Skip to main content

luisteren printen

Wonen

Wonen

De regio Westfriesland is een aantrekkelijke regio om te wonen. Dat willen we graag zo houden en daarom maken we met elkaar afspraken. In de regionale woonvisie hebben de zeven Westfriese gemeenten hun ambities vastgelegd ten aanzien van het wonen in onze regio. Naast het aantrekkelijk houden van onze regio als woonregio is dat bijvoorbeeld de ambitie om voldoende betaalbare woningen te hebben en om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Bij de woonvisie hoort ook een uitvoeringsagenda: het RAP (regionaal actieprogramma wonen). Een van de onderdelen van het RAP is de regionale woningbouwprogrammering. Daarin hebben we vastgelegd hoeveel woningen we gaan bouwen, maar nog belangrijker: hoe we ook toekomstgericht vorm kunnen geven aan onze regio. Momenteel werken we aan een kwalitatief woningbehoefteonderzoek waarin we samen met betrokken partijen de vraag naar woningen beter in kaart brengen. 

Regionale Woonvisie Westfriesland 2017 

RAP Westfriesland 2017-2020