Nieuwsoverzicht per categorie

Video ‘Samenwerken aan recreatieopgave Westfriesland’

18 juli 2024 |
Gepost in , ,

Directeur Karel Schoenaker van het Recreatieschap Westfriesland vertelt in deze video hoe het Recreatieschap samenwerkt met de 7 gemeenten van Regio Westfriesland aan een nieuwe recreatievisie. Met oplossingen voor het dreigend recreatietekort in onze regio en andere recreatievraagstukken.

Lees verder...

Bezoek Gedeputeerde Staten bij Regio Westfriesland

04 juli 2024 |
Gepost in , , , , ,

Op 2 juli jl was het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland op bezoek bij Regio Westfriesland. Met commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerden Esther Rommel, Rosan Kocken, Jelle Beemsterboer en Jeroen Olthof. Burgemeester Michiel Pijl verwelkomde GS namens de colleges van de 7 gemeenten in het Wapen van…

Lees verder...

Krachten bundelen voor meer geschikte woningen voor ouderen

04 juli 2024 |
Gepost in , , ,

Er moeten veel meer geschikte woningen voor ouderen komen in Westfriesland. Om dat te bewerkstelligen gaan zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties hun gezamenlijke inspanningen intensiveren. Afspraken daarover zijn afgelopen 19 juni gemaakt tijdens de bijeenkomst ‘Hoe bouwen we meer geschikte woningen voor ouderen?’ De bijeenkomst was een initiatief van het Westfriese WoonZorg-Pact (WFWZP),…

Lees verder...

Westfriese gemeenten gaan voortgang woningbouw centraal monitoren

28 juni 2024 |
Gepost in ,

Vanaf 27 juni 2024 kunnen de 7 gemeenten van Westfriesland de voortgang van de woningbouw in de regio nauwlettend in de gaten houden via het nieuwe registratiesysteem Dashboard Westfriesland. Zo is precies na te gaan of de doelstelling van 12.500 woningen bouwen tot 2030 uit de Woondeal Noord-Holland gehaald wordt en waar versneld kan worden.…

Lees verder...

Regiogedeputeerde Esther Rommel: ‘Zet in op voorzieningen voor jongeren’

18 juni 2024 |
Gepost in , ,

Begin juli brengen Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Noord-Holland een bezoek aan Regio Westfriesland voor een verdere kennismaking met de regio en de colleges van de 7 gemeenten. In dit interview vertelt regiogedeputeerde Esther Rommel wat haar indruk is van Regio Westfriesland tot nu toe, wat ze vindt van de samenwerking tussen de 7 gemeenten,…

Lees verder...

Mooi samenwerkingsinitiatief: het digitale dorpsplein van Medemblik

05 juni 2024 |
Gepost in ,

Op maandag 27 mei werd in dorpshuis De Post in Midwoud het nieuwe online platform Medekernen.nl gelanceerd, onder het motto ‘Vind elkaar!’. Dit digitale dorpsplein brengt buurtbewoners, bedrijven en organisaties samen en stimuleert samenwerking in buurten. Via Medekernen.nl kunnen mensen elkaar makkelijker vinden en ondersteuning bieden, van activiteiten in de buurt tot het delen van…

Lees verder...

Samenwerkingsovereenkomst ruimtelijke adaptatie Noorderkwartier

29 mei 2024 |
Gepost in ,

Dit voorjaar is een belangrijke mijlpaal bereikt met de symbolische ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Adaptatie Noorderkwartier. Deze gebeurtenis markeert een voortzetting van de gezamenlijke inspanningen van diverse partijen om Nederland tegen 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken, zoals uiteengezet in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van 2018. Ook de Westfriese gemeenten hebben hier hun…

Lees verder...

Regio Westfriesland kan helpen bij realiseren ambities MRA

11 april 2024 |
Gepost in , , , ,

Hoe kunnen we de verbinding tussen Regio Westfriesland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) versterken? En wat kunnen we leren van de totstandkoming van de strategische agenda van de MRA voor de herijking van het Pact van Westfriesland? Deze twee vragen stonden centraal bij de presentatie van Emiel Reiding en Melissa Rotteveel van de MRA voor…

Lees verder...

Nieuw toeristisch magazine Beleef Westfriesland nu verkrijgbaar!

04 april 2024 |
Gepost in , ,

De lang gekoesterde wens voor een toeristisch magazine voor Regio Westfriesland is werkelijkheid geworden. Met trots kondigen de zeven Westfriese gemeenten, de Westfriese Bedrijvengroep en diverse ondernemers aan dat vanaf 4 april 2024 het gloednieuwe magazine Beleef Westfriesland beschikbaar is! Het doel van het toeristisch magazine is om bezoekers te informeren over de diverse activiteiten…

Lees verder...

Westfriesland doet mee aan nieuwe telling dak- en thuisloosheid

02 april 2024 |
Gepost in , , ,

Na de geslaagde ETHOS telling dak- en thuisloosheid vorig jaar in Noordoost-Brabant, doen dit jaar maar liefst 55 gemeenten uit zes regio’s mee aan de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. In de regio Westfriesland brengen rond 9 april meer dan 50 organisaties dak- en thuisloze mensen in kaart. Doel is inzicht te krijgen…

Lees verder...