Skip to main content

Speerpunten
luisteren printen

Speerpunten

Met het Pact van Westfriesland hebben de zeven gemeenteraden een gezamenlijke ambitie vastgesteld om tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in Nederland te behoren. Troefkaarten in de regio zijn een sterke agrarische sector, het toerisme, de nautische sector en de ligging nabij de Metropoolregio Amsterdam en Lelystad Airport. Voor het realiseren van deze ambitie zijn verschillende documenten belangrijk: structuurschets Westfriesland, Regionaal Economische Agenda, Sociale Agenda, Educatieve Agenda. De speerpunten voor de komende jaren zijn:

  • Versterken van de leefbaarheid van de (kleine) kernen.
  • Benutten van recreatieve potenties van kust en steden.
  • Bouwen aan een duurzame regio met een positieve uitwerking op het klimaat.
  • Zorgen voor woonruimte voor de Westfriese bevolking en vraaggericht bouwen voor mensen van buiten de regio. Waaronder nieuwe woon-zorgconcepten die de regio versterken.
  • Ruimte en flexibiliteit bieden voor ondernemerschap.
  • Een vitale en toekomstbestendige Westfriese economie op basis van een goede samenwerking.
  • Versterken van de agrarische sector.
  • Kwalitatief goed onderwijs wat aansluit op de arbeidsmarkt.

We werken op verschillende onderwerpen samen om invulling te geven aan bovenstaande speerpunten: