Gezamenlijke aanvraag Regio Deal ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’

Op 30 oktober 2023 is officieel het voorstel van Noord-Holland Noord voor een Regio Deal met het Rijk ingediend. Het voorstel is gericht op het tegengaan van verdere verschraling van de sociaal-economische situatie en het verbeteren van de leefbaarheid in NHN. De gemeenten in NHN, waaronder de 7 gemeenten van Regio Westfriesland, hebben hiervoor de handen ineen geslagen en samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en de overige samenwerkingspartners dit voorstel uitgewerkt. Gelet op de grote opgaven in NHN, de hoge ambitie en de unieke samenwerking vraagt NHN om de maximale rijksbijdrage van € 40 miljoen. 
 
Wethouder Arthur Helling (Hoorn), samen met wethouder Rosalien den Dolder (Koggenland) namens Regio Westfriesland betrokken bij de totstandkoming van de Regio Deal, zegt hierover: ‘Met de Regio Deal kan de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid verder worden verstevigd, zeker in de sectoren waar we al sterk in zijn. Daarnaast biedt het de mogelijkheid Haagse middelen naar de regio te ontsluiten en NHN ook in Den Haag beter op de kaart te zetten.’

Lees verder:

Overheden, bedrijfsleven en onderwijs doen gezamenlijk voorstel Regio Deal – Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (nhn.nl)

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.