21 maart: eerste informatiebijeenkomst LEADER Westfriesland

Donderdagavond 21 maart 2024 is de eerste informatiebijeenkomst over LEADER Westfriesland. LEADER stimuleert lokale initiatieven die bijdragen aan fijn leven, wonen, werken en recreëren op het platteland. De informatieavond vindt plaats in het Oorlogsmuseum in Medemblik en duurt van 19.00 – 21.00 uur.

De avond is bedoeld voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties met concrete plannen voor een vitaal, beleefbaar of duurzaam Westfriesland. Maar ook voor iedereen die gewoon nieuwsgierig is naar wat LEADER voor hen zou kunnen betekenen.

Er wordt een toelichting gegeven op de negen speerpunten waarvoor een LEADER-subsidie in Westfriesland kan worden aangevraagd. Ook wordt gebrainstormd over potentieel kansrijke ideeën voor de regio binnen de gekozen thema’s. Daarnaast worden de voorwaarden toegelicht waar een LEADER-project aan moet voldoen. En welke stappen je moet nemen om een idee om te zetten in een succesvolle subsidieaanvraag.

Meer informatie en aanmelden op: https://padlet.com/Perspectivity/LEADERWestfriesland.

Over LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. LEADER Westfriesland ondersteunt lokale initiatieven die bijdragen aan een vitaal, beleefbaar en duurzaam Westfriesland. LEADER Westfriesland richt zich op kernen tot 30.000 inwoners in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn (alleen Blokker en Zwaag), Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

  • LEADER projectsubsidies variëren tussen €25.000 en €250.000 per project, waarbij maximaal 50% van de totale projectkosten wordt vergoed.
  • Voor haalbaarheidsstudies is ‘zaaigeld’ beschikbaar, tussen €15.000 en €25.000 per onderzoek, waarbij maximaal 50% van de totale onderzoekskosten wordt vergoed.

Projectaanvragen kunnen vanaf 2 april worden ingediend. Tot 2027 is in totaal €3.250.000 beschikbaar. Aanvragen worden drie á vier keer per jaar beoordeeld.

Deel dit blog op Social Media

Volg Regio Westfriesland op LinkedIn

De opgaven waar de Westfriese samenleving voor staat zijn fors en de ontwikkelingen gaan snel. Het bundelen van de krachten van de 7 gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties in Westfriesland, maar ook met partners daarbuiten, wordt daarom steeds belangrijker en noodzakelijker. Volg Regio Westfriesland op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van die opgaven, ontwikkelingen en samenwerkingsinitiatieven en -resultaten.

Agenda

5 september 2024 - Bestuurlijk overleg  VVRE, MADIVOSA

18 september 2024 - Regionale Raadsleden Bijeenkomst

19 september 2024 - Bestuurlijk overleg ABZ

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwsbrief.