In februari 3 informatiebijeenkomsten Regio Deal

Op 30 oktober is officieel het voorstel van Noord-Holland Noord voor een Regio Deal met het Rijk ingediend. Om gemeenten, bedrijven, organisaties en verdere geïnteresseerden te informeren over de Regio Deal en wat dit voor de regio kan betekenen, organiseert Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord een roadshow met 3 bijeenkomsten op 3 locaties:

 • Medemblik, 6 februari 2024 – Raadszaal gemeentehuis – Dirk Ketlaan 21, Wognum – 15:00 tot 17:00 uur.
 • Schagen, 8 februari 2024 – SkagaVenture – Witte Paal 3K, Schagen – 13:00 tot 15:00 uur.
 • Alkmaar, 14 februari 2024 – Raadszaal gemeentehuis – Langestraat 9, Alkmaar – 10:00 tot 12:00 uur.

In elke regio  wordt een bijeenkomst georganiseerd, maar betrokkenen en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd ook bij een bijeenkomst van een andere regio aan te sluiten.

Agenda

 • Welkom
 • Toelichting Regio Deal (wat en hoe)
 • Brainstorm ten aanzien van lopende of slimme initiatieven (heeft u projecten of initiatieven die goed zouden passen binnen de programmalijnen van de Regio Deal)
 • Ophalen van aandachtspunten (het uitrollen van een Regio Deal biedt kansen, maar wat betekent het nog meer?)
 • Informele napraat (geen sluitstuk, maar juist een moment om ook informeel of 1 op 1 nog even na te praten over de Regio Deal)

Achtergrond

Noord-Holland Noord is een prachtige regio. Er is ruimte om te wonen en te leven en ook op het gebied van werkgelegenheid en innovatie heeft de regio met enkele grote multinationals veel te bieden. Maar de regio kent ook uitdagingen. Door een versnelde vergrijzing en een toenemende ontgroening staat de economie en daarmee de leefbaarheid en brede welvaart onder druk. Dat zorgt voor verschraling van de economie en beperkt de regio in haar mogelijkheden.

De 17 gemeenten, de 3 onderwijsinstellingen en de 3 ondernemersvertegenwoordigingen hebben de handen ineengeslagen en een voorstel voor een Regio Deal ingediend. Het voorstel is gericht op het tegengaan van verdere verschraling van de sociaaleconomische situatie en het verbeteren van de leefbaarheid in deze regio. Gelet op de grote opgaven in de regio, de hoge ambitie en de unieke samenwerking vraagt NHN om de maximale rijksbijdrage van € 40 miljoen.

Uitrol naar projecten en initiatieven

Met de aanvraag voor een Regio Deal onder de titel ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’ zet de regio Noord-Holland Noord in op:

 • Beter leren: Het vasthouden en aantrekken van praktisch en theoretisch geschoolden naar de regio:
 • Beter werken: Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor huidige en toekomstige ondernemers;
 • Beter leven: Het bieden van een aantrekkelijke woonomgeving.

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.