Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsafspraken tussen de 7 Westfriese gemeenten en soms andere (bovenregionale) overheden. In de regelingen is vastgelegd dat ze bepaalde publieke taken, verantwoordelijkheden of diensten met elkaar delen of gezamenlijk uitvoeren. De 7 gemeenten bundelen hiermee hun krachten en kunnen zo effectiever en kostenbesparend opereren in het belang van de Westfriese gemeenschap.

Voor het raadplegen van de Gemeenschappelijke regelingen zelf verwijzen wij u naar www.overheid.nl. Op deze website staan de actuele versies.

Archeologie Westfriesland

Beheerder van de Archeologische Waardenkaarten en Archeologische Beleidskaarten van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

Afvalbeheer Westfriesland

Deze regeling heeft als taak het vaststellen en (doen) uitvoeren van het beleid van huishoudelijke en andere afvalstoffen.
» Meer informatie op de website van Afvalbeheer Westfriesland.

DeSom

Het Shared Service Center DeSom is de ICT-leverancier voor de Westfriese gemeenten en WerkSaam Westfriesland. Hoorn doet niet aan deze regeling mee.
» Meer informatie op de website van DeSom.

GGD Hollands Noorden

Gezondheidsdienst in Noord-Holland Noord. Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in dit gebied.
» Meer informatie op de website van GGD Hollands Noorden.

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland

Met deze regeling heeft Hoorn de taak op zich genomen om periodiek bestuurlijk overleg op een aantal werkterreinen in de vorm van portefeuillehoudersoverleggen te organiseren, te faciliteren en te coördineren. Daarnaast voert Hoorn een aantal daarvan afgeleide taken uit.

Recreatieschap Westfriesland

Het Recreatieschap ontwikkelt recreatiemogelijkheden dicht bij huis voor de Westfriese gemeenten en hun inwoners, zorgt voor (de promotie van) een toeristisch-recreatief aantrekkelijke regio voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten.
» Meer informatie op de website van Recreatieschap Westfriesland 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De OD NHN richt zich op het professioneel, efficiënt en kwalitatief goed uitvoeren van de haar opgedragen (milieu)taken, de vergunningverlening, handhaving en toezicht. Alle gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland nemen hieraan deel.
» Meer informatie op de website van de OD NHN

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De Veiligheidsregio staat voor het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en (gezondheids)schade bij incidenten. Ze bieden adequate hulp en werken intensief samen met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening.
» Meer informatie op de website van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

WerkSaam Westfriesland

De arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. WerkSaam is een samenvoeging van de zeven Westfriese gemeenten (Sociale Zaken) en leer-werkbedrijf Op/maat en voert de Participatiewet uit.
» Meer informatie op de website van Werksaam Westfriesland. 

Westfries Archief

Het historische informatiecentrum voor Westfriesland. De collectie omvat archieven, beeld- en geluidsmateriaal en een grote bibliotheek.
» Meer informatie op de website van het Westfries Archief.

Bloemkool snijders

Nieuws

Regio Westfriesland kan helpen bij realiseren ambities MRA

Nieuw toeristisch magazine Beleef Westfriesland nu verkrijgbaar!

Westfriesland doet mee aan nieuwe telling dak- en thuisloosheid

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.