Grote opkomst informatiebijeenkomst Regio Deal NHN in Westfriesland

De 1e informatiebijeenkomst van de roadshow over de Regio Deal Noord-Holland Noord op 6 februari jl. was druk bezocht. Ruim 60 vertegenwoordigers van de 7 Westfriese gemeenten en samenwerkingspartners uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg, waren hiervoor naar het gemeentehuis van Medemblik gekomen.

Positieve energie

De bijeenkomst startte met een welkomstwoord van wethouder Arthur Helling van gemeente Hoorn en Hans-Peter Baars van de Westfriese Bedrijvengroep. Vervolgens gaf kwartiermaker Janbart van Ginkel een toelichting op wat toekenning van de Regio Deal betekent voor de 3 regio’s van Noord-Holland Noord, waaronder Westfriesland. Ook werden al enkele initiatieven gedeeld die binnen de Regio Deal zouden kunnen passen. En er werd gesproken over hoe de samenwerking binnen de Regio Deal verder kan worden geïntensiveerd. Want de positieve energie die door de samenwerking tussen al die verschillende partijen is ontstaan, vonden de aanwezigen tot nu toe de grootste winst van het Regio Deal-traject.

Roadshow in 3 subregio’s

De roadshow is een initiatief van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord om gemeenten, bedrijven en organisaties te betrekken bij de invulling van de Regio Deal. Met deze roadshow anticipeert het Ontwikkelingsbedrijf op een eventuele toekenning van een rijksbijdrage voor Noord-Holland Noord. Dit om een verdere verschraling van de sociaaleconomische situatie tegen te gaan en de leefbaarheid in deze regio te verbeteren.

De roadshow komt ook nog naar:

  • Schagen8 februari 2024 – SkagaVenture – Witte Paal 3K, Schagen – 13:00 tot 15:00 uur.
  • Alkmaar, 14 februari 2024 – Raadszaal gemeentehuis – Langestraat 9, Alkmaar – 10:00 tot 12:00 uur.

Kijk voor meer informatie ook hier!

Achtergrond

In een Regio Deal werken de Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Op 30 oktober is officieel het voorstel van Noord-Holland Noord voor een Regio Deal met het Rijk ingediend. Hierbij hebben 17 gemeenten, de 3 onderwijsinstellingen en de 3 ondernemersvertegenwoordigingen de handen ineengeslagen en een voorstel voor een Regio Deal ingediend. Gelet op de grote opgaven in de regio, de hoge ambitie en de unieke samenwerking vraagt NHN om de maximale rijksbijdrage van € 40 miljoen.

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.