3 focuspunten binnen het Pact van Westfriesland

Door de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken in Westfriesland en de noodzaak deze aan te pakken, zijn er binnen het Pact van Westfriesland 3 focuspunten:

Versnellen woningbouw

De regio is met de provincie en het Rijk tot overeenstemming gekomen over de noodzakelijke woningbouwopgave. Voor 2030 wil de regio 12.000 woningen realiseren en voor 2040 16.000 woningen. Van minimaal 900 woningen per jaar moet de regio naar minimaal 1.200 woningen per jaar. De Westfriese gemeenten zetten zich samen met de woningmakers in om geschikte bouwlocaties te vinden en projecten van de grond te krijgen.

Nieuwe energie

De Westfriese gemeenten werken samen met het bedrijfsleven en het onderwijs om alle mogelijke vormen van energie ten volle te benutten. Het duurzaam ondernemersloket is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeenten, provincie en bedrijven. Onlangs ondertekenden de gemeenten, de provincie en de Westfriese bedrijvengroep een waterstofconvenant. Daarnaast is een verkenning gestart voor een regiodeal en wordt vanuit het onderwijs gewerkt aan innovatie en kennisdeling op het thema nieuwe energie.

Zorginnovatie / Dubbele vergrijzing

Westfriesland wil een gezonde regio zijn waarin inwoners een passend zorgaanbod krijgen. Westfriesland vergrijst twee keer zo snel als andere regio’s. Daardoor neemt de zorgvraag fors toe. De kwaliteit van wonen en zorg in een bredere omgeving is essentieel. Het toenemend tekort aan zorgmedewerkers vraagt een andere manier van organiseren. De Westfriese gemeenten verkennen samen met zorg- en welzijnsorganisaties hoe zorginnovatie te stimuleren.

Adviesgroep Triple Helix

Om ervoor te zorgen dat de maatschappelijke opgaven die tot focuspunt zijn benoemd, met prioriteit worden opgepakt, is de Adviesgroep Triple Helix opgericht. Naast 3 gemeentelijke bestuurders bestaat de Adviesgroep uit meerdere vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs. De Adviesgroep gaat zich met name bezighouden met de vormgeving, invulling en voortgang van deze 3 focuspunten en heeft vooral een sturende rol. Ook heeft de Adviesgroep tot taak de vele verschillende projecten binnen het Pact te verbinden met de focuspunten.

Zoals de naam aangeeft, werkt de Adviesgroep Triple Helix volgens het triple helix-model. Gelijkwaardigheid, co-creatie en het realiseren van publiek-private partnerships zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Steigerbouwers

Nieuws

Video ‘Samenwerken aan recreatieopgave Westfriesland’

26 september: workshop Cyberveiligheid mét ontbijt

Bezoek Gedeputeerde Staten bij Regio Westfriesland

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.