Skip to main content

Pact van Westfriesland
luisteren printen

Pact van Westfriesland 7.1 en Uitvoeringsprogramma

Samen met de partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben we nagedacht over wat er nodig is om samen te werken aan de versterking van welvaart en welzijn in onze regio. Het resultaat daarvan is het Pact van Westfriesland 7.1; zeven gemeenten, één geluid. Daarin staan voor de zes belangrijkste thema’s, de kansen en uitdagingen beschreven. Er hoort ook een uitvoeringsprogramma bij. Daarin staat per thema wat we gaan doen, met wie we dat gaan doen en wanneer. Ook staat bij iedere actie beschreven hoe het bijdraagt aan onze uiteindelijke ambitie. De zes thema’s zijn:

  • Wonen, Leefbaarheid en bereikbaarheid
  • Energietransitie en klimaatadaptatie
  • Ondernemen en economie
  • Arbeidsmarkt en onderwijs
  • Vrije tijd
  • Sociaal domein

Bekijk hier het Pact van Westfriesland en het Uitvoeringsprogramma.

Bestuurlijke besluitvorming

Het Uitvoeringsprogramma van het Pact van Westfriesland is in nauwe samenwerking met de zeven gemeenteraden tot stand gekomen via onder andere regionale raadsledenbijeenkomsten. Dit heeft geleid tot een reeks van aanbevelingen die de gemeenteraden hebben gedaan over de uitwerking van de projecten. Daarnaast zijn verschillende moties en een amendement aangenomen die zorgen voor enkele lokale accenten.

Bekijk hier het overzicht met aanbevelingen van de zeven gemeenteraden.

Bekijk hier het overzicht met moties en amendementen.