriesland. Een onderdeel van het congres is het diner op dinsdag 9 juni 2020. De aanbesteding hiervoor is afgerond. NH Catering & Events group is de partij die het diner tot een groot succes gaat maken.

De afgelopen periode werd gezocht naar een gedreven, ervaren horecaondernemer of cateraar. Een die samen met (andere) Westfriese ondernemers en organisaties alles in huis heeft om een Westfries diner voor 1600 gemeentebestuurders tot een succes te maken. Met een aanbesteding bestaande uit twee rondes is NH Catering & Events group uit de bus gekomen als partij die de gasten een totaalbeleving gaat geven. Met andere woorden: regio Westfriesland laten proeven en beleven.

Culinair ambassadeur

Directeur Henk Jonkman van NH Catering & Events group: "Met veel trots en enthousiasme gaan wij als culinair ambassadeur van West-Friesland en de Westfriese tafel aan de slag als Catering en Hospitality partner voor het diner van het VNG Jaarcongres. Onder het motto Proef, beleef en ontmoet Westfriesland laten wij graag alle gasten kennis maken met al het moois dat de regio te bieden heeft!"

NH Catering & Events group en het diner

In het diner van NH Catering & Events group spelen Westfriese producten de hoofdrol. Uit de beschrijving en de presentatie bleek veel kennis over regionale producten, producenten en leveranciers. Daarnaast komt er een intensieve samenwerking met het onderwijs, jongerenwerk en ondernemers uit Westfriesland. Niet alleen in het gastheerschap, maar ook in de keuken. De Westfriese ondernemers krijgen een podium bij het uitserveren van de gerechten.

Westfriese beleving

Dat het belangrijk is dat de bezoekers de regio echt beleven blijkt niet alleen uit de aanbesteding van het diner. In het middagprogramma gaan de congresbezoekers de regio in om inspiratie en praktijkverhalen over Westfriesland te halen. Bezoekers worden voor, tijdens en na het diner voorzien van regionale dranken, zoals sappen van een fruitkwekerij van Westfriese bodem. Het entertainment van de avond komt van Westfriese talenten.

VNG Jaarcongres

Het VNG Jaarcongres is het jaarlijkse, meerdaagse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het bestaat uit vier onderdelen; een centraal congres, middagprogramma in de regio, avondprogramma en Algemene Ledenvergadering. Er komen ruim 2500 bestuurders op af. Het diner dat wordt georganiseerd is voor 1600 gasten. De overige 900 congresbezoekers dineren zelfstandig op een andere plek in de stad of regio. De Westfriese horeca kunnen vooruitzien op een drukke dinsdagavond.

Regio Westfriesland

Regio Westfriesland is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten in West-Friesland. Het gebied omvat de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Tijdens het congres zien, horen, voelen, proeven en beleven de gasten de regio. Op die manier maken ze kennis met het échte Westfriesland.

02 jan 2020
Meldpunt dreigende situatie verwarde personen
02 jan 2020

Meldpunt dreigende situatie verwarde personen

Vanaf 1 januari heeft de regio een speciaal meldpunt voor inwoners die zich zorgen maken om of klachten hebben over een verward persoon. Het kan zijn dat mensen een gevaar vormen voor zichzelf of anderen door een psychiatrische aandoening of verslaving. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Vaak signaleert iemand anders in zijn of haar omgeving dat er iets aan de hand is, maar weet niet waar die zorgen neer te leggen. Dat kan vanaf 2020 bij dit meldpunt. De regiogemeenten hebben het meldpunt bij GGD Hollands Noorden belegd.

Nieuwe wet
Het nieuwe meldpunt hoort bij de uitvoering van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) die op 1 januari 2020 in is gegaan. De wet vervangt de oude wet voor gedwongen opname (BopZ). In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling en de nazorg. De nieuwe wet geeft een grotere rol aan familieleden die melding doen. Er kan daardoor bijvoorbeeld ook los van het GGD-advies zorg worden gevraagd. De Wvggz maakt het tevens mogelijk dat de verplichte behandelingen ook thuis of zonder opname in een kliniek plaatsvinden. Verplichte GGZ is en blijft een uiterste redmiddel als het niet anders kan.

Wat betekent dit meldpunt voor inwoners?
Familieleden of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand niet goed gaat en een gevaar vormt voor zichzelf of anderen. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Wat wordt er met de melding gedaan?
Na een melding onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt middels een verkennend onderzoek. Een psychiater maakt een afweging of de betrokkene een gevaar vormt voor zichzelf of anderen en of een psychische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, zal de betrokkene eerst hulp op vrijwillige basis aangeboden worden. Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de GGD de officier van justitie om een zorgmachtiging aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat de verplichte zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?
In geval van een crisis, belt u 112. Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. Verplichte zorg kan dan onmiddellijk worden ingezet door middel van een crisismaatregel. Deze crisismaatregel wordt door de burgemeester genomen op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Meer informatie en waar kunt u melden?
Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig maar er geen acuut gevaar is? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (WvGGZ). De contactgegevens voor de regio Westfriesland zijn:

Meer informatie en het online meldingsformulier vindt u op www.ggdhollandsnoorden.nl

19 dec 2019
Inschrijving geopend: ideeën VNG-diner welkom
19 dec 2019

Inschrijving geopend: ideeën VNG-diner welkom

Westfriesland is op 9 en 10 juni 2020 gastregio van het VNG Jaarcongres. Een onderdeel van het congres is een diner op dinsdag 9 juni 2020. Voor de organisatie hiervan zijn we op zoek naar een gedreven, ervaren horecaondernemer of cateraar. Een die samen met andere ondernemers en Westfriese organisaties alles in huis heeft om een Westfries diner voor 1600 gemeentebestuurders tot een succes te maken.

De inschrijving voor de aanbesteding loopt tot en met dinsdag 14 januari 17.00 uur.

Inschrijving

De opdracht betreft het bereiden en serveren van een origineel, Westfries diner inclusief dranken aan 1600 gemeentebestuurders. Het diner dient een volwaardige avondmaaltijd te zijn, maar voor de rest is alles mogelijk. De opdracht, inschrijving en meer informatie staan op de pagina VNG Diner.

Wijzigingen

Maandag 9 december vond de informatiebijeenkomst over het diner plaats. Op basis van vragen en signalen zijn er enkele wijzigingen in de aanbesteding. In de (geüpdatete) documenten staan de wijzigingen aangegeven. Deze documenten en de vragen en antwoorden staan ook de pagina VNG Diner